Celebrating my Birthday

Hej Style Hunter

Birthday Party 1

Uh altså jeg halter da noget bag efter her på bloggen. Det er fordi jeg har så meget jeg gerne vil dele med dig.  Jeg skylder dig at fortælle at jeg fejrede min fødselsdag i lørdags. Som du måske husker havde jeg fødselsdag den 10, men vi havde bare så travlt med så mange ting at jeg ikke havde tid til at fejre min fødselsdag før i lørdags.

Det er jo altid dejligt at have noget til gode og jeg havde altså markeringen af min fødselsdag til gode.

Birthday Party 1 3

Jeg havde en virkelig dejlig dag sammen med min dejlige familie. Jeg er så heldig at alle børnene og børnebørnene kom hjem og fejrede dagens sammen med mig. Vi er efterhånden blevet en stor familie og tæller med os selv, min svigermor, vore børn og deres kærester og børnebørn 15 mennesker.

Birthday Party 1 7

Jeg kunne ikke lade være med at tænke på at selv om vi har en stor spisestue, så er vi så småt ved at vokse ud af den. Og vi ved allerede nu at vores familie bliver større endnu. Det synes jeg er super dejligt.

Måske lægger jeg mærke til dette på grund af min historie. Som adoptiv barn – så har jeg altid meget fokus på min familie. Måske fordi jeg på en måde godt kan føle at jeg lidt er startet med mig selv. Jeg ved godt det kan virke fjollet med sådan tanker, når nu jeg har haft verdens bedste adoptiv forældre som elskede mig som deres egne og jeg er inkluderet i familen på lige fod med alle andre.

Sandheden er bare den at selv om jeg bestemt er elsket af min familie, så betyder det noget at være valgt fra. Jo – jo jeg ved godt jeg til gengæld er valgt til at min mor og far. Og jeg ved det kan virke forvirrende for andre at forstå. Jeg synes på en måde det er tankevækkende at jeg til trods for en kærlig familie og en god opvækst alligevel har de tanker. Og det er derfor jeg ikke synes at adoption skal være en løsning på barnløshed. Adoption er en løsning når de biologiske forældre ikke kan (selv med hjælp) eller ikke vil.

Birthday Party 1 4

Nå men lad mig lige komme tilbage på sporet, det var jo min fødselsdag det drejer sig om.

Jeg havde besluttet at vi skulle have pølsebord og frikadeller og kartoffelsalat og så ellers den obligatoriske Kakao og lagkage som i dagens anledning var konverteret til jordbær kage.

Jeg havde en virkelig dejlig og hyggelig dag sammen med børn og børnebørn. Og naturligvis blev der tid til at lege med børnebørnene.

Jeg er en meget heldig pige som har den dejligste familie som man kan ønske sig. Jeg fik mange lækre gaver som der ikke er plads til at præsenterer nu – det vil jeg til gengæld gøre i morgen.

Birthday Party 1 11

 

Mit smukke fødelsdags outfit er kjole fra Zack London, heels fra Buffalo, øreringe og halskøde fra Mawli, armbånd by Biehl og Pernille Corydon, ur fra August Steiner samt ringe fra Wictorias Candy.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

English Translation

Hello Style Hunter
Uh so I lag when something behind here on the blog. That’s because I have so much I want to share with you. I owe it to you to tell you that I celebrated my birthday on Saturday. As you may recall, I had birthday on 10, but we were so busy with so many things that I had not time to celebrate my birthday before Saturday. This post is about me celebrating my birthday.

It is always nice to have something good and I had all the celebration of my birthday for good.
I had a really nice day with my lovely family. I am fortunate that all the children and grandchildren came home and celebrated the day with me. We have become a big family and count ourselves, my mother, our children and their boyfriends and grandchildren 15 people.
I could not help but think that even though we have a large dining room, we are beginning to grow out of it. And we already know that our family will be bigger yet. I think this is super nice.

Perhaps I notice this because of my history. As adoptive child – I have always very focused on my family. Maybe because I somehow good to feel that I suffered started with myself. I know it may seem silly with such thoughts, now that I have had the world’s best adoptive parents who loved me as their own and I are included for their family on an equal footing with everyone else.

The truth is just the that although I certainly loved by my family, so it means something to be chosen from. Yes – yes, I know I turn selected to my mother and father. And I know it can be confusing for others to understand. I think in a way it is suggestive that I, in spite of a loving family and a good upbringing yet they have thoughts. And that’s why I do not think that adoption must be a solution to infertility. Adoption is a solution when the biological parents can not (even with) or not.
Well, let me get back on track, it was my birthday it comes.

I had decided that we should have sausage table and meatballs and potato salad and otherwise mandatory Cocoa and cake in honor of the occasion was converted into strawberry cake.

I had a really nice and pleasant day together with children and grandchildren. And of course there was time to play with the grandkids.

I am a very lucky girl who has the nicest family as you could wish for. I received many nice gifts as there is no space to present now – I will return to do tomorrow.
My beautiful fødelsdags outfit’s dress from Zack London, heels from Buffalo, earrings and halskøde from Mawli, bracelets by Biehl and Pernille Corydon, clock from August Steiner and rings from Wictorias Candy.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.