How can they give themself permission to this behavior

Kære Blogie

foto 1

Hvad er det dog der sker i vores verden i dag? Efter fredagens vild med dans, kan man i avisen læse at Allan Simonsen fra Vild med dans modtager hadebreve.

Vild med dans Allan

Jeg er mildest talt rystet. Selv om også jeg er blevet træt af vild med dans og har boykottet programmet, fordi det ikke mere handler om dans, men i stedet er blevet en popularitetskonkurrence, så er det helt galt at sende hadebreve til Allan.

Allan har sagt ja til at deltage i et program. Allan er ikke herre over hvem der stemmer på hvem. Allan kan kun arbejde seriøst og prøve at lære de danse de skal danse, og så ellers danse så godt som han overhovedet kan.

Hvis nogen skal have ansvaret for at Allan stadig er med i vild med dans, er det jo alle de mange mennesker som stemmer på ham.

Desværre synes jeg efterhånden det er en tendens i tiden, at nogen mennesker udtrykker deres uenighed som had mod andre mennesker. Det gælder alt lige fra kendte personer, bloggere, tilfældige personer som krydser den hadefuldes vej.

Det er i orden at være uenige og give udtryk for sin uenighed, men vi må og skal behandle hinanden med respekt. Ingen af os ville bryde os om at være den person som modtager hadebreve. Jeg ville nødig være i Allans sko.

I sidste uge var der en anden episode i avisen, hvor en 50-årig mand blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg sigtet for grov legemsbeskadigelse, efter han skød en 17-årig mand i hovedet med et luftgevær.

Den er jo helt gal med selvkontrollen, hvis man kan fortælle sig selv at den slags adfærd er i orden. Og jeg mener at hvis man tillader sig selv at sende hadebreve til andre mennesker er der ikke særlig langt til også at tillade sig selv at skyde på andre eller for den sags skyld stikke med kniv.

Den 50 årige mand forklarede i retten, at han var blevet sur over, at den 17-årige kørte rundt på sin knallert ude foran den 50-åriges bopæl i Esbjerg.

Der er brug for “No to Bitching” skal sprede sig. Vi skal skabe og sprede mere glæde og lykke. Det kan vi gøre gennem en mere anerkendelse adfærd, også når vi skal udtrykke vores uenighed.

Vi kan ikke være bekendt at accepterer denne adfærd!

foto 2

Dagens outfit er kjole fra Snob, støvler fra Even & Odd.

Jeg ønsker dig en dejlig dag med No Bitching og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Dear Blogie

What is this thing that happens in our world today? After Friday’s Dancing with the stars, one can read in the newspaper that Allan Simonsen from Dancing with the stars receiving hate mail .

I am mildly shaken. Although I too was tired of Dancing with the stars and has boycotted the program because it is not about dance, but instead has become a popularity contest , it is stil very wrong to send hate mail to Allan .

Allan has agreed to participate in the program . Allan has no control over who votes on whom. Allan can only work seriously and try to learn the dance they shall dance, and dance the best he possibly can.

If someone must be responsible for Allan still in the programme Dancing with the stars, it’s all the people who vote for him.

Unfortunately , I think by now it is a trend of the times that some people express their disagreement as hatred toward other people. This applies to everything from celebrities , bloggers, random people crossing the haters way .

It’s okay to disagree and express its disagreement , but we can and must treat each other with respect. None of us would care about being the person receiving hate mail . I would hate to be in Alan’s shoes.

Last week there was another episode in the newspaper where a 50 – year-old man was made ​​in the preliminary hearing at the court in Esbjerg charged with grievous bodily harm after he shot a 17- year-old man in the head with an air rifle .
It is quite mad with self-control , if you can tell themselves that this kind of behavior is okay . And I believe that if you allow yourself to send hate mail to other people is not very far to also allow themselves to shoot at others or for that matter stab with a knife.

The 50- year-old man explained in court that he had been angry that the 17 -year-old was driving around on his moped in front of the 50 -year-olds residing in Esbjerg.

What is needed is ” No to Bitching ” is spreading. We need to create and spread more joy and happiness. We can do this through more recognition behavior , even when we must express our disagreement.
We may not be familiar to accept this behavior !

Today’s outfit is dress from Snob , boots from Even & Odd .

I wish you a wonderful day with No Bitching and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.