Better late than never – Christmas Carol

Hej Bloggie

unnamed

Ja klokken er ved at være mange og dette indlæg kommer først på nu. Jeg plejer at poste klokken 9.00. I dag var jeg bare så uheldig at vågne op med et øje som var klistret fuldstændigt sammen af øjenbetændelse. Jeg har fået samlet en forkølelse op et eller andet sted, og for mig ender en forkølelse altid med at jeg får bihulebetændelse, hvilket jeg også har fået denne gang.

3

Så i morges vågnede jeg som sagt op til et øje som var hævet og klistret helt sammen og en slem hovedpine som følge af bihulebetændelsen. Nu har jeg så været forbi min læge og har fået noget penicillin, så jeg skulle snart være lige så god som ny igen.

Juleanimation1

Du skal selvfølgelig ikke snydes for dagen bid af mit juleeventyr:

Vækkeuret ringede som altid klokken 5.00. Angel rakte ud og slukkede vækkeuret, strakte sig under den varme dyne. Med det samme huskede hun det indlæg hun havde postet på bloggen i går. Angel fløj ud af sengen og over til sin PC. Angel loggede på sitet og slog spændt op på statistikken. Et lille hvin undslap Angels læber da hun så at der indtil nu havde været 1500 besøgende på siden.

Angel slog straks hånden for munden – bare ikke nogen havde hørt hendes glædeshvin. Angel holdt vejret og lyttede anspændt efter om der var nogen lyde i huset. Men heldigvis var alt stille. Angel slukkede PC’en og skyndte sig at klæde sig på. Efter veludført morgen rutine på badeværelset, skyndte Angel sig ud i køkkenet og begyndte på at bage boller. Angel skulle servere friskbagte boller, scrambled æg, bacon, ristede pølser, kaffe og friskpresset juice klokken 8.00. Så der var meget der skulle nås de næste timer.

Præcis klokke 7.30 vækkede Angel stedmoderen og stedsøstrene og præcis klokken 8.00 trådte de ind i spisestuen klar til at indtage morgenmaden.

Da stedmoderen og stedsøstrene havde spist morgenmaden, listede Angel ind i spisestuen. Angel havde besluttet sig for at spørge stedmoderen endnu en gang om lov til at deltage i blogkongens fest og præsentere sin blog.

Da Angel havde spurgt sagde stedmoderen ”Jeg troede du havde slået den fjollede ide ud af dit hoved – din blog er simpel og du vil bare blive til grin”. Men Angel ville ikke give sig og sagde: ”Blogkongen har netop inviteret alle bloggere, fordi alle typer blog skal have en chance, derfor kan jeg sagtens deltage med min blog”.

Stedmoderen rystede på hovedet og sagde: ”Når du absolut vil holde fast i den fjollede ide og blive til grin i hele landet – så vil jeg give dig lov til at deltage, hvis du kan når at gennemfører alle de opgaver jeg har på denne liste til på fredag, fordi vi skal holde julefest her i huset på lørdag”.

Hun gav Angel listen med de mange opgaver. Angel kunne se at hun skulle gøre hele huset rent, pudse vinduer, vaske gardiner, skifte sengetøj på alle senge i huset – også i gæsteværelserne, hun skulle købe ind og bage julesmåkager, pynte op til jul og lave en kæmpe julemiddag klar til 60 gæster om lørdagen.

Angel sukkede og tænkte det kan jeg umuligt nå ene mennesker, hvad skal jeg dog gøre?

Husk at deltage i min lækre giveaway hvor du kan du vinde lækkerier fra Rudolf care:

DSCN6615

Du kan vinde en pakke med fire miniprodukter:

  1. Facial mist
  2. Cleansing milk
  3. Facial cream
  4. Body lotion

For at være med i konkurrencen om at vinde denne lækre pakke, skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvor mange julefrokoster du skal til i løbet af december.

Denne giveaway startede den 8 december og slutter 15.december 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres på her på bloggen i indlægget den 16.december.

2

 

Dagens outfit er sweatshirt fra HM, nederdel fra Vero Moda, støvler fra Anna Field, halskæde ukendt sølv og Pilgrim,  øreringe fra JEWLSCPH, armbånd By Biehl, blandet guld og eget design, ringe fra Spinning og KRantz & Ziegler.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Yes the time is getting late and this post comes late – I am sorry. I usually post at 9:00 . Today I was just unlucky enough to wake up with an eye that was plastered down completely by conjunctivitis. I have collected a cold up somewhere , and for me it ends a cold always that I get sinusitis , which I ‘ve got this time .

So this morning I woke up as I said up to an eye that was swollen and sticky completely together and a bad headache caused by sinusitis . Now I have been by my doctor and got some penicillin, so I should soon be as good as new again .

You should of course not be cheated of the day chunk of my Christmas Carol :

The alarm clock rang as always at 5:00 . Angel reached out and turned off the alarm clock , stretched under the warm blanket. Immediately she remembered the speech she had posted on the blog yesterday. Angel flew out of bed and over to his PC. Angel logged onto the site and found strapped up in the statistics. A small squeal escaped Angels lips when she saw that until now had been 1500 visitors to the site .

Angel struck immediately hand over her mouth – just not anyone had heard her happy squeal. Angel held his breath and listened intently after there was no sound in the house. But fortunately everything was quiet. Angel turned off the PC and hurried to get dressed. After completing the morning routine in the bathroom , rushed Angel into the kitchen and began to bake muffins. Angel should serve freshly baked muffins, scrambled eggs, bacon , roasted sausages , coffee and freshly squeezed juice at 8:00 . So there was much to be achieved over the next hours.

Exactly bell 7:30 woke Angel stepmother and sisters place and exactly 8:00 am , they moved into the dining room ready to take the breakfast.

As the stepmother and place the sisters had eaten breakfast, Angel slipped into the dining room . Angel had decided to ask the stepmother once again allowed to participate in the blog king’s party and present his blog.

When Angel had asked mother said, ” I thought you had turned the silly idea out of your head – your blog is simple and you just want to be a fool .” But Angel would not give up and said, “Blog King has just invited all bloggers because all types blog to have a chance , so I can easily participate with my blog .”

Stepmother shook his head and said: ” When you absolutely want to stick with the silly idea and become the laughingstock of the country – and I will give you permission to participate if you can manage to carry out all the tasks I have on this list for this Friday because we need to keep Christmas in our house on Saturday . “

She gave Angel a list of the many tasks . Angel could see that she had to do the whole house clean , washing windows , wash curtains , changing linens on all the beds in the house – even in guestrooms she was shopping and baking Christmas cookies, decorate for Christmas and making a huge Christmas dinner for 60 guests on Saturdays.

Angel sighed and thought, I can not possibly reach one people , what should I do?

Remember to attend my delicious giveaway where you can win goodies from Rudolf care :

You can win a package of four mini products:

  • Facial mist
  • Cleansing milk
  • Facial cream
  • Body lotion

To participate in the competition to win this great package , please leave a comment on this post where you tell how many Christmas parties you need to during December .

This giveaway starting December 8th and ending 15 December 2013 at 20:00 . The winner will be published on this blog in the post on 16 December .

Today’s outfit is sweatshirt from HM, skirt from Vero Moda, Boots by Anna Field, necklace unknown silver and Pilgrim , earrings from JEWLSCPH , bracelets By Biehl , mixed gold and own design rings from Spinning and Krantz & Ziegler .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

One Comment

  1. Æv, hvor surt med øjenbetændelse. Håber snart det bliver bedre 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.