One must keep ones promises – The Give away !

Hej Style Hunter

All shimmer 5

Man skal holde sine løfter, og jeg har lovet dig at jeg ville være værtinde for en give away i forbindelse med fejringen af at bloggen har passeret 2000 følgere på Instagram. Lige nu er der over 2030 følgere, og det er jeg super glad for. Det betyder at jeg inspirerer mange og det er jeg stolt af og meget glad for.

Da jeg først havde sagt giveaway, skulle jeg til at finde ud af hvad denne give away skulle indeholde. Jeg synes det skulle være en giveaway hvor du kunne vinde noget af det som jeg selv er glad for.

Jeg har besluttet at denne give away skal bestå af to ting, som jeg holder meget af.

Jeg holder f.eks. meget af at have friske afskårne blomster i vaser, jeg synes at afskårne blomster er indbegrebet af forår og at blomster i vaser er dejlig måde at få forårs fornemmelse ind i mine stuer. Når jeg har sagt afskårne blomster, må jeg naturligvis også sige vaser. Og valg af vase synes jeg er vigtig, fordi jeg synes det er vigtigt at vasen komplimenterer buketten. Derfor har jeg mange forskellige vaser i forskellige design.

Jeg ønsker mig også den smukke Lyngby vase og det er der en ganske særlig grund til. For netop til Lyngby vasen knytter der sig for mig en ganske særlig historie. Hvad det er for en historie, vil jeg afsløre når den heldige vinder offentliggøres her på bloggen.

Celebration giveaway 1

Jeg har netop fået fingre en den smukke Kähler vase med sølvstriberne som passer perfekt til mit hjem og min stil. Jeg har nemlig mange sølv lysestager. Jeg var ikke en af dem som måtte gå forgæves efter Kählers jubilæumsvase fordi jeg ikke synes guld striberne passede til mit hjem. Derfor blev jeg meget glad da jeg opdagede at der nu var kommet en model med sølv striber. Jeg havde gået og kigget på den hvide med de sorte striber, men den var ikke helt rigtig og derfor havde jeg ikke købt den.

Derfor kan du blandt andet i denne give away vinde denne Kählervase:

Celebration giveaway 4

Det er den lille Omaggio-vase med sølvstriber fra Kähler. Vasen består af to materialer, sølv og keramik, som tilsammen udgør det perfekte match og er samtidig to af tidens hotteste materialer. Vasens højde: 12,5 cm. Er den ikke bare fin?

Noget helt andet som jeg sikkert også har til fælles med dig og andre kvinder, er at jeg godt kan lide at flotte og velplejede negle. Da mine negle desværre har tendens til at flække og springe, er jeg nødt til at give dem et lag gele lak for at give mine negle lidt mere styrke. Ulempen ved den traditionelle gele lak, er at den er tidskrævende at fjerne. Derfor er jeg blevet meget glad for de nye gele neglelakker som ikke skal hærde i lys og som kan fjerne med neglelaks fjerner. Det er helt perfekt til mig og min travle kalender.

Nude nail Depend 6

Jeg har fornyligt skrevet om Depens nude gele lak her, som jeg er vild med og som jeg synes er rigtig sommerlig. Derfor har jeg besluttet at du også skal kunne lave nude negle og derfor kan du i denne give away også vinde et Depend gele neglelak startsæt og en nude gele neglelak.

Celebration giveaway 2

Jeg håber du synes det er nogle lækre gaver du kan vinde. Jeg kan i hvert fald sige at jeg ville super gerne vinde denne give away. Og det synes jeg er et tegn på at det er en skøn give away jeg har lavet.

Deltag i min celebration give away

Celebration giveaway 3

Du kan vinde den lille Omaggio-vase med sølvstriber fra Kähler og Depend gele neglelak startsæt og en nude gele neglelak.

For at deltage i denne give away skal du gøre 3 ting:

  1. Følge bloggen på Facebook eller Instagram, eller Google+ eller Twitter
  2. Du skal like dette indlæg og dele indlægget på Facebook.
  3. Du skal fortælle om du har nogle ting,  f.eks. en vase, et møbel, et smykke eller andet) der knytter sig en særlig historie til, og du skal fortælle hvad det er for en historie. Har du ingen særlig historie kan du i stedet fortælle hvilken historie, du kunne forestille dig der ville komme til at knytte sig til denne vase.

Denne celebration give away starter i dag den 3.maj 2015 og slutter den 21 Maj 2015 kl. 20.00. Vinderen offentliggøres her på bloggen den 22 Maj 2015.

Jeg ønsker dig held og lykke og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (May happiness follow you)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

One must keep its promises, and I promised you that I would be hostess for a giveaway in celebration of the blog has passed 2,000 followers on Instagram. Right now there are over 2,030 followers, and I am super happy. It means that I inspire many and I am proud and very happy.

When I first had said giveaway, I had to find out what this giveaway should contain. I think it would be a giveaway where you can win some of it as I am happy.

I have decided that this giveaway will consist of two things that I like very much.

I keep instance. much of having fresh cut flowers in vases, I seem to cut flowers is the epitome of spring and the flowers in the vases are lovely way to get spring feeling into my rooms. When I said cut flowers, I must of course also say vases. And the choice of vase I think that’s important, because I think it’s important that the vase complements the bouquet. Therefore, I have many vases in different designs.

I want also the beautiful Lyngby vase and it is a very special reason. For just Lyngby vase targets related to me a very special story. What kind of a story, I will reveal when the lucky winner will be published here on the blog.

I have just got fingers one beautiful Kähler vase with silver stripes that fit perfectly to my home and my style. I have as much silver candlesticks. I was not one of those who had to go in vain for Kählers anniversary vase because I do not think gold stripes suited to my home. Therefore, I was very happy when I discovered that there was now a model with silver stripes. I had gone and looked at the white with black stripes, but it was not quite right and therefore I had not bought it.

Therefore, you can among other things in this giveaway win this Kähler Vase:

It’s the little Omaggio vase with silver stripes from Kähler. The vase consists of two materials, silver and ceramics, which together form the perfect match and are also two of the hottest materials. Vase Height: 12.5 cm. Is not that just fine?

Something else that I probably have in common with you and other women, is that I like to beautiful and manicured nails. When my nails unfortunately tend to split and jump, I have to give them a layer of gel varnish to give my nails a little more strength. The disadvantage of the traditional gel varnish, is that it is time consuming to remove. Therefore, I have been very pleased with the new gel nail polishes as not to harden in light and can be removed with nail salmon remover. It is absolutely perfect for me and my busy schedule.

I have recently written about depens nude gel lacquer here, which I love and which I think is really summery. Therefore, I have decided that you should also be able to make nude nails and therefore you can in this giveaway also win a Depend gel nail polish kit and a nude gel nail polish.

I hope you think it’s some delicious gifts you can win. I can certainly say that I would super to win this giveaway. And I think that’s a sign that it is a wonderful giveaway I’ve made.

Join my celebration giveaway

You can win the little Omaggio vase with silver stripes from Kähler and Depend gel nail polish kit and a nude gel nail polish.

To participate in this giveaway must do three things:

  1. Follow the blog on Facebook or Instagram, or Google+ or Twitter
  2. You have to like this post and share the post on Facebook.
  3. You shall tell if you have a special thing with a special story, for example. a vase, a piece of furniture, a piece of jewelry or other) associated with a special story, and you have to tell what kind of a story. If yoy don’t have any special story, you can instead tell the story, you could imagine that would come to associate with this vase.

This celebration giveaway starts today on 3 May 2015 and ending May 21, 2015 at. 20:00. The winner will be published here on the blog May 22, 2015.

I wish you good luck and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (May happiness follow you)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.