The hypocrisy will never end

Hej Style Hunter

Dress me up 4

Nu bliver jeg nødt til at blande mig i påstyret om den alt for tynde model i magasinet Cover. Over alt på de sociale medier har alle super travlt med at tage afstand fra den tynde model og skælde ud på Cover fordi de har ladet en syg model arbejde.

hypocrisy  1

Her er det så at jeg rynker på næsen og undrer mig. For hvordan kan det være at de personer som tager afstand fra billedet omtaler normaltvægtige kvinder som kurvede modeller?

 

Dette indlæg handler hverkend om at være tynd eller tyk. Jeg er af den overbevisning at alle sunde og raske kvinder er smukke. Og at det er gennem den rette styling, vi kan fremstå som den bedste og smukkeste version af os selv.

hypocrisy  2

Men helt ærligt disse kvinder skal forestille at være kurvede – jeg synes mere de er normalvægtge med en fin kvindelig figur. Lige som nogen kvinder er meget tynde. Har en kvinde f.eks. krops typen, isvaflen, murstenen, pokalen, vasen og søjlen samtidig med at de er slanke er de også norvalmægtige selv om de ikke har kurver lige som de krops typerne som f.eks. keglen, klokken, pæren, slikkepinden, timeglasset og æblet, og celloen.

hypocrisy  3

Jeg selv f.eks. har en kurvet timeglasfigur, men er samtidig meget slank. Jeg ville blive placeret i kategorien kurvet – selv om de fleste voksne kvinder ikke synes jeg hører til i den kategori fordi jeg er så slank.

Det er lige netop her roden til det krops ideal som mode branchen hyper i bladene, fordi de færreste kvinder ser så tynde ud som modellerne i bladene gør. Samtidig forlanger mode branchen at modellerne skal tabe sig og være endnu mere tynd, hvilket får dem til at udvikle en spise forstyrrelse i kampen om at opnå ideal kroppen.

Så når flere i mode branchen har travlet ved håndvasken synes jeg at hykleriet ingen ende vil tage. Hvornår vil der være en blanding af modeller i bladene og her mener jeg fra str. 34 til str. 48 eller mere.

Hvorfor gør vi kvinder ikke oprør og boykotter magasinerne indtil vi ser kvinder i alle størrelser lige som vi i virkeligheden er kvinder i alle størrelser. Hvordan skal en kvinde i størrelse 46 blive inspirerer at at kigge på en model i noget tøj i str. 34 som måske ikke en gang sælges i str. 48?

Før vi får ændret den ensidige forherligelse af de tynde modeller – før kommer vi ikke dette problem til livs. Heldigvis kan vi blive inspireret af at læse blogs som er skrevet af virkelige kvinder i alle størrelser.

Sidst men ikke mindst synes jeg heller ikke der er i orden at kritiserer en ung piges krop på den måde – hun har jo tydeligvis et problem og har mere brug for accept og kærlighed.

Jeg ønsker dig en dejlig søndag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad os hylde alle kvinder uanset størrelse)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Now I have to meddle in the debacle about the overly thin models in the danish magazine Cover. All over the social media have all super busy taking distance from the thin model and cursing at Cover because they have let a sick model work.

So it is that I sneer at and wonder why. For how can it be that those who renounce the picture mentions normal weight women who curvy models?

This post is every Know about being thin or thick. I am convinced that all healthy women are beautiful. And it is through the proper styling, we can emerge as the best and most beautiful version of ourselves.

But frankly these women are supposed to be curvy – I think they are more normalvægtge with a fine female figure. Just as some women are very thin. Has a woman for example. body type isvaflen, brick, goblet, vase, and the column at the same time they are thin, they are also norvalmægtige although they do not have curves, like the body, such as types. cone, bell, lamp, lollipop, hourglass and apple, and cello.

I myself, for example. has a curvy hourglass figure, but is also very slim. I would be placed in the category curvy – although most adult women do not think I belong in that category because I’m so slim.

That is exactly where the root of the body’s ideal as the fashion industry hyper in the leaves, because very few women look so thin like the models in the magazines do. At the same time demanding fashion industry that the models need to lose weight and be even more thin, causing them to develop an eating disorder in the struggle to achieve ideal body.

So once more in the fashion industry are busy at the sink, I think that hypocrisy will never end. When will there be a mixture of models in magazines and I mean from str. 34 str. 48 or more.

Why do we women do not revolt and boycotts trays until we see women of all sizes just as we really are women of all sizes. How should a woman of size 46 be inspiring to look at a model in clothes in size. 34 which may not even be sold in str. 48?

Before we change the one-sided glorification of the thin models – before we come not counteract this problem. Fortunately, we can be inspired by reading blogs written by real women of all sizes.

Last but not least, I do not that’s okay to criticize a young girl’s body on the way – she has not clearly a problem and needs more acceptance and love.

I wish you a nice Sunday and am looking forward to see you again tomorrow.

ILYG (Let us pay tribute to all women regardless of size)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.