Leaving beautiful footprint behind

Hej Blogie IMG_1151   I dag er det min elskede fars fødselsdag. Han ville være blevet 80 år, men desværre fik jeg ikke lov til at beholde ham. Min far var på min alder – altså 50 år da han fik at vide at han var syg – han havde Waldenstrøms makroglobulinæmi som er en kræftsygdom i en bestemt type lymfeceller. Jeg var netop blevet 20 år, og det var kun 4 år siden jeg mistede min mor – også til kræft

. Lys for far

Jeg kan huske jeg begyndt at græde rigtig meget, jeg tænkte kan det virkelig være rigtig at min far også skal dø. Fra min mor fik konstateret kræften til hun døde gik der kun 2½ år.

Jeg kunne ikke lade være med at tænke på at min far også ville være død lige om lidt. Heldigvis, så fik vi talt det godt igennem og far lovede mig at han kunne leve i mange år med den sygdom. Og det løfte holdt han.

Hvis du er fast læser af min blog, så har du måske læst min historie under fanebladet (Min barndom). Hvis ikke kan jeg fortælle dig at jeg blev sendt på ferie for sommeren hos min mor og far, aldrig blev hentet.

Og at der efter 4 år fravær at biologisk kontakt eller interesse var en kæmpe tovtrækkeri, som min mor og far heldigvis vandt. Der skal ikke herske tvivl om at jeg synes mine forældre var fænomenale og helt utroligt forud for deres tid.

Lige fra aller første dag hos mor og far, har jeg været fars pige. Min far var min store stærk og kloge far, han var min klippe, han var min styrke. Der var ingen tvivl om at  jeg havde et stort behov for kærlighed og anerkendelse og det behov dækkede min far. Jeg var med min far på arbejde, jeg sad der og nød at se ham arbejde med høvlen eller at slå søm i. Jeg ved godt det lyder fjollet, men min far var hele min verden, han har haft en stor påvirkning af hvilken person jeg er i dag. Når jeg i dag tænker på min far, så kan jeg ikke lade være med at tænke på den påvirkning som en slags fodspor han har efterladt i mit hjerte.

fodspor

Når jeg tænker på disse søde fodspor, kan jeg stadig mærke og høre min far, så er han på en måde stadig hos mig. Jeg tænker også at vi kan både efterlade de smukke fodspor men vi kan også efterlade de tornede fodspor – det er dem hvor vi sårer andre mennesker dybt.

Når det er sagt er den næste tanke lige til højrebenet. Det er så utroligt smukt at efterlade fodspor i andres hjerter, dog vil jeg helst efterlade de smukke fodspor og derfor tænker jeg over hvilke fodspor jeg efterlader hos de mennesker jeg møder på min rejse i livet.

Det har jeg altid gjort, det gjorde min far også. Noget af det han lagde vægt på, var at jeg skulle behandle andre som jeg selv ville behandles og at jeg skulle tage ansvar for mine handlinger.

Min far var lidt a la en duks i de der 50’er lyserøde film. Og jeg kan huske at jeg havde en kort overgang da jeg var 14 – 15 år hvor jeg synes det var irriterende og lidt pinligt at han var så retskaffen, senere i livet har jeg altid sat meget stor pris på dette og ikke mindst beundret ham.

Heldigvis kom jeg hurtigt til fornuft og endte med at tage ved lære og glæde mig over de smukke fodspor. Hvilke type fodspor efterlader du i andres hjerter? og hvilke fodspor er efterladt i dit hjerte?

Smukke fodspor i mit hjerte

 • Min far
 • Min mor
 • Min faster
 • Min fætter
 • En dame jeg så i en bilkø da jeg var barn
 • Min klasselære
 • Min skoleveninde mor
 • Min veninde som desværre døde af kræft
 • Min veninde
 • Min svigermor
 • Mine børn
 • Min skat
 • Mine børnebørn

Jeg arbejder på at efterlade smukke fodspor. For ja, som jeg har nævnt kan du og jeg også efterlade fodspor. Fordspor efterlades blot ved at den ene part, gør indtryk på den anden part. Jeg har prøvet det. Jeg har måske været 8 år og vi sad i en bilkø og ved en sidevej holdt en bil i kø. I bilen sad en smuk dame. Jeg synes damen i bilen var så smuk og sofistikeret og jeg sagde til mig selv at sådan ville jeg også være. Og på en eller anden måde har det indtryk (fodspor) hun efterlod i mig for så mange år siden været den dybe grund til at jeg altid har interesseret mig for mode og kreativitet. Jeg ved ikke hvem hun var vi kendte ikke hinanden men alligevel havde hun stor indvirkning på den person jeg er i dag.

Dagens blog indlæg er dedikeret til min elskede var som døde for 4 år side og som jeg savner inderligt hver eneste dag. Jeg ville ønske han stadig var her hos mig, men når han, kun kunne være her hos med sammen med de ulidelige smerter er jeg glad for jeg satte min far fri og tillod ham at give op. Jeg er ikke i tvivl om at han udholdt meget forfærdelige lidelse blot fordi han vidste jeg ikke var klar til at give slip.

Pludselig fik jeg sløret revet af min øjne og jeg kunne se hvor forfærdeligt det var for min far – og heldigvis kunne jeg give ham min velsignelse til at han drog videre.

Selv her 4 år efter finder jeg mig stadig med tårer i øjnene og gråd i min hals, jeg har været nødt til at accepteret at sådan vil det nok altid være. Hvad andet havde jeg egentlig forventet ? han var jo min elskede far min stjerne – min helt.

Tillykke med fødselsdagen far – jeg elsker dig og savner dig.

Tænk over hvilke fodspor du mon efterlader i andre mennesker? Vi kan aldrig vide præcis hvilke forspor vi lader tilbage, så derfor anbefaler jeg at vi altid har fokus på at efterlade smukke fodspor.

Har du tænkt over disse fodspor? hvis du har hvad har du tænkt?

IMG_1152

Dagens outfit er blazer fra Hm, kjole fra Lipsy, boots fra Even&Odd, øreringe JEWLSCPH, halskæde fra KEWÆSCPH, armbånd By Biehl og eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Today is my beloved father’s birthday . He would have been 80 years old, but unfortunately I was not allowed to keep him.

My father was my age – that is, 50 years after he was told that he was sick – he had Waldenstrom ‘s macroglobulinemia is a cancer of a type of lymphoid cells . I had just turned 20 years old, and it was only 4 years ago I lost my mother – and to cancer

I remember I started to cry a lot, I thought it could not be right that my father should die . From my mother was diagnosed with cancer until she died it took 2 ½ years.

I could not help but think like my father would be dead in a minute. Fortunately , we talked it thoroughly and dad promised me that he could live for many years with the disease. And he kept that promise .

If you are a regular reader of my blog , then you may have read my history,  tab ( My childhood ) . If not , I can tell you that I was sent on vacation for the summer with my mother and father and were never retrieved.

And that after 4 years of absence that biological contact or interest was a huge wrangling that my adoption mom and adoption dad happily won . There should be no doubt about that I think my parents were phenomenal and unbelievable ahead of their time .

Right from the very first day with Mom and Dad , I’ve been daddy’s girl . My father was my big strong and wise father , he was my rock, he was my strength. There was no doubt that I had a great need for love and recognition , and the needs was covered my father. I was with my dad at work, I sat there and enjoyed seeing him work with planer or driving nails in. I know it sounds silly , but my father was my world and it made me feel safe and calm. Today, when I think of my father , I can not help but think of the footprints he has left in my heart.

When I think of these cute footsteps , I can still feel and hear my dad , he is somehow still with me. I also think that we can both leave the beautiful footprint but we can also leave the thorny footprint – they are the ones from where we hurt other people deeply.

That said , the next thought right there . It is so incredibly beautiful to leave footprints in the hearts of others , but I would prefer to leave the beautiful footprint and therefore I think about the footprints I leave with the people I meet on my journey in life.

I’ve always done, and so did my fatherv to. One of the things he emphasized was that I should treat others as I would be treated and that I should take responsibility for my actions.

My father was a bit like one prefect in the 50s pink film – always correct. And I remember that I had a short time when I was 14-15 years, when I thought it was annoying and embarrassing .

Fortunately , I came quickly to my senses and ended up taking the lessons and rejoice over the beautiful footprint. What kind of footprint do you leave behind in the hearts of others ? and wich footprint are left in your heart ?

Beautiful footprint in my heart left by:

 • my father
 • my mother
 • my aunt
 • my cousin
 • One lady I saw in a traffic jam when I was a child
 • My class learning
 • My school friend ‘s mother
 • My friend who sadly died of cancer
 • my friend
 • my mother in law
 • My children
 • my tax
 • My grandchildren

I’m working on leaving beautiful footprints. And yes , you can also leave footprints just by one short meet and even make an impression on the other person. I’ve tried it . I might have been 8 years old and we sat in a traffic jam and at a side road was a car waiting in line. I think the lady in the car was so beautiful and sophisticated and I said to myself that I would like to be like that lady. And somehow have that impression ( footprint) she left so many years ago been the deep reason that I have always been interested in fashion and creativity.

Today’s blog post is dedicated to my beloved was who died 4 years ago and whom I miss every day. I wish he was still here with me, but he could only be here with all that pain and all that suffering, I am still glad that I told him to give up. I have no doubt that he endured many terrible suffering just because he knew I was not ready to let go.

Suddenly a veil was torn from my eyes and I could see how terrible it was for my father – and luckily I was able to give him my blessing that allowed him leave and get som peace..

Here I am 4 years later, I am still in tears and have crying in my throat, I have agreed to, that it probably always will be like this. What else had I actually expected, he was my beloved father.

Happy Birthday Dad – I love you and miss you.

Today’s outfit is blazer from Hm dress by Lipsy , boots from Even & Odd , earrings JEWLSCPH , necklace from KEWÆSCPH , bracelets City Biehl and own design.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. Tillykke med din far. Han var den gammeldags mand på den rigtige og gode måde og en mand af principper. Dem mangler vi meget i vores generation. Han gav aldrig op selv om han mødte modgang i livet. Æret være hans minde

  • Kære Søren

   Tusind tak for de smukke ord. Jeg er helt enig, vi kan i vores generation godt lære lidt af vores forældres generation.

   Tak for besøget på bloggen og lad os sende en kram i i univeres og håbe når når min far.

   ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.