Another nice Christmas party on the horizon

Hej Bloggie

IMG_1449

Hvordan går det med din julestemning? jeg håber du ligesom jeg kan mærke julestemningen presse sig på. Jeg har godt nok voldsomt travlt på arbejdet lige netop nu fordi jeg har en skarp deadline her lige før jul. Jeg ved ikke hvordan det er for dig, men for mig betyder travlt på arbejdet lange dage, med mindre tid til mine private gøremål.

Derfor er det dejligt at der mellem de mange pligter og juletravlhed er lagt små hyggelige stunder ind. I dag er sådan en dag, hvor der er indlagt en hyggestund. Jeg skal til min anden julefrokost i aften. Ja eller julefrokost kan det ikke kaldes, for det er en middag i min skats loge. Og de kalder det for julestemning, men ikke desto mindre er det meget hyggeligt at tilbringe nogle timer sammen med min skats logebrødre og deres hustruer.

Jeg har endnu ikke lagt mig helt fast på hvad jeg skal have på, valget står mellem en hvid lang kjole og en lang lyserød blondekjole.

Måske sidder du og tænker mon hun så har fri på torsdag, og til det kan jeg svare nej det har jeg ikke. Denne uge er en hård uge, fordi jeg også har en julefrokost igen på fredag.

Hamburgryg i fad

Nu skal vi lige en tur forbi mit juleeventyr og se hvordan det går med Angel. Mon stedmoderen opdager hvad hun har lavet?

Da Angel kiggede ind i køleskabet så hun at der var en rest kogt hamburgryg, champignon, frisk pasta og fløde. Angel åbnede fryseren og fandt frossen spinat.

Nu måtte Angel skynde sig at finde på noget at bruge ingredienserne til, noget som kunne se ud som et færdigt måltid – noget som skulle sikre at stedmoderen og stedsøstrene ikke fandt ud af at Angel i stedet for at handle ind og lave mad havde brugt tiden på at blogge.

Angel skyndte sig at tænde ovnen på 200 grader. Angel smørdampede spinaten og hældte spinaten ud i et ildfast fad, skar hamburgryggen i skiver og lagde oven på spinaten. Herefter rensede hun champignonerne og lavede flødestuvede champignon og hældte det over hamburgryggen. Fadet satte hun ind i ovnen.

Nu skyndte hun sig at koge vand og pasta. Mens pastaen kogte, skyndte Angel sig at dække bord og efter 30 time var maden færdig. Angel havde netop sat fadet med hamburgryg på bordet da stedmoderen og stedsøstrene satte sig til bords for at få maden serveret. Angel skyndte sig at hente pastaen og satte den på bordet.

Angel løb ud i køkkenet og ventede spændt. Hun var meget bange for at stedmoderen skulle ringe med klokken for det var et sikkert tegn på at maden ikke var tilfredsstillende. Men til alt held var der stille og Angel kunne i ro og mag rydde op i køkkenet.

Angel kiggede ud ad vinduet op i den mørke himmel og glædede sig til at hun igen kunne gå ned i fyrrummet og skrive et blogindlæg. Angel glædede sig sådan til at kunne vise sine smukke skitser. Angel drømte om at kunne skabe nogle af de outfit hun havde tegnet.

Husk at deltage i min lækre giveaway hvor du kan du vinde lækkerier fra Rudolf care:

DSCN6615

Du kan vinde en pakke med fire miniprodukter:

  1. Facial mist
  2. Cleansing milk
  3. Facial cream
  4. Body lotion

For at være med i konkurrencen om at vinde denne lækre pakke, skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvor mange julefrokoster du skal til i løbet af december.

Denne giveaway startede den 8 december og slutter 15.december 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres på her på bloggen i indlægget den 16.december.

IMG_1450Dagens outfit er leggins fra Sisters point, skjorte fra Vila, vest fra Vila, Støvler fra Online mode, spansk halskøde, øreringe fra Chanti, armbånd By Biehl og eget design – AngelDesign. Ringe fra Krantz & Ziegler.

Jeg ønsker dig en dejlig dag med masser af julestemning og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

How’s your Christmas spirit ? I hope you like I can feel the Christmas spirit comming to you . I have good enough tremendously busy at work just now because I have a sharp deadline here just before Christmas. I do not know how it is for you, but for me it means busy at work long days , with less time for my private affairs.

Therefore, it is great to be among the many duties and Christmas rush is subject to small intimate moments into . Today is such a day when there is hospitalized cheerful hours . I’m going to my second Christmas party tonight. Yes or Christmas party can not be called , because it is a dinner in my artifact’s gallery. And they call it the Christmas spirit , but nevertheless it is very nice to spend a few hours with my income tax to lodge brothers and their wives.

I have not put me firmly on what to wear, the choice is between a white long dress and a long pink lace dress .

Perhaps you wonder and think I have a day of tomorrow, and the answer is no I have not . This week is a tough week , because I also have a Christmas party again on Friday .

Now we just stop by my Christmas story and see how it goes with Angel . Mon -mother discovers what she has done?

When Angel looked in the fridge so she that there was a residual boiled hamburgryg , mushrooms , fresh pasta and cream. Angel opened the freezer and found frozen spinach .

Now might Angel hurry to find something to use ingredients for , something that might look like a complete meal – something that would ensure that the stepmother and place the sisters not found out that Angel instead of going shopping and cooking had spent time blogging .

Angel rushed to turn on the oven to 200 degrees. Angel butter steamed spinach and spinach poured into an ovenproof dish , cut hamburg back into slices and lay on top of the spinach . Then she cleaned mushrooms and made creamed mushrooms and poured it over hamburg back. The dish she put into the oven.

Now she hastened to boiling water and pasta. While the pasta cooked , Angel rushed to the table and after 30 hours the food was finished. Angel had just put the dish with simple ham on the table when the stepmother and place the sisters sat down to get the food served. Angel rushed to pick up the paste and put it on the table.

Angel ran into the kitchen and waited anxiously . She was very afraid of the stepmother had to ring the bell because it was a sure sign that the food was not satisfactory. But luckily there was silence and Angel could leisurely clean up the kitchen .

Angel looked out the window into the dark sky , and was glad that she could again go down in the boiler room and write a blog post . Angel joyful about to show off his beautiful sketches . Angel dreamed of being able to create some of the outfit she had drawn.

Remember to attend my delicious giveaway where you can win goodies from Rudolf care :

You can win a package of four mini products:

  • Facial mist
  • Cleansing milk
  • Facial cream
  • Body lotion

To participate in the competition to win this great package , please leave a comment on this post where you tell how many Christmas parties you need to during December .

This giveaway starting December 8th and ending 15 December 2013 at 20:00 . The winner will be published on this blog in the post on 16 December 

Today’s outfit is leggings from Sisters of points shirt from Vila, west of Vila , Boots From Online fashion , Spanish halskøde , earrings from Chanti , bracelets By Biehl and own design – Angel Design. Rings from Krantz & Ziegler .

I wish you a wonderful day with lots of Christmas spirit and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.