Clothes in my closet – how many items are necessary

Hej med dig, dejligt at se dig på bloggen.

IMG_9247

Nu er der kun fire dage tilbage til jeg kan sige jeg er 50 år. Det bliver sjovt at  vænne sig til at sige 50.

4

Jeg ved ikke om du har tænkt på mit indlæg fra i går, men det har jeg. Fordi jeg har tænkt, hvis jeg virkelig skal kunne forholde mig til hvorvidt jeg har for meget i mit skab, så skal jeg jo vide hvad behovet egentlig er.

Selvfølgelig kan man sige at man maks har brug for to sæt tøj og så noget til pænt brug. Men det bliver altså for presset i forhold til en travl hverdag hvor man går på arbejde og samtidig skal nå at vaske sit tøj. Så nu er vi oppe i 8 sæt tøj. Der skal også være noget til varme dage og noget til lidt kølige dag samt noget til meget kolde dage. Er vi så kommet op på 24 sæt tøj puls noget til pænt brug?

Nej jeg tror det er svært at sætte helt tal på, fordi det afhænger af hvilket jo vi har og i hvilke sammenhænge og relationer vi indgår.

Jeg har igen fundet en artikel på tv2.dk som beskriver hvordan du undgår mange tøjkriser, hvis du har din basisgarderobe på plads. Her får du 10 ting, der er et must i enhver kvindes klædeskab.

De enkle og tidsløse basisting til garderoben bliver ofte glemt, når der skal shoppes, til fordel for tøj og ting, der afspejler tidens tendenser.

Selvom det er fristende at bruge sine penge på dét, som er et hit lige nu og her, er det en god idé at prioritere en stribe enkle og tidsløse ting højt på indkøbslisten, så din garderobe altid har et minimum af basisting at byde på.

Og ifølge modeekspert og blogger Pernille Teisbæk er 10 basisting et godt rundt tal at gå ud fra, når fundamentet i din garderobe skal bygges. Så vil du undgå fremtidige tøjkriser, så tjek Pernilles liste nedenfor, der lister modeekspertens 10 ting, som er et must i enhver kvindes klædeskab.

1. Jeans
Et par jeans, helt enkle i vasken, enten blå, grå eller sorte, som vigtigst af alt sidder perfekt på dig. De er gode til både hverdag og fest alt afhængig af, hvad du styler dem med.

2. Blazer
En blazer, gerne sort eller mørkeblå. Des mere enkel den er des bedre, da den så er nemmere at style med andre ting og dermed bliver mere anvendelig og mindre genkendelig.

3. T-shirts
En til to enkle t-shirts, da de er nemme at bruge under en jakke eller til en mere spraglet underdel. Det giver ro i dit outfit – og desuden kan de bruges hele året til ALT.

4. Stiletter
Et par højhælet stiletter, gerne sorte eller beige, som kan bruges til at opgradere dit hverdagslook. Det er vigtigt at understrege, at jo enklere de er des bedre. Ofte er det lækkert at gå efter en klassiker, såsom et par Christian Louboutin, da formen på dem er tidløse.

5. Skjorte 
En skjorte, enten hvid, blå eller stribet i samme farver, der giver et klassisk strejf til garderoben, men samtidig nemt kan styles cool eller klassisk alt afhængig af, hvad du sætter til. Smør ærmerne op, det giver hurtigt et mere afslappet look.

6. Den lille sorte 
TLB, den lille sorte kjole. Det er også et key-item, som man altid kan trække

 

7. Sneakers 
Sneakers/flade sko: I øjeblikket er sneakers meget populære i farverige variationer, men for at være på den “sikre” side, så gå efter et par sorte/grå af slagsen, som kan bruges året rundt. De er casual, men sporty fede på samme tid.

 

8. Taske
En klassisk taske, gerne en investerings-taske i lækkert læder, som kun bliver flottere ved brug. Gå efter en ensfarvet med enkle detaljer, gerne i den mørke farveskala, så den kan bruges til flere ting.

 

9. Lingeri
Lækkert undertøj er også meget vigtigt og ej at forglemme. Det er vigtigt, at man føler sig lækker helt ind til huden, og så er det også flot med en fin blonde BH under en lettere transparent overdel.

 

10. Strik
En lækker strik, gerne cashmere eller angora, men i en grå, brun eller blå nuance med enkle snit og ikke alt for stor. Dog skal den ikke være kropsnær. Den kan bruges hele året rundt og er fin lige nu med et par korte shorts og sneakers.

 

Ekstra investering 
En læderjakke er også et must-have, både indendørs i stedet for en blazer eller som overgangs/sommerjakke. Den bliver også flottere des mere, den bliver brugt og er en god tidsløs investering. Gå efter en enkel af slagsen, gerne sort med få detaljer.

 Ok, hvis målestokken skulle være denne basis garderobe, så har jeg forlængst sprunget rammen. Jeg synes dog at det grundlæggende må må være at du anvender de item du har i dit klædeskab. Ud med dem du aldrig bruger. På den måde bliver der plads til noget nyt.

IMG_9248

Dagens outfit er jeans fra HM, peblum top fra HM, blazer fra HM, sko fra China girl, ring fra Chanti, øreringe eget design (Angeldesign) og armbånd By Biehl og eget design.

Dagens look er dejlig sommerligt. Jeg synes den blomstrede peblum top er meget sommerlig.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hey, nice to see you on the blog.

Now there are only three days left until I can say I’m 50 years. It will be fun to get used to saying 50

I do not know if you’ve thought about my post from yesterday, but I have. Because I thought if I really should be able to relate to topic whether I have too much in my closet, I would have to know what the specific need really is.

Of course, one can say that we max need two sets of clothing, and something for  evening use. But taking all the pressure over a busy life where you go to work and at the same time manage to wash his clothes into consideration. We’re up to 8 sets of clothes. There must also be something for hot days and something a little chilly today and something very cold days. Are we  now talking abot somthing like 24 outfit plus anything for evening use?

No. I think it’s hard to completely quantify, because it depends on which and in what contexts and relationships we are.

I have again found an article on tv2.dk describing how to avoid many clothes crisis if you have your basic wardrobe in place. Here are 10 things that are a must in every woman’s wardrobe.

The simple and timeless basic things for your wardrobe are often forgotten when it comes to shoppes, for clothes and things that reflect current trends.

Although it’s tempting to spend his money on what is a hit here and now, it’s a good idea to prioritize a series of simple and timeless things high on the shopping list, so your wardrobe always have a minimum of basic things to offer.

And according to fashion expert and blogger Pernille Teisbæk are 10 basic things a good round number to start from when the foundation of your wardrobe should be built. So you will avoid future tøjkriser, check Pernilles list below, which lists fashion expert 10 things that are a must in every woman’s wardrobe.

1 Jeans
A pair of jeans, simple in the sink, either blue, gray or black, which most importantly fits you perfectly. They are good for both everyday and special occasions, depending on what you style them.

2 Blazer
A blazer, like black or dark blue. The more simple it is the better, as it is then easier to style with other things and thus more useful and less recognizable.

3 T-Shirts
One to two simple t-shirts, as they are easy to use under a jacket or a more gaudy base. It provides peace of your outfit – and also they can be used throughout the year to ALT.

4 Stilettos
A pair of high-heeled stilettos, like black or beige, which can be used to upgrade your everyday look. It is important to emphasize that the simpler they are the better. Often it is nice to go for a classic, such as a pair of Christian Louboutin as the shape of them are timeless.

5 Shirt
A shirt, either white, blue or striped in the same colors that give a classy touch to your wardrobe, but at the same time can be easily styled cool or classic, depending on what you put on. Butter up your sleeves, it provides fast a more casual look.

6 The little black dress
TLB, the little black dress. It is also a key item that you can always pull

7 sneakers
Sneakers / flat shoes: Currently sneakers very popular in colorful variations, but to be on the “safe” side, then go for a pair of black / gray ones that can be used year round. They are casual but sporty fat at the same time.
8 bag
A classic bag, like an investment bag in soft leather, which only becomes more beautiful with use. Go for a solid color with simple details, like the dark color so that it can be used for several things.
9 lingerie
Delicious underwear is also very important and not to be missed. It is important that you feel delicious right into the skin, and it’s also great with a fine lace bra under a slightly transparent top

.
10th Knit
A delicious knitwear, like cashmere or angora, but in a gray, brown or blue shade with simple cuts and not too big. However, it should not be tight. It can be used all year round and is fine right now with a pair of short shorts and sneakers.
additional investment
A leather jacket is a must-have, both indoors instead of a blazer or transitional / summer jacket. It will also look better the more it is used and is a good timeless investment. Go for a simple ones, like black with few details.

Ok, if this should be the basic wardrobe, I have long skipped  that frame. I think, however, that the fundamental may be that you use the item you have in your wardrobe. Out with the ones you never use. In this way, there is room for something new.

Today’s outfit is jeans from HM, peblum top from HM, blazer from HM, shoes from China girl, ring from Chanti, earrings own design (Angel Design) and bracelet By Biehl and own design.

Today’s look is lovely summery. I think it flourished peblum top is very summery.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.