Are you typically Danish? do you eat too much salt?

Hej Style Hunter

Are you typically Danish you eat too much salt 4

Er du typisk dansk spiser du for meget salt? Jeg skruede ned for mit salt indtag for mange år siden. I forbindelse med udredningen af min daglige hovedpine og min migræne fandt vi ud af at min krop gerne vil holde på væsken. Derfor fik jeg den gang det råd at jeg skulle skrue helt ned for salt indtaget. Derfor spiser vi ikke meget salt her hjemme, det er faktisk sådan at jeg skal huske at sætte salt på bordet når vi har spisende gæster, fordi de synes ikke maden er salt nok.

Du behøver slet ikke alt det salt som du har vennet dine smagsløg til at spise, det er kun en kort periode hvor du synes maden ikke er salt nok. Du kan i stedet anvende krydderurter og krydderier til at give magen smag.

Are you typically Danish you eat too much salt 5

Fødevarestyrelsen har netop skudt en kampagne om vores salt indtag i gang. Virkeligheden er at de fleste af os spiser næsten dobbelt så meget salt som de anbefalede 5-6 gram dagligt. Og størstedelen af saltet skjuler sig i den mad du køber. Vi får især for meget salt fra brød, kødpålæg, ost og færdigretter.

Mindre salt er godt for dit blodtryk. Tag toppen af saltet – vær opmærksom, når du køber ind eller tjek nærings deklarationen.

Are you typically Danish you eat too much salt 3

Lidt fakta om saltindtaget i DK:

  • Dit salt indtag påvirker blodtrykket. Jo højere saltindtagelse, des højere blodtryk. Omvendt falder blodtrykket hvis saltindtagelsen nedsættes. Effekten er størst hos personer med forhøjet blodtryk, men der ses også effekt hos personer med normalt blodtryk.
  • Forhøjet blodtryk er et skjult samfunds problem og data fra screenings undersøgelser af den gennemsnitlige dansker viser, at 38 % af befolkningen har forhøjet blodtryk.
  • Salt reduktion påvirker ikke kun blodtrykket, men også andre faktorer der kan have betydning for udvikling af hjertekar sygdom.
  • Der vil kunne forventes 400.000 færre personer med forhøjet blodtryk hvis det gennemsnitlige daglige salt indtag sænkes med 3 gram.
  • Der kan i Danmark spares 1-2 milliarder kr. årligt på udgifter relateret til hjertekar sygdom, hvis salt indtagelsen sænkes med 3 gram/dag i gennemsnit.

Får du for megetsalt? Tag testen HER og vind en romantisk middag for to.

I kan finde flere informationer på www.altomkost.dk

Are you typically Danish you eat too much salt 2

Jeg ønsker dig en frisk aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
Are you typically Danish you eat too much salt? I reduced my salt intake many years ago. In the investigation of my daily headache and my migraine we found out that my body would like to retain the fluid. Therefore, I got the time the advice that I should turn down the salt intake. Therefore, we do not eat much salt here at home, the fact is that I must remember to put salt on the table when we have dinner guests because they do not think the food is salty enough.

You do not need all that salt you have vennet your taste buds to eat, it’s only a short period where you think the food is not salty enough. You can instead use herbs and spices to taste similar.
The DVFA has just shot a campaign on our salt intake in time. The reality is that most of us eat almost twice as much salt as the recommended 5-6 grams daily. And the majority of salted hides in the food you buy. We are particularly too much salt from bread, cold meats, cheese and ready meals.

Less salt is good for your blood pressure. Remove the top of the salt – be careful when you shop or check the nutrition declaration.
Some facts about salt intake in the EU:

  • Your salt intake affect blood pressure. The higher the salt intake, the higher blood pressure. Conversely, blood pressure if salt intake is reduced. The effect is greatest in people with high blood pressure, but there is also power in individuals with normal blood pressure.
  • High blood pressure is a hidden community problem and data from screening studies of the average American shows that 38% of people have high blood pressure.
  • Salt reduction affects not only blood pressure but also other factors that may influence the development of cardiovascular disease.
  • There could be expected 400,000 fewer people with high blood pressure if the average daily salt intake lowered by 3 grams.
  • There may in Denmark save 1-2 billion kr. Annually on expenses related to cardiovascular disease if salt intake lowered by 3 grams / day on average.

Are you getting too much salt? Take the test here and win a romantic dinner for two.

You can find more information on www.altomkost.dk
I wish you a fresh evening and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.