Hooray I am back – Thank you !

Goddag og velkommen tilbage på bloggen. Tak for den store tålmodighed, som du har haft med mig. Nu er jeg tilbage.

IMG_7471

Jeg har været ramt af en meget ondsindet virus. Jeg har været ramt af “mandeinfluenza” – og måske nemesis har haft en finger med i spillet. Nu tænker du nok – Nemesis? hvad har hun med influenza at gøre ? Jeg synes det er utroligt men det er tredje gang jeg var ramt i denne vinter.

Grunden til jeg tror nemesis har været med her, skyldes at Kenneth blev syg først og jeg var så streng at jeg jokede med, at han havde mandeinfluenza. Jeg troede at jeg fordi jeg havde været syg to gange med influenza denne vinter, ja så troede jeg med, at jeg ikke  kunne smittes, at jeg nogenlunde sikker, men det kunne jeg – og det var så med mandeinfluenza – så kan jeg lære det.

Jeg har ligget i dagevis og næsten ønsket jeg var død. Min krop gjorde så ondt at jeg ikke kunne holde ud at være i den, samtidig havde jeg en hvinende hovedpine. Jeg kunne ikke tåle lyset eller lyde, så jeg lå bare der i min seng og ventede på at min krop fik nedkæmpet denne onde virus. Faktisk sov jeg nærmest i døgndrift, det var ganske enkelt forfærdeligt. Nu er jeg blevet så frisk at jeg ikke ligger i min seng hele tiden, men da jeg stadig er meget afkræftet må jeg stadig sove en del. Hovedpinene har heller ikke helt sluppet endnu.

Den storedanke.dk skriver om vira, tænk en gang noget så småt – noget vi ikke kan se – kan gøre os så ukamp dygtige og ynkelige. 

Virus varierer i størrelse fra ca. 20 til ca. 300 nm i diameter. Koppevirus er det største kendte virus (ca. 300 nm) og det eneste virus, der kan ses med et almindeligt lysmikroskop. Andre virus kan kun ses med elektronmikroskop. Virus kan indeholde DNA eller RNA som arvemateriale (se DNA-virus og RNA-virus), og det kan være enkeltstrenget eller dobbeltstrenget. Størrelsen af arvematerialet varierer fra ca. 5000 til ca. 250.000 baser.

De sygdomme, som virus fremkalder hos mennesker, er meget forskelligartede og spænder fra relativt godartede sygdomme som almindelig forkølelse, mave-tarm-infektioner, influenza og mæslinger til meget alvorlige sygdomme som kopper, aids, hundegalskab og gul feber. Onkogene virus kan være kræftfremkaldende hos mennesker og dyr.

Behandling af virusinfektioner er ikke nået nær så langt som behandling af bakterielle infektioner. Der findes forskellige typer lægemidler, der kan mildne forløbet af virussygdomme, fx forkølelsessår (herpes) og infektion med hiv, men helbredelse er på nuværende tidspunkt (2001) ikke mulig. Der findes ingen effektiv behandling af en række meget udbredte virusfremkaldte sygdomme, fx almindelig forkølelse og influenza.

Ja, det passer med hvad min læge sagde, der har ikke været noget at gøre –  andet end at vente til min egen krop har fået nedkæmpet krigen i mig. Jeg har med andre ord, været en krigsskueplads. Og det var bestemt ikke rart.

Jeg er glad for at være tilbage på bloggen, og jeg er meget glad for at se dig tilbage. Vi er tilbage med de daglige post.

IMG_7472

Dagens outfit er Kjole fra HM, Hat fra HM, Lita støvler fra Jeffrey Campbell og armbånd By Biehl og eget design samt øreringe fra Zencillé.

Selv om jeg har været syg vil jeg stædigt holde fast i at jeg er foråret – det har jo stadig lange udsigter med at det kommer. Derfor har jeg valgt denne kjole med Lita blondestøvler fordi jeg synes det giver en godt indtryk af forår.

Jeg ønsker dig endnu en gang velkommen tilbage på bloggen og takker for din tålmodighed. Jeg håber du får en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello and welcome back to the blog. Thank you for your patience with me. I am back.

I was hit by a very malicious virus. I have been suffering from “man flu” – perhaps nemesis has helped. Actually, it was the third time I was hit this winter, but this time it was particularly bad.

The reason I think nemesis has been here, is because that Kenneth was sick and I joked that he had go the man flu. And because I had been sick twice figured I did not think I could be infected igan, but I could – and this time with the man flu.

I have lain for days and almost wished I was dead. My body aked so bad that I could not bear to be in it, while I had a screaming headache. I could not tolerate light or sound, so I just lay in my bed and waited for my body got defeated this evil virus. In fact, I slept almost around the clock, it was simply terrible. Now I am so fresh that I do not lie in my bed all the time, but since I’m still very weakened, I still sleep a lot. The headache have not quite stoped yet.

Think about something so small – something we can not see – can make us so incapacitated and miserable.

The storedanke.dk writes about viruses:

Viruses range in size from approx. 20 to approx. 300 nm in diameter. Smallpox is the largest known virus (about 300 nm), and the only virus that can be viewed with an ordinary light microscope. Other viruses can only be seen with the electron microscope. Virus may contain DNA or RNA as the genetic material (see DNA viruses and RNA viruses), and it may be single-stranded or double-stranded. The amount of genetic material varies from approx. 5000 to approx. 250,000 bases.

The diseases that virus causes in humans are very diverse and range from relatively benign diseases such as the common cold, gastrointestinal infections, flu and measles to very serious diseases such as smallpox, AIDS, rabies and yellow fever. Oncogenic viruses can cause cancer in humans and animals.

The treatment of viral infections has not been achieved nearly as far as the treatment of bacterial infections. There are different types of drugs that can ease the process of viral diseases, such as cold sores (herpes) and infection with HIV, but healing is currently (2001) is not possible. There is no effective treatment of a number of widely used viral mediated diseases, such as the common cold and influenza.

Yes, it fits with what my doctor said, nothing to do except to wait for my own body has been defeated war in me. I have, in other words, been a battleground. And it certainly was not nice.

I’m glad to be back on the blog, and I am very glad to see you back. We are back with the daily mail.

Today’s outfit is Dress from HM, Hat from HM, Lita boots from Jeffrey Campbell and bracelets By Biehl and own design and earrings from Zencillé.

Although I have been sick, I stubbornly stick to that I am the spring – it’s still long way with it comes. That is why I chose this dress with Lita lace boots because I think it gives a good impression of spring.

I wish you once again welcome back to the blog and thank you for your patience. I hope you have a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.