Two hairstyles that are relatively easy to do yourself

Hej med dig – dejligt at se dig – velkommen inden for på bloggen.

Kan du mærke julestemningen og hyggen? jeg synes virkelig at jeg er kommet i julestemning – men der er altså også kun 5 dage til jul. Som tiden dog flyver afsted.

Med jule aften lige for døren og nytåret som kommer lige efter giver jeg dig her to forslag til opsat hår.

Det er to frisurer som er forholdsvis lette at sætte selv. Jeg vil dog anbefale dig at lave en prøveopsætning inden du skal bruge den. For på den måde får du mulighed for at finde ud af hvordan du lettest kan gøre det.

Den første frisure er en snoning af håret fra den en side forrest og skråt over til den anden side bagest.

Som du forhåbentligt kan se på billedet starter du med at tage to totter hår forrest i den ene side og dem snoer du, herefter tager du en ny tot hår med i de to totter som du snor og snoer dem en gang , dette gentager du skråt henover hovedet til du har anvend alt håret og har alt håret samle i en tot. Sæt en elastik i håret.

Den tot (hestehale) du nu hår samlet i elastikken deler du i to totter. Først snor du de to totter enkeltvis og herefter sammen med hinanden, herefter kan de snoes op og sættes fast med hårnåle. Frisyren er også sød hvis du lader håret i totten (hestehalen hænge løst.

Den anden frisurer jeg vil vise dig er en form for dobbelt knold.

Start med at dele håret således at du får en helstehale med håret fra over ørerne. Saml håret i en hestehale og del håret i mindre totter som du ruller ned og fæster rund om elestikken med hårnåle. Når du har rulle totter hele veje rund om elastikken har du en fin knold.

Nu samler du det nederste hår i en hestehale lige under den første knold. Og nu gentager du processen med at tage totter og rulle ned og fæste med hårnåle rund om elastikken.

Til sidst retter du de to knolde til således at de balnder sig fint ind i hinanden og du har nu en smuk opsætning af håret.

Husk at spraye din opsætning med lidt hårlak, det hjælper med at holde på håret. Det er også en god ide at dit hår ikke er helt ny vasket når det skal sættes op – fordi det vil være meget levende og svært at styre. Jeg vil anbefale at du senest vasker det om morgenen hvis det skal sættes op om aftenen.

Hvad siger du? kan du lide mine to frisurer? Jeg har tænkt mig at sætte mit hår sådan til juleaften og nytårsaften. Jeg tror jeg anvender den første frisurer med det snoede hår til juleaften og den anden frisurer med dobbelt knold til nytårsaften.

Jeg synes begge frisurer er meget flotte og ser sofistikeret ud, de vil passe flot til en smuk kjole.

Dagens outfit er bluse fra Vila, nederdel fra HM, vest fra Vila, støvler fra Blink og armbånd fra By Biehl og eget design.

Jeg håber du får en dejlig dag med tid til lidt julehygge. Jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hi there – nice to see you – welcome in to my blog.

Can you feel the Christmas spirit and cosiness? I really think that I have come into the Christmas spirit – but there are also only 5 days to Christmas. Time flies away.

 With Christmas Eve just at the door and the New Year coming right after I give you here two suggestions for hairdos.

These are two hairstyles that are relatively easy to do yourself. However, I would recommend you to make a test before you need it. In that way you get the idea of how you can do it most easily.

The first hairstyle is a twisting of hair from one side forward and diagonally across to the other end. 

As you can hopefully see from the picture you start by taking two tufts of hair at the front on one side and those tufts do you wind, then you take a new tuft of hair in the two tufts you alreadu have as you twist and wind through them again, this repeat obliquely over the head until you have used all the hair and all the hair is in a wad. Put a rubber band in the hair.

The tuft (ponytail) your hairs is now  in the elastic band –  divide the hair into two strands. wind the two strands separately and then together with each other, then they can be twisted up and be secured with hairpins. The hairdo is very sweet if you leave hair tuft (ponytail) hanging loose.

The other hairstyles I will show you is a form of double tuber.

Start by dividing your hair so that you get a tail hair from above the ears. Gather hair into a ponytail – secure with af rubber band – and part your hair in small tufts as you scroll down and fasten around the rubber band with hairpins. When you scroll round the rubber band, you have a fine tuber.

Now gather the lower hair in a ponytail just below the first tuber. And now repeat the process of taking tufts and scroll down and secure with hairpins round the rubber band.

Eventually blendt the two tubers so that they blends nicely into each other and you now have a beautiful hair do.

Remember to spray your up do with a little hairspray, it helps keep the hair. It is also a good idea that your hair is not completely new washed when you should make an up do – because it will be very lively and difficult to control. I would recommend that you wash it no later than in the morning if you should do the up do in the evening.

What do you think? do you like my two hairstyles? I’m going to do my hair like this for Christmas Eve and New Year’s Eve. I think I will use the first hairstyles with the twisted hair for Christmas Eve and the other hairstyles double tuber for New Year’s Eve.

I think both styles are very beautiful and looks sophisticated, they will fit beautifully into a beautiful dress.

 Today’s outfit is blouse from Vila, skirt from HM, west of Vila, boots from Blink and bracelets from By Biehl and my own design.

I hope you have a wonderful day with time for a little Christmas atmosphere. I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.