New in – Bianco

Hej Bloggie

unnamed (10)

Jeg plejer at hade juleshopping af et godt hjerte. Jeg har at juleshoppe fordi der altid er så vildt mange mennesker ude at shoppe og man skal gå som sild i en tønde. Jeg synes faktisk det kan være svært at finde gaverne fordi der er så mange mennesker at det kan være svært at overskue forretningernes udvalg.

Normalt hader jeg planer og planlægning, fordi jeg får så rigeligt af planer og planlægning når jeg er på arbejde. Derfor er mit privatliv for det meste uden stramme planer. Men når der står juleshopping på programmet, så er min shopping planlagt meget stramt. Jeg ved præcis hvad jeg skal købe til hvem og hvor jeg skal købe det.

Netop på grund af den stramme planlægning er det ikke normalt at jeg får set på hvad butikkerne ellers har på hylderne. Men i forgårs da jeg shoppede julegaver fik jeg øje på et par Bianco sko som jeg har været forelsker i siden de kom frem i sommers. Nu var jeg bare så heldig af de var sat meget ned.

unnamed (7)

Det er et par smukke Bianco by David Andersen stiletter uden hæl.Bianco by David Andersen-kollektionen kom til verden i starten af året og blev allerede vist frem sammen med designerens SS13 kollektion under modeugen i august, hvor alle de kvindelige modeller bar skoene på catwalken.

Jeg har som sagt været forelsket i skoene siden de kom frem, så da jeg ud af øjenkrogen spottede dem til nedsat pris, var jeg nødt til at eje dem.

Så er det atter blevet tid til at besøge Angel i mit juleeventyr:

Da Angel ankom til Blog kongens fest, skulle hun registrere sin blog. Angle oplyste navnet på sin blog – Creative skye, og adressen.

Angel gik ind i den store sal, hvor der vare flere hundrede festklædte mennesker. Angel blev stående i døren og bevægede sig langsomt  ind i salen, var det som om der gik et sug gennem salen. Alle hviskede og pegede og spurgte hvem det var der havde den helt utrolig smukke kjole på og som var så utrolig smuk.

Angel var utrolig smuk så selv hverken stedmoder eller stedsøster kunne kende hende. De talte også om den smukke blogger med den smukke kjole og mente hun måtte være en blogger fra Sverige eller Norge.

Blog kongen sad oppe på en stor scene og kiggede på alle de mange bloggeres blogge. Da han slog op på bloggen: ” Creative skye” blev han meget betaget af de smukke skitser og de inspirerende og dragende indlæg om hvordan de smukke skitser var blevet designet. Blog kongen sagde ”jeg må tale med den blogger som har skrevet disse indlæg og som har designet disse fantastiske skitser” ”Jeg tror hun kan være vinderen, hvis ellers hun kan besvare min spørgsmål og overbevise mig om at det er hendes kreative værk”.

Netop som blogkongen havde sagt i højttaleren at han ønskede at tale med blog ejeren til Creative skye, genkendte stedmoderen Angel. Stedmoderen så hvordan Angel reagerede da blog kongen annoncerede at han ønskede at tale med ejeren af bloggen Creative skye. Stedmoderen lagde to og to sammen og skyndte sig at føre sin ældste datter op til blogkongen som hun var ejeren af Creative skye, inden Angel kunne nå at komme op til scenen. Stedmoderen skyndte sig ned til Angel og holdt fast i hendes arm, så hun ikke kunne gå op til blogkongen. Stedmoderen forsøgte at føre Angel ud af salen.

Da blogkongen begyndte at udspørge den ældste stedsøster om hvad der havde væres inspirationen til de smukke skitser, kunne hun ikke give blogkongen et fornuftigt svar. Hun sagde at det bare som til hende. Blogkongen begyndte at tvivle på at hun var ejeren af Creative skye og derfor spurgte han hvilken bukseskitse der var hendes yndlingsdesign. Den ældste stedsøster svarede at det var de første hun havde tegnet.

Det afgjorde blogkongens tvivl, nu vidste blogkongen at han ikke talte med ejeren af bloggen Creative skye.

I dag er sidste chance for at deltage i min tredje giveaway,du kan vinde:

3 Giveaway

et miniature duftsæt fra Cacharel. Duftsættet består af:

  • Amor Amor
  • Anais Anais
  • Noa
  • Catch me
  • Loulou

skønne dufte du enten kan bruge selv eller dele med en veninde, søster, mor eller datter.

For at deltage i denne velduftende giveaway skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvad der har været den bedste julegave du har fået eller ville ønske du havde fået.

Giveawayen startede i dag den 16.december og fortsætter til i dag den 22.december klokken 20.00, hvorefter jeg trækker en vinder. Vinderen offentliggøres her på bloggen i morgen den 23.december 2013, samtidig med at jeg fortæller om min bedste julegave.

unnamed (11)

 

Dagens outfit er nederdel og top Gina Tricot, støvler Anna Field,  halskæde Pilgrim, armbånd By Biehl og blandet guld, øreringe JEWLSCPH, ringe fra Pilgrim, Mawli Copenhagen samt Chanti.

Jeg ønsker dig masser af dejlig julestemning og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

I usually hate Christmas shopping with a good heart . I hate the Christmas shopping because there are always so wildly many people out shopping and you have to go as herring in a barrel . I actually think it can be hard to find gifts because there are so many people that it may be difficult to cope with the businesses range .

Normally I hate plans and planning, because I get so plenty of plans and planning when I’m at work. Therefore, my life mostly without tight schedules. But when there are Christmas shopping on the program , then my shopping planned very tight. I know exactly what to buy for whom and where I should buy it .

Precisely because of the tight scheduling is not normal that I have looked at what stores would otherwise have on the shelves. But the day before yesterday when I went shopping Christmas I spotted a pair of Bianco shoes that I have been in the fall since they came out last summer . Now I was just fortunate of the set was very down .

It is a pair of beautiful Bianco by David Andersen stilettos without hæl.Bianco by David Andersen Collection was born early in the year and was already on display along with the designer’s SS13 collection during fashion week in August, when all the female models bar shoes on the catwalk .

I have as I said, been in love with the shoes since they came out, so when I get out of my eye spotted them at a reduced price , I have to own them.

Once again its time to visit Angel in my Christmas Carol :

When Angel arrived Blog king’s party , she had to register his blog. Angle announced the name of his blog – Creative Skye and address .

Angel walked into the great hall , where several hundred people in festive attire were gathered . Angel was standing in the doorway and moved slowly into the room , it was as if there was a puff through the hall . All whispered and pointed and asked who she was who is this wearing this incredible beautiful dress and who was so incredibly beautiful.

Angel was incredibly beautiful as though neither stepmother or stepsister could recognize her. They also talked about the beautiful blogger with the beautiful dress and thought she might be a blogger from Sweden or Norway.

Blog king sat up on a big stage and looked at all the many bloggers mowing around in the hall. When the blog king visited the blog : ” Creative skye” , he was captivated by the beautiful designs and the inspiring and fascinating post about how the beautiful sketches had been designed . Blog King said ” I have to talk to the blogger who has written these posts and who has designed these amazing sketches ” “I think she could be the winner if otherwise she can answer my questions and convince me that this is her creative work” .

Just as the blog king had announced in the speaker that he wanted to talk to the blog owner for Creative Skye, the stephmother recognized Angel . The stepmother saw how Angel responded when blog king announced that he wanted to talk to the owner of the blog Creative skye. Stepmother put two and two together and hurried to lead her eldest daughter up to blog the king to pretend she was the owner of Creative skye before Angel could even get up to the stage. Stepmother hurried down to Angel and held on to her arm , so she could not go up to the blog king. The stepmother tried to get Angel out of the hall.

As the blog king began to question the oldest stepsister of what had been the inspiration for the beautiful sketches , she could not give the blog king a reasonable answer . She said it just came to her. Blog king began to doubt that she was the owner of Creative Skye and therefore he asked wich pants sketch that was her favorite design. The oldest stepsister said that it was the first she had drawn.

It settled the blog king doubt , now knowning that he was not speaking to with the owner of the blog Creative Skye.

Today is the last chance to attend my third giveaway , you can win:

a miniature fragrance set from Cacharel . Fragrance set contains:

  • Amor Amor
  • Anais Anais
  • Noah
  • Catch me
  • Loulou

A scents you can either use yourself or share with a friend, sister, mother or daughter.

To participate in this fragrant giveaway please leave a comment on this post where you tell what has been the best Christmas gift you have, or wish you had .

Giveawayen started on 16 December and continues untill today the 22 December at 20.00 hours , after which I draw a winner. The winner will be published here on the blog tomorrow, 23 December 2013 , while I tell about my best Christmas present.

Today’s outfit is the skirt and top Gina Tricot, boots Anna Field, Pilgrim necklace , bracelet By Biehl and mixed gold earrings JEWLSCPH rings from Pilgrim , Mawli Copenhagen and Chanti .

I wish you lots of lovely Christmas spirit and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.