Lost sense of reality in relation to the body ideal

Hej Bloggie

unnamed (71)

For sm 14 dage siden udgave Christiane Schaumburg-Müller og træner Anne Bech deres bog “Det sunde liv”. Bogen er en bog som giver tips til og målrettede planer for et sundt og aktivt liv. Bogens målgruppe er kvinder – ikke teenagere.

ItemImage

Der er en grund til at bogen ikke er rettet mod teenagere og kun mod kvinder. Det handler om det forskruede krops ideal vi har i dag. Christiane har i et interview med Ekstrabladet udtalt: Jeg synes, det er skræmmende, hvordan kvindeidealet ser ud i dag, siger Christiane Schaumburg-Müller til Newspaq.

Christiane udtaler videre: Da hun var yngre levede hun af at danse, og hun har altid holdt sig i god form. Men idealet har ændret sig så meget, at hendes sunde krop i dag ville blive klassificeret som noget andet. Christiane fortæller: Når jeg i dag viser billeder fra mine teenage-år, hvor jeg ved gud var en slank pige, så siger folk ‘gud, hvor var du tyk, og hvor havde du store lår’.

Christiane tænker, at hun ikke var tyk, men hun føler alligevel, at hun skal undskylde det med at ‘sådan så man ud dengang’. Hun har aldrig følt, at hun var tyk som teenager, men nu skal hun pludselig tænke, at det var hun.

Christiane udtaler at der er kommet et helt andet, absurd fokus og uddyber: Jeg bliver virkelig skræmt, for hvad er det så for et ideal, vi lever under i dag?

Og jeg kan kun være enig. Vi kan ind i mellem læse i medierne at kvinder som har normale proportioner bliver kaldt for plus size og det er da helt galt. Faktisk blev jeg selv opmærksom på hvor forskruet vi er blevet.

the-difference-was-jarring

Da jeg læste om Nickolay Lamm, som har lavet en model baseret på gennemsnitlige 19 årige amerikanske sunde piger. Billedet herover er Barbie dukken som vi kender den og den naturlige sunde model.

Det som virkelig overraskede mig var, at selv om jeg vidste at Barbie dukken er unaturlig, kunne jeg ikke lade være med at tænke at modellen var lidt tyk.

Jo jeg indrømmer at mit hoved åbenbart er lige så forskruet som alle andres. Men helt ærligt det er jo helt galt.

Nickolay Lamm har som følge af det forskruede billede af krops idealet, produceret dukken og den skal sættes til salg, således at vi i stedet kan give vores små piger en sådan dukke at lege med. Så vi kan frelse dem fra det forskruede billede af hvad der er krops idealet og sundt.

Jeg skal nemlig også indrømme at jeg er en af de piger som legede med Barbie dukker da jeg var lille pige. Og jeg tænkte altså at Nickolay Lamm dukke var tyk, det giver stof til eftertanke!

Hvad tænkte du da du kiggede på Nickolay Lamm dukke? Har du leget med Barbie dukker da du var barn?

Efterlad gerne en kommentar med svar på de to spørgsmål, jeg vil gerne vide om der er et mønster her. Husk at svare ærligt, ellers vil det give et forkert billede.

unnamed (72)

 

Dagens outfit er kjole fra Queen in you, heels fra Nelly, blazer fra Vila, øreringe og halskæde fra Mawli Copenhagen, armbånd By Biehl, blandt guld, Pilgrim, JEWLSCPH og eget design – AngelDesign samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

For sm 14 days ago launched Christiane Schaumburg- Müller and coach Anne Bech their book ” The healthy life.” The book is a book that gives tips and targeted plans for an active and healthy life. The book’s target audience is women – not teenagers.

There is a reason the book is not aimed at teenagers and only against women. It’s all about the twisted body ideal we have today. Christiane In an interview with Ekstra Bladet said: I think it’s scary how the ideal woman looks today , says Christiane Schaumburg- Müller Newspaq .

Christiane says further: When she was younger she lived to dance , and she has always kept in good shape . But the ideal has changed so much that her healthy body today would be classified as anything else. Christiane says : Today, when I show pictures from my teenage years that I know god was a slim girl , so people say ‘God , where were you thick, and where did you have big thighs ‘ .

Christiane thinking that she was not fat, but she still feels that she has to excuse it with ‘ such as one out then ‘ . She never felt that she was thick as a teenager , but now she suddenly thought that it was she .

Christiane says that there has been a completely different , absurd focus and elaborates: I get really scared , because what is it for an ideal that we live in today?

And I can only agree . We can now and then read in the media that women who have normal proportions are called for plus size and it is completely wrong. In fact , I was even aware of how twisted we have become.

When I read about Nickolay Lamm , who have made a model based on the average 19 year old American healthy girls. The photo above is the Barbie doll as we know it and the natural healthy model.

What really surprised me was that even though I knew that Barbie doll is unnatural , I could not help but think that the model was a bit thick.

Yes, I admit that my head is apparently just as screwy as everyone else’s. But honestly it is quite wrong.

Nickolay Lamm is due to the twisted image of the ideal body , produced the doll and you put it for sale, so instead we can give our little girls such a doll to play with. So we can save them from the twisted picture of what is ideal and healthy body .

I also needs to admit that I am one of those girls who play with Barbie dolls when I was a little girl. And I thought all that Nickolay Lamm doll was thick , it provides food for thought !

What were you thinking when you looked at Nickolay Lamm doll ? Have you played with Barbie dolls when you were a child?

Leave us a comment with the answers to the two questions I want to know if there is a pattern here . Remember to answer honestly , otherwise it will give a wrong picture.

Today’s outfit is the dress from Queen in you , heels from Nelly , blazer from Vila , earrings and necklace from Mawli Copenhagen , bracelets By Biehl , including gold, Pilgrim , JEWLSCPH and own design – Angel Design and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.