First Sunday of Advent – countdown to Christmas has begun

Hej Blogie

Janie3

Og julehyggen begynder lige så stille at sprede sig. Lige så stille og roligt kommer jeg i stemning og nyder at tænde kalenderlys og adventskransen. Jeg synes det er meget hyggeligt i december. Selv om jeg på den ene side har lynende travlt både på arbejde med mange aktiviteter som har milepæl i december, men så sandelig også med alle de mange dejlige arrangementer jeg har i december. Jeg tænker på de skønne julefrokoster.

Men jeg har så sandelige også travlt med alle forberedelserne til juleaften. Vi holder altid julen, så ud over at skulle købe gaver, skal jeg også gøre klar til de overnattene gæster og forbedrede julemiddag og ikke mindst julefrokoster.

Men selv med alle de mange aktiviteter synes jeg også er en “langsom” måned – langsom fordi jer er de mange arrangementer hvor det gælder om at være sammen med de kære og med vennerne. Derfor kan jeg rigtig godt lide december fordi det er en skøn blanding af travlhed og afslappende samvær med skønne mennesker.

Fordi jeg synes december er så hyggelig, har jeg besluttet mig for at du her på bloggen hver dag frem til jul skal kunne læse en bid af mit juleeventyr, som selvfølgelig hedder blog kongens julebal.

Kongekroner

Der var en gang en en mand Harry som havde skabt den kendte blogger side “Harry”.  Det var et blevet et stort og meget populært site, hvor der var samlet flere hundrede bloggere, som bloggede om alt mellem himmel og jord.

Harry blev kaldt for Blogkongen, fordi alle de store og kendte bloggere bloggede under Harrys site. Det var smart, fordi Harry kunne sørge for at en blog blev set og blev populær. Harry kunne også sørge for at de største og bedste bloggere kunne leve af deres passion.

Harrys bror Bernard var også en velhavende mand, som var gift med sit livs kærlighed. Sammen havde de en smuk datter Angel, som både var sød og klog. Desværre blev Bernards kone alvorlig syg og det blev snart klart både for Bernard og Angel at deres elskede  – Bernard hustru og Angels mor skulle dø.

Da Angels mor følte at døden nærmede sig, kaldte hun Angel ind til sig og sagde ” Selv om jeg helst ville blive her hos dig, kan det ikke lade sig gøre. Du skal derfor blive ved med at være klog og kærlig, du skal altid være åben, nysgerrig og anerkendende i din måde at møde andre mennesker på og du skal altid forfølge dine drømme.

Angel savnede sin mor ganske forfærdeligt og besøgte hendes krav hver eneste dag med friske blomster. Angel øvede sig hver dag på at møde andre mennesker med nysgerrighed, et åben sind og med masser af anerkendelse, fordi hun ville gerne ære hendes mor. Angel havde også en drøm, som hun plejede – hun ville gerne være en anerkendt og kendt blogger, derfor bloggede Angel hverdag på  sin lille blog – A Closet. Da det blev vinter, bredte sneen et hvidt dække over graven, og da foråret kom og solen tog det bort, giftede hendes far sig igen.

Juleeventyret fortsætter i morgen! Lad mig endelig vide hvad du synes om det efter nu og efterhånden som historien udvikler sig.

Som sagt er det første søndag i advent, og derfor sætter jeg en giveaway igen. Denne gang kan du vinde en skøn neglelak i farven Burgundy og en læbestift  i farven Wild Cherry fra Medina By Gosh.

DSCN6611

Jeg synes farverne på både læbestift og neglelak er skønne julefarver, som passer perfekt til julens mange arrangementer. Neglelak og læbestift kan købes i Matas, hvor de også sælger de andre items fra Medina By Gosh.

Hvis du gerne vil vinde den skønne advents giveaway, skal du blot efterlade en kommentar til dette indlæg, hvori d skriver hvad der er din favorit tradition ved jul.

Min favorit juletradition er at vi i vores familie mødes alle sammen, hvis det kan lade sig gøre, den 23 december hvis det kan lade sig gøre og laver lidt julehygge. På den måde får vi set hinanden i julen og ønsket hinanden god jul. Til gengæld vil vi alle gøre næsten alt for at det kan lykkes.

Denne advents giveaway starter i dag den 1.december 2013 og slutter den 8.december 2013. Vinderen offentliggøres på bloggen den 9.december 2013.

Janie4

Dagens outfit er strikkjole fra SNob, blazer fra HM, støvler fra Even&Odd, øreringe fra JEWLSCPH, halskæde By Biehl og Pilgrim, armbånd By Biehl og eget design – Angeldesign samt blandet guld. Ringe fra Krantz & Ziegler samt Chanti.

Jeg ønsker dig en herlig første søndag i advent og håber dagen bringer dejlig hygge. Jeg glæder mig til vi ses igen i morgen hvor juleeventyret fortsætter.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

And the festivities begin quietly spreading. Just as quietly means  that I get in the mood and enjoy light candle and the Advent wreath . I think it’s very cozy in December. While I , on the one hand, lightning busy both at work with many activities that have milestone in December , but certainly also with all the many wonderful events I have in December. I think of the wonderful Christmas parties.

But I have so true just too busy with all the preparations for Christmas Eve. We always keep Christmas , so in addition to having to buy gifts , I must also make clear to the overnattene guests and improved Christmas dinner and especially Christmas parties.

But even with all the many activities I also have a “slow ” month – slow because you have many events where the goal is to be with the loved ones and friends. Therefore, I really like December because it is a wonderful mixture of bustle and relaxing fellowship with wonderful people.

Because I think December is so cozy , I have decided to you here on the blog every day until Christmas to be able to read a bit of my Christmas Carol , which of course is called blog king Christmas galla .

There was a time – Harry – a man who had created the well-known blogger page ” Harry” . It was a was a large and very popular site , which gathered hundreds of bloggers who blogged about everything between heaven and earth .

Harry was called Blog king because all the big and well-known bloggers blogged during Harry’s site. It was smart because Harry could make sure that a blog was seen and became popular . Harry could also see to it that the biggest and best bloggers living from their passion.

Harry’s brother Bernard was also a wealthy man who was married to the love of his life . Together they had a beautiful daughter Angel , who was both cute and clever . Unfortunately, Bernard’s wife seriously ill and it soon became clear to both Bernard and Angel that her mother would die.

When Angels mother felt that death was approaching , she called Angel to him and said, ” Although I would rather stay here with you, it can not be done . Therefore, you must continue to be wise and loving, you must always be open, curious and appreciative of your way to meet other people and you should always pursue your dreams .

Angel missed his mother made ​​a disastrous appearance and visited her requirements every day with fresh flowers. Angel practiced every day to meet other people with curiosity, an open mind and with lots of recognition because she wanted to honor her mother. Angel also had a dream that she used – she wanted to be a recognized and well known blogger, therefore blogged Angel everyday on his little blog – A Closet . When the winter came the snow white cover over the grave , and when spring came and the sun took it away, her father married again.

Christmas adventure continues tomorrow! Let me know what you think of it by now and as the story develops .

As I said, the first Sunday of Advent , which is why I put a giveaway again . This time you can win a beautiful nail polish and a running pin in the color Burgundy in color Wild Cherry from Medina City Gosh .

I like the colors of both lipstick and nail polish are beautiful Christmas colors that perfectly fits many Christmas events. Nail polish and lipstick can be bought at a drugstore where they also sell other items from Medina City Gosh .

If you would like to win the beautiful Advent giveaway , simply leave a comment on this post , in which d write what is your favorite tradition by July

My favorite Christmas tradition is that our family will meet all together if possible , Dec. 23 if it can be done and do a little Christmas cheer . On the way we saw each other at Christmas and wished each other good July In return, we all do almost anything to succeed .

This Advent giveaway starts today on 1 December 2013 and ending on 8 December 2013. Winner will be announced on the blog on 9 December 2013.

Today’s outfit is knit dress from snob, blazer from HM , boots from Even & Odd , earrings from JEWLSCPH , necklace City Biehl and Pilgrim , bracelets By Biehl and own design – Angel Design and mixed gold . Rings from Krantz & Ziegler and Chanti .

I wish you a wonderful first Sunday of Advent and hope the day brings great comfort. I look forward to seeing you again tomorrow when Christmas adventure continues .

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

15 Comments

 1. Pingback: Angelqueenblog presentate "Pampering from Rudolf care"

 2. Pingback: Who has ordered this weather? - AngelQueen

 3. Pingback: Silence after the storm - AngelQueen

 4. Pingback: Festive in lace and sequins - AngelQueen

 5. Det bedste er når alle ungerne er samlet hos mig den 24 for at holde jul og nyde dejlig mad og hygge

 6. Pingback: The sweet Christmas time and my Christmas decoration - AngelQueen

 7. Pingback: Do you want to see my guardian angel? - AngelQueen

 8. Yndlings tradition er op til juleaften – det være sig d. 23. december, hvor aftensmaden består af ris ala mande ved mine skønne forældre, sammen med min lillebror og min kæreste.. Dejlig uformelt med en skøn duft af kanel! Derudover er en anden tradition, som jeg holder særligt af, at gå i kirke på juleaftensdag – folk er altid så afslappede og imødekommende denne formiddag og desuden elsker jeg præstens prædiken som typisk minder os om, at vi skal være gode ved hinanden og sætte pris på dem vi har 🙂 Er egentlig ikke kristen, men holder alligevel af denne ene kirkegang om året 🙂
  Fin blog.

  Kh. Stine

  • Kære Stine

   Jeg har prøvet at gå i krike juleaften og jeg er helt enig det er virkelig hyggeligt. De fleste år kniber det med tiden til at nå det den 24.

   ILYG

 9. Min favorittradition ved julen må være julekonfekt og småkagebagningsdagene, hvor der hygges med stearinlys og julemusik 🙂

 10. Min yndlings tradition ved julen er uden tvivl, når min mor, mormor og jeg laver julegodter 2. søndag i advent. Der bliver spillet klassiske julesange på fuld skrue, og det er her, at jeg RIGTIG kommer i julestemning! Dejligste dag på året – ja næsten bedre end juleaften 😀

 11. Pingback: Remember my advents giveaway and the Goodiebox - AngelQueen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.