Knot an ear and courageous in fashion – Giveaway

Hej Blogie IMG_1059

Jeg er slet ikke færdig med at fejre bloggens 1 års fødselsdag. Jeg er så stolt over at bloggen på de første 13 måneder har opnået at have mellem 400 og 450 besøg hver dag.

Ikke nok med det så har bloggen nu 830 abonnenter og tallene stiger støt hver eneste dag. Jeg ved at du har en stor aktie i at bloggen har vokset sig så stor på de første 13 måneder og derfor skal du forkæles lidt mere, jeg synes vi skal have endnu en giveaway.

Denne gang kan du vinde mine øreringe – altså ikke mine aflagte øreringe, men et helt nyt design jeg har kreeret, øreringe fra min smykkeserie Angeldesign.

DSCN0088

Ja den er god nok – det er disse smukke knyttede øreringe du kan vinde i denne omgang.

DSCN0090

De er knyttet med sort tråd og har en lyserød facesleben jade omkranset af 8 forgyldte krystalperler.

DSCN0091

Øreringene er som sagt designet af mig (AngelDesign) og kan blive dine hvis du deltager i min nyskabende giveaway.

Jeg håber du lige som jeg synes de er smukke og derfor gerne vil have fingre i dem. Måske sidder du nu og siger “JA – JA – fortæl dog hvad skal jeg gøre for at deltage?”

Så det gør jeg derfor nu:

 • Du skal like Bloggens facebook side her
 • Du skal like AngelDesigns facebook side her
 • Du skal følge bloggen i Bloglovin her
 • Og du skal efterlade en kommentar til dette indlæg hvor du skriver hvad du synes om det nyskabende design.

Denne giveaway starter i dag den 12 oktober 2013 og slutter den 24 oktober 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres den 25 oktober i dagens blog post.

Jeg glæder mig til at høre hvad du synes om mit nyskabende design.

Jeg har fået flere kommentarer om at jeg er modig fordi jeg “tør” have den tøjstil jeg har. Det har jeg tænkt meget over og jeg har besluttet at jeg vil lave en serie indlæg med gode ideer og hjælp til hvordan du kan skabe kant i din tøjstil og hvordan du kan få modet til at gennemfører det.

Jeg har derfor oprettet en kategori som jeg har kaldt “Kant”. Alle indlæg om mod på fashion vil du herefter kunne finde under denne kategori.

Jeg har besluttet at lave disse indlæg fordi jeg synes du og alle andre skønne og smukke kvinder fortjener at have mod til at udforske og lege med deres egen stil og mode.

Det er mit mål at jeg med mine indlæg kan flytte dig over i det refleksive hjørne, hvor du kan udforske hvorfor du gerne vil have kant og hvad det at have kant kan gøre for dig både i positiv og negativ forstand. Kort sagt hvorfor og hvad er det bedste og hvad er det værste der kan ske dig når du udforsker denne side af dig selv.

Jeg har den overbevisning at fashion skal være sjovt – en form for leg. Jeg har altid været legesyg og udforsket de forskellige tendenser i mode billedet, og har derfor og allerede en klar fornemmelse af hvilken stil jeg er.

Spørg dig selv om hvorfor du gerne vil have mere kant i din tøjstil, find ud af hvad det kan gøre for dig.

Du kan også spørge dig selv hvad det værste er der kan ske ved at klæde dig som du gerne vil.

Jeg anbefaler dig at tage et stykke papir til at skrive svarerne ned på. På den måde kan du lettere arbejde med dit mod. Forbered dig på at du skal bruge lidt tid over en periode til at udforske dit mod.

Jeg anbefaler også at du langsomt begynder at tilføre kant til din tøjstil. Det kan være med nogle vilde sko, en vild farve, et vildt bælte osv.

Jeg vil anbefale dig at starte med at finde din basis stil. Du kan benytte de 6 stilkerne til at hjælpe dig med at finde din basis stil.

Klassisk/Elegant

 • Figursyet tøj med fokus på linjer, snit og kvalitet i materialevalget
 • Tit inspireret af mændenes univers – jakker, bukser, nederdele i let konservative snit Typiske styles er trenchcoaten, jakkesættet, den lille sorte kjole, den hvide herreskjorte osv.

Afslappet/Casual

 • Komfortabelt tøj, der er rart at have på.
 • Ikke mange udsmykninger eller edgy detaljer
 • Tunikaer, løse bukser, bløde materialer, street wear, sportstøj, sweater, fleece, udendørstøj osv.

Enkel/Minimal

 • Tøj med trendy detaljer uden at det er overpyntet
 • Funky snit, ensfarvet tøj og ikke mange mønstre, men måske en pangfarve eller tre i garderoben, eller T-shirts med spændende print
 • Edgy detaljer, der ikke råber på opmærksomhed, men som klart signalerer design og ”on-trend”

Feminin/Romantik

 • Bløde, delikate udtryk og er meget glad for smykker
 • Foretrækker kjoler og nederdele
 • Luksuriøse materialer som silke, mohair, angora og babyfløjl med feminine detaljer – pufærmer, plisseringer, draperinger, hæklede mønstre
 • Muligvis også blonder, blomster, og ting der glimter

Boheme/Ethnic

 • En del inspiration fra 1960erne og 1970erne eller fra Østen, f.eks. fra Indien
 • Gerne dekorationer på tøjet, f.eks. pyntede kanter, broderede mønstre, applikationer med små spejle eller lignende
 • Løst tøj, tunikaer, og gerne et moderne luksusnomade-look
 • Masser af smykker; armbånd, halskæder som mala-kæder eller bedekæder, øreringe osv.

Rå/Rock Chic

 • Tøjet har gerne et lidt slidt, råt udtryk
 • Forvasket denim, gerne med huller, T-shirts, en sort læderjakke, og sikkert også ting med nitter på
 • Læderbukser, helst med lidt rå detaljer på – det kan være snore, syninger, lynlåse osv.

Du kan sagtens svinge mellem et par af de 6 stilkerner. Når du har fundet din stil er det tid til at gå på jagt i dit klædeskab og prøve at sammensætte outfit efter din stilkernes principper.

Husk at du sagten kan begynde med at tilføre enkelte items fra din stilkerne. Efter hånden som du bliver fortrolig med din stilkerne og mere modig og selvsikker, kan du vælge et fuldt look fra din stilkerne.

Jeg håber du kunne lide dagens indlæg. Drop gerne en kommentar og lad mig høre hvad du synes om indlægget og om du gerne vil have flere indlæg af denne slags.

I næste indlæg vil jeg give dig flere spørgsmål du kan stille dig selv på din vej mod mere kant i din tøjstil.

IMG_1060

Dagens outfit er strik fra Miss Martins, nederdel fra Bilka, støvler fra Blink, blazer fra HM, spansk halskæde, Chanti øreringe, By Biehl armbånd og eget design (AngelDesign) og Spinning ringe.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

I’m not finished celebrating the blog’s 1st birthday . I am so proud that blog in the first 13 months has reached between 400 and 450 visits each day.

Not only does the blog now 830 subscribers but the numbers  are steadily increasing every day. I know that you have a large share in the the fact that blog has grown so much in the first 13 months and therefore I will spoil you a little more, I think we should have another giveaway.

This time you can win my earrings – not my old earrings, but a completely new design I have created, earrings from my jewelry line AngelDesign.

Yes it ‘s true – these are beautiful knotted earrings you can win in this game .

They are attached with black thread and has a pink face cut jade surrounded by eight gold-plated crystal beads .

The earrings are as mentioned designed by me ( AngelDesign) and can be yours if you attend my innovative giveaway.

I hope you like the earrings, and think they are beautiful and want to get your hands on them. Perhaps you now and shouting ” YES – YES – tell , what should I do to participate? “

I therefore do now :

 • You must like Blog’s facebook page
 • You must like AngelDesigns facebook page
 • You must follow the blog in Bloglovin here
 • And you must leave a comment on this post where you write what you think about the innovative design.

I look forward to see what you think about my innovative design.

I have received several comments that I am brave because I “dare” to wear the style I have. I’ve thought a lot about it and I have decided that I will do a series of posts with good ideas and help on how to create edge in your style and how you can get the courage to implement it.

I have therefore created a category which I have called “Kant” (Edge) . All posts about courage in fashion, you will be able to find under this category.

I have decided to make these posts because I think you and all the other wonderful and beautiful women deserve to have the courage to explore and play with their own style and fashion.

It is my goal that I with my posts can move you into the reflective corner where you can explore why you’d like to be edgy and what it is, that have edge can do for you in both positive and negative sense . In short, why and what is the best and what ‘s the worst that can happen to you if you explore this side of yourself.

I have the belief that fashion should be fun – a form of a game. I have always been playful and explored the different trends in fashion , and has and already a clear sense of what style I am.

Ask yourself why you want to have more edge in your style , find out what it can do for you.

You can also ask yourself what is the worst that can happen by dressing up as you’d like .

I recommend you to take a piece of paper and write the answers down . In that way you can more easily work with your courage . Prepare yourself to spend some time over a period of time to explore your courage .

I also recommend that you slowly begin to add edge to your style . It may be with some wild shoes, a wild color , a wild belt etc.

I would recommend you start by finding your basic style. You can use the 6 core style to help you find your basic style.

Classic / Elegant

 • Form-fitting clothing with a focus on lines , cuts and quality in the choice of materials
 • Often inspired by the men’s universe – jackets, pants, skirts slightly conservative cuts Typical styles are trench coat , suit , the little black dress , the white men’s shirt , etc.

 

Relaxed / Casual

 • Comfortable clothes that are comfortable to wear .
 • Not many embellishments or edgy details
 • Tunics , loose pants, soft materials , street wear , sportswear, sweaters , fleece, outdoor wear , etc.

Simple / Minimal

 • Clothing with trendy details without the ornate
 • Funky cut, plain clothes and not many patterns, but perhaps a pang color or three in your wardrobe , or T -shirts with interesting prints
 • Edgy details that are not clamoring for attention, but which clearly signals the design and ” on-trend “

Feminine / Romance

 • Soft, delicate expression and is very fond of jewelry
 • Prefer dresses and skirts
 • Luxurious materials like silk, mohair , angora and corduroy with feminine details – puff sleeves , pleats , drapes, crochet patterns
 • Possibly also lace , flowers, and things that glitter

Boheme / Ethnic

 • Some inspiration from the 1960s and 1970s or from the East, for example . from India
 • Like decorations on clothing , for example . decking edges , embroidered patterns , applications with small mirrors or similar
 • Loose clothes , tunics , and like a modern luxury nomadic look
 • Lots of jewelry, bracelets, necklaces as mala – chains or ask chains , earrings etc.

Raw / Rock Chic

 • The clothes are like a little worn , raw expression
 • Pre-washed denim , preferably with holes , T -shirts, a black leather jacket , and probably things with rivets on
 • Leather pants , preferably with a little raw details – it can be string, stitching, zippers , etc.

You can easily fluctuate between a few of the 6 style cores. Once you have found your style, it’s time to go hunting in your wardrobe and try to put together the outfit of your style Principles .

Remember that you easily can begin by adding individual items from your style core. As you become familiar with your style core and more courageous and confident , you can choose a full look from your style core.

I hope you liked today’s post . Drop a comment and let me know what you think about the post and if you want more posts like this.

In the next post I will give you several questions you can ask yourself on your way to more edge in your clothing style .

Today’s outfit is knit from Miss Martins, skirt from the grocery store , boots from Blink , blazer from HM , Spanish necklace , Chanti earrings, By Biehl bracelets and own design ( Angel Design ) and Spinning rings.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

11 Comments

 1. Pingback: Last act and fall 2013 trend - AngelQueen

 2. Pingback: New in - Look alike from Even&Odd - AngelQueen

 3. Pingback: On the way to courageous edgy in fashion - AngelQueen

 4. Pingback: A lucky angel - a spoiled angel got new shoes - AngelQueen

 5. Pingback: Roses are red and rose gold are shining - AngelQueen

 6. Pingback: Winter blues - Is that the time? - AngelQueen

 7. Pingback: Paleo style and music by Burhan G - AngelQueen

 8. Pingback: 1711 box by Goodiebox - AngelQueen

 9. Pingback: Power middag - POWERkvinder - AngelQueen

 10. Super fine øreringe 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.