Long hair don’t care

Hej Style Hunter

Long hair don't care 5

Mens jeg venter på mit hår skal vokse sig langt, kan jeg heldigvis spille langhåret ved hjælp af extensions. Det har jeg fortalt dig om før, her. Den gang havde jeg bare ikke helt fundet den rette farve som kan blende perfekt ind i mit eget hår.

Det har faktisk været temmelig svært at farve mine extension så de ramte den helt rette farve i den helt rette nuance. Grunden til at det var så svært, er at min hårfarve jo er fremkommet ved at farve mit hår. Men selv om man så bruger præcis den samme farve er det ikke sikkert man får den samme farve.

Det er fordi at alt farvning jo tager udgangspunkt i den farve det hår som skal farves har.

Long hair don't care 1

Første gang jeg farvede var det alt for lyst og næste gang blev det alt for mørkt. Derfor måtte jeg have fat i min frisør, som hjalp mig med at finde ud af hvordan jeg skulle farve mine extension så de kom til at matche mit eget hår. Derfor måtte mine extension gennem tre gange farve før det lykkedes.

Long hair don't care 2

Heldigvis var tredje gang lykkens gang for mig. Jeg er selv super tilfreds med resultatet og er så glad for at jeg nu kan spille langhåret når jeg har lyst.

Long hair don't care 3

Farven er helt perfekt – det er umuligt at se hvor mit eget hår slutter og hvor mine extension fortsætter. Selvfølgelig kan man regne ud at de korte hår er mine egne, men der er absolut ingen farveforskel.

Jeg bruger clip-in extensions fordi de ikke slider lige så hårdt på mit eget hår som de mere permanente extensions.. Det er super nemt at sætte clip-in extension i dit eget hår. Det kræver kun du har prøvet det et par gange og så er du hurtigt lige så hurtig som en professionel til at klipse dem i håret.

Så hvis du lige som jeg har forholdsvis kort hår og gerne vil kunne spille langhåret, kan jeg anbefale dig at anvende clip-in extensions. Dit eget hår skulle jo gerne have en chance for at blive langt. Drømmer du om lange extensions som mine kan du købe dem her.

Jeg har en to luksus pakker i mit hår, som indeholder:

65 cm. (100g) består af:
1 bane, 20 cm bred m. 3 clips
2 baner, 14 cm bred m. 3 clips
2 baner, 10 cm bred m. 2 clips
3 baner. 5 cm bred m. 1 clips

Linella skriver selv:

Mange kan have svært ved at bestemme sig, om de skal købe 1 pakke hår eller om man skal købe 2 pakker hår. De frisører vi arbejder sammen med, råder langt de fleste købere til at købe 2 pakker hår. Det er for at få mere volume, og for at det falder naturligt i dit eget hår. Vi har stadig mange kunder hos Linella, der får fine resultater ved køb af 1 pakke hår. Vi anbefaler dog stadig at du købe 2 pakker, da du altid er velkommen til at sende den ubrugte pakke retur, hvis du alligevel ikke skulle få brug for den. 

Hvis du lige som jeg har forholdsvis kort hår anbefaler jeg du køber to pakker, da dit hår ellers vil se tyndt ud. Til gengæld får du rabat ved køb af to pakker.

Køb to pakker da det er irriterende at sætte en pakke i håret og finde ud af du skal bruge to, fordi du så skal gå og vente på at modtage din anden pakke og fordi du ved to separate køb ikke opnår rabatten.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
While I am waiting for my hair to grow long, I can happily play long haired by using extensions. I’ve told you before, here. The time I had just not quite found the right color can blend in perfectly with my own hair.

It has actually been pretty hard to color my extension so they hit just the right color in just the right shade. The reason it was so difficult, is that my hair color the obtained by coloring my hair. But if one were to use exactly the same color, it is not safe to get the same color.

This is because the total staining is based on the color the hair to be dyed has.
The first time I colored it was too light and the next time it was too dark. Therefore I had to get hold of my hairdresser, who helped me to find out how I should color my extension so they came to match my own hair. Therefore had my extension through three color before they succeeded.
Fortunately it was the third time a charm for me. I myself am super happy with the result and am so glad that I can now play long hair when I feel like.
The color is absolutely perfect – it is impossible to see how my own hair ends and where my extension continues. Of course you can figure out that short hair is my own, but there is absolutely no color difference.

I use clip-in extensions because they do not toil as hard on my own hair as the more permanent extensions .. It is super easy to set clip-in extensions to your own hair. It only requires you have tried it a few times and then you quickly just as fast as a professional for clipping their hair.

So if you like I have relatively short hair and want to be able to play long-haired, I recommend you use clip-in extensions. Your own hair would really like to have a chance to be long. Do you dream of long extensions as mine you can buy them here.

I have a two luxury packages in my hair, which contains:

65 cm. (100 g) consists of:
1 lane, 20 cm wide m. 3 clips
2 lanes, 14 cm wide m. 3 clips
2 lanes, 10 cm wide m. 2 clips
3 lanes. 5 cm wide m. 1 clips

Linella writes:

Many may find it difficult to decide whether to buy one package of hair or whether to buy 2 packs of hair. The hairdressers we work with, has the vast majority of buyers to buy 2 packs of hair. It is to get more volume, and that it falls naturally in your own hair. We still have many customers of Linella that get good results with the purchase of one pack hair. We still recommend that you buy two packages, as you are always welcome to send the unused package back if you do not ever need it.

If you just as I have relatively short hair, I recommend you buy two packages, as your hair will otherwise look thin. In return, you get a discount on the purchase of two packages.

Buy two packages since it is annoying to put a package in your hair and find out you need two because you have to go and wait to receive your second package and because you know two separate purchase does not obtain the discount.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.