The art of selfies

Hej Bloggie

unnamed

Jeg er nu nogle gange blevet spurgt hvordan jeg laver mine outfit billeder og om jeg vil fortælle hvordan man laver sådan nogle billeder.

Jeg blev selvfølgelig meget glad for at få sådan nogle spørgsmål, fordi jeg opfatter det som om mine billeder er gode.

Som du kan se, så tager jeg alle billederne af mig selv i et spejl. Som jeg før har skrevet om, har jeg købt et stort spejl, fordi der skal være plads til at skabe bevægelse i billedet.

Det kræver også en del øvelse at tage selfies, fordi jeg har skulle lære at kunne tage billedet uden at kigge på kameraet men billedet tages. Jeg har også skulle lære at kunne håndterer kameraet med en hånd og med både højre og venstre hånd.

Derfor vil jeg også mene at det kræver meget øvelse, fordi det faktisk er det som er det sværeste, altså at håndterer kameraet uden at kigge på det. Efterhånden som jeg har øvet mig længe, har jeg fået en følelse i hånden af hvordan kameraet skal holdes for at billedet bliver godt.

Jeg startede med at bruge min Iphone til at tage billederne, så jeg har også opøvet en vis træning i at håndterer kamera app’en med én hånd.

Og jo, så kan jeg sagtens føle mig temmelig fjollet når jeg står der foran spejlet med kameraet i hånden mens jeg prøver at poserer på et ben eller noget andet fjollet. Men jeg har lært at lade være med at lade følelsen af fjollet gå mig på, fordi jeg synes jeg får nogle gode billeder.

Når jeg har taget billederne, bruger jeg PhotoFrame eller Pixl`r til at lave min  billede kollage og det er den eneste redigering af mine billeder jeg foretager.

Ønsker du også at tage gode selfies skal du finde et godt spejl og så øve dig. Det gode er at med digetale billeder, sletter du bare dem som ikke bliver gode.

unnamed (1)

Dagens outfit er blonde kjole fra Ellos, cardigan fra HM, Wedge fra Nelly,  Øreringe og lang halskæde fra Mawli Copenhagen, kort halskæde fra Pieces Julie Sandlau, perlekæden er mit eget design, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Pilgrim, Chanti samt ringe fra Pieces Julie Sandalu.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

 

Hello Bloggie

I am sometimes asked how I make my outfit pictures and I will tell how to make those images – how I take my selfies .

I was obviously very happy to get such a question , because I see it as if my pictures are good.

As you can see , I take all the pictures of myself in a mirror. As I have written about , I have purchased a large mirror, because there must be room to create motion in the picture .

It also requires a lot of practice to take selfies because I’ve had to learn to shoot without looking at the camera but the picture is taken . I also had to learn how to handle the camera with one hand and with both right and left hand.

Therefore, I also think that it takes much practice , because in fact it is the most difficult , that is to handle the camera without looking at it . As I ‘ve been practicing a long time , I’ve got a feeling in the hand of how the camera must be kept for the image to be good.

I started using my iPhone to take pictures , so I’ve also trained for the task some training on how to handle the camera app with one hand.

And yes , I can easily feel pretty silly when I stand in front of the mirror with camera in hand while I try to posing on one leg or something else silly. But I ‘ve learned to not to let the feeling go silly me , because I think I get some good pictures.

When I took the pictures , I use the PhotoFrame or Pixl ` s to make my photo collage and it is the only editing my pictures I make.

If you also want to take good selfies you need to find a good mirror and then practice . The good thing is that the dike speech , deleting just those that will not be good .

Today’s outfit is lace dress from Ellos , cardigan from HM, Wedge from Nelly , earrings and long necklace from Mawli Copenhagen , short necklace from Pieces Julie Sandlau , bead chain is my own design , bracelets By Biehl , JEWLSCPH , Pilgrim , Chanti and rings from Pieces Julie Sandalu .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.