Childrens rights – My thanks were published in the magazine liv

God formiddag ! Kom endelig inden for på bloggen.

IMG_5878

Jeg håber du har haft en lige så hyggelig lørdag som jeg. Jeg tilbragte en dejlig dag sammen med min skønne familie.

IMG_4813

 

For noget tid tiden skrev jeg at jeg havde været til en fotoshoot og at jeg ville fortælle meget mere om det senere. Nu er det endelig blevet muligt at fortælle om det, derfor handlere dagens indlæg om min tak som er i aktuel i Marts nummeret af Magasinet Liv.

IMG_5849

Hvis du ikke kender magasinet Liv, vil jeg lige her benytte lejligheden til, at gøre lidt reklame. Det er et super godt blad for kvinder 40+. Artiklerne i bladet handler om kvinder og deres liv og er inspirerede, overraskede og gør os klogere. Liv skriver at deres læsere er:

Læseren er kræsen og stiller krav til det, hun investerer sin tid og penge i. Hun er kvalitetsbevidst, og interesserer sig for skønhed og sundhed, mode, bolig og kultur. Hun elsker at rejse og kan lide at blive inspireret . Og det er det artiklerne handler om.

Og jeg kan kun tilslutte mig, Magasinet Liv er et godt blad som jeg abonnere på.

IMG_5803

I dette nummer af Magasinet Liv, får jeg lov til at takke mine vidunderlige forældre, for alt det de har gjort for mig. Jeg vil kun kort fortælle at jeg var plejebarn og blev først adopteret da jeg var voksen og myndig og selv kunne kræve det. Min tak går på at min mor og far kæmpede for at beholde mig fordi min biologiske mor efter flere års fravær pludselig ville have mig tilbage.

IMG_0263

Jeg vil anbefale dig at læse artiklen i Liv, de har har skrevet et meget smukt takkebrev. Og jeg er meget glad for at jeg har fået muligheden for at give mine vidunderlige forældre den anerkendelse som de i sandhed har fortjent.

Mine forældre var meget fremsynede i deres måde at håndtere denne sag på og de havde så meget kærlighed at give. Derfor vil jeg på et senere tidspunkt vende tilbage til emnet fordi emnet – Børns rettigheder og vilkår – ligger mig meget på sinde. Og jeg har meget som jeg gerne vil dele omkring dette emne. Lige nu er artiklen aktuel i Magasinet Liv.

Dagens indlæg er derfor dedikeret til mine forældre. Hår du også nogle du vil takke i dit liv? og hvis du har hvem er de og hvorfor? Del gerne din taknemmelighed ved at give en kommentar.

IMG_5802

Billedet er fra artiklen i Magasinet liv. Det lille billede er mig (2 år) min min bror og min mor og far.

I dag skal jeg nyde en dejlig eftermiddag sammen med min smukke datter og min svigersøn og deres vidunderlige tvilling piger – det ser jeg frem til.

IMG_5879

Dagens outfit er min AngelQueenBlog t-shirt som jeg har designet hos Spread Shirt, leggins fra Club L, cardigan fra Ellos, sko fra WildFlower og armbånd By Biehl og eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig søndag og glæder mig til at se dig igen i morgen og at høre om din taknemmelighed.

ILYG

English Translation 

Good morning! Please come in on the blog.

For some time the time I wrote that I had been to a photo shoot and that I would tell you more about that later. Now it is finally possible to talk about it, therefore today’s post is about my thanks that is current in the March issue of the magazine LIV.

If you do not know the magazine Liv, I want to take this opportunity to do a little advertising. It is a really good magazine for women 40 +. The articles in the magazine is about women and their lives and makes us inspired, surprised and makes us wiser. The Magazine Liv writes that their readers are:

The reader is finicky and demanding of it, she invests her time and money in. She is quality conscious and interested in beauty and health, fashion, housing and culture. She loves to travel and likes to be inspired. And that is what the articles are about.

And I can only agree, magazine Life is a great magazine that I subscribe to.

In this issue of the magazine Life, I get to thank my wonderful parents for all they have done for me. I will only mention briefly that I was foster child and was first adopted when I was an adult because only as an adult I could require it. My thanks go to my mother and father who struggled to keep me because my biological mother after several years’ absence suddenly wanted me back.

I recommend you to read the article in life, they have written a beautiful letter of thanks. And I am very glad that I have had the opportunity to give my wonderful parents the recognition that they truly deserve.

My parents were very forward-thinking in their way of dealing with this matter and they had so much love to give. Therefore, I would later return to the subject because the subject – Childrens rights – is very important to me. But for now, the story is story current in the Magazine.

 Today’s post is dedicated to my parents. Hair you some you will thank in your life? and if you have who are they and why? Share like your gratitude by giving a comment.

The Picture is from the article in Magazine life. The small picture is me (2 years) my brother and my mother and father.

Today’s outfit is my Angel Queen Blog t-shirt that I design on Spread shirt, leggings from Club L, cardigan from Ellos, shoes from Wildflower and bracelets By Biehl and own design.

I wish you a nice Sunday and look forward to seeing you again tomorrow and hear about your gratitude.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.