Blacklist

Hej Blogie

foto 1 (9)

Nej bare rolig, jeg er ikke blevet blacklisted og der er heller ingen her som bliver blacklisted.  Nej, jeg vil gerne slå et lille slag for en serie som jeg er blevet temmelig glad for.

Det er ingen hemmelighed når jeg læser bøger eller for den sags skyld en sjælden gang imellem skal ske tv, så kan jeg bedst lide krimier.

Serien Blacklist vises i øjeblikket på TV3 eller på ViaPlay hvor jeg ser den. ViaPlay er smart fordi så bestemmer jeg selv hvornår den enkelte udsendelse skal starte og slutte. OG det passer perfekt til min hverdag. Med et abonnement på ViaPlay kan du også se en masse film og ja så kan man nemt og bekvemt leje film – uden at skulle diskutere hvem der skal afleverer filmen.

Tilbage til The Backlist. The Blacklist handler om Raymond “Red” Reddington (James Spader), en af FBI’s mest eftersøgte personer, overgiver sig på FBI’s hovedkontor i Washington. Han hævder, at han og FBI har det samme ønske: at få fat på farlige forbrydere og terrorister. Reddington giver dem et tilbud: Han vil samarbejde med dem, men han vil kun tale med den uerfarne profiler Elizabeth Keen.

Blacklist

Hvert afsnit kan ses separat og afsluttes. Elisabeth er gift med en mand som hun prøver at adoptere et barn sammen med. Undervejs i de første afsnit bliver hendes mand overfaldet og mens han ligger på hospitalet finder Elisabeth effekter som kan antyde at overfaldet på hendes mand ikke skyldes Elisabeths arbejde.

Samtidig bliver det mere og mere interessant at finde ud af hvorfor “Red” kun vil tale med Elisabeth. Red giver udtryk for at han kender til personlige informationer om Elisabeths barndom og familie. Personlig så tror jeg at Red er far til Elisabeth, men det er endnu ikke blevet afsløret og jeg ved heller ikke om det bliver afsløret.

Rollen som Raymond “Red” Reddington spilles af James Spader, som virkelig spiller formidabelt. James Spader formår virkelig at tydeliggøre den dobbelthed som karakteren Red har. Undertitlen til filmen er meget sigende for serien “Never trust a criminal, until you have to”.

vingervingervingervingervinger

Hvis jeg skulle give serien mine anbefalinger ville jeg give serien 5 engle vinger ud af 6 mulige. Så med andre ord, jeg kan hvis du er glad for krimier varmt anbefale dig at se denne serie.

Hvilke type serier kan du bedst lide at se? og hvilke serier ser du?

foto 2 (10)

 

Dagens outfit er leggins fra Only, Strik fra Just a girl, Jeffrey Campbell Lita sko,  Hat HM,  halskæde Pilgrim, Øreringe Zencille, Armbånd By Biehl, eget design, Krantz & Ziegler og blandet guld.

Jeg ønsker dig en pragtfuld dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

No worry, I have not been blacklisted and there is no one here will be blacklisted. No, I would like to make a small blow for a series that I have been pretty happy .

It’s no secret when I read books or for that matter, on rare occasions be made television so , I prefer thrillers .

The series Blacklist currently shown on TV3 or Viaplay how I see it. Viaplay is smart because I also determine when each broadcast to begin and end . AND it fits perfectly to my everyday life. With a subscription to Viaplay you can also watch a lot of movies , and so then you can easily and conveniently rent movies – without having to discuss who should deliver the film.

Back to The Back List. The Black List is about Raymond “Red ” Reddington ( James Spader ), one of the FBI’s most wanted people surrender to FBI headquarters in Washington. He claims that he and the FBI have the same desire : to get hold of dangerous criminals and terrorists. Reddington gives them an offer : He will cooperate with them , but he will only talk to the inexperienced profiles Elizabeth Keen .

Each section can be viewed separately and finishes . Elisabeth is married to a man as she tries to adopt a child with. During the course of the first paragraph becomes her husband assaulted and while he is in the hospital finds Elisabeth effects which could imply that the assault on her husband because Elisabeth’s work.

At the same time it becomes more and more interesting to find out why “Red ” only want to talk to Elisabeth . Red expresses that he knows personal information about Elizabeth’s childhood and family. Personally, I think that Red is the father of Elisabeth, but it has not yet been revealed and I also do not know whether it will be revealed.

The role of Raymond “Red ” Reddington played by James Spader , who really plays formidable . James Spader able to really clarify the duality as nature Red has . The subtitle of the film is very significant for the series “Never trust a criminal , until you have two .”

If I were to give the series my recommendations I would give the series 5 angel wings out of 6 possible . So in other words I can if you are fond of thrillers highly recommend you to watch this series.

What type of series do you like to see ? and which series do you see?

Today’s outfit is leggings from Only , Knit from Just a girl, Jeffrey Campbell Lita shoes, hat HM , Pilgrim Necklace , Earrings Zencille , Bracelets By Biehl , own design, Krantz & Ziegler and mixed gold.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.