It is weekend and the Goodiebox is here

Hej Style Hunter

Goodiebox 6

Jeg kan se på trafikken at du rigtig godt kan lide at læse mine hverdagsindlæg, så jeg har nu truffet den beslutning at jeg vil fortsætte med også at poste et hverdagsindlæg på bloggen. Som udgangspunkt vil jeg bestræbe mig på at kunne poste et hverdagsindlæg hver dag, men jeg ved allerede nu at der kan blive udfald i strømmen end gang i mellem – det vil sige der kan være dage ind i mellem hvor der ikke kommer et indlæg, fordi jeg også har et krævende fuldtidsjob at passe – og som det er lige nu er det mit job som giver mig smør på brødet. Jeg vil bede dig accepterer og i stedet glæde dig over de hverdagsindlæg som jeg poster. Der vil ingen ændring være i forhold til style indlæggene.

Superwoman Goodiebox

Hurra, jeg er ”super woman” i dag, jeg kan klare det hele og vildt mange kræfter og meget energi til at klare alle de opgaver som jeg har måtte lade ligge i ugen. Jeg vågnede heldigvis og opdagede at min gamle ven ”M” var rejst hjem igen. Og det ærgrede mig i et kort øjeblik, for jeg ville have ønsket jeg kunne have fået en aftale i stand – en aftale om at der skulle gå mere end et ½ år før det næste besøg. Men selv om jeg ærgrede mig kunne ærgrelsen ikke overskygge glæden over at være fri og uafhængig igen.

Goodiebox 5

Så i dag skal jeg når jeg kommer hjem fra arbejde, rydde op og begynde på vasketøjet. Og ja så skal hytten jo også have en omgang rengøring. Jeg glæder mig til en weekend uden smerter hvor jeg kan få lavet det jeg er bag efter med – hvilket også betyder lidt regulært arbejde. Og så skal der selvfølgelig være plads til at slappe af. For det er sådan med mit hoved at hvis jeg ikke sørger for lidt pauser ind i mellem, så kan slet ikke holde ”M” fra døren. Og sådan er det for de fleste migrænikere.

Goodiebox 4

Lige nu er jeg netop kommet ind ad døren efter jeg har været ovre o Postbutikken for at hente min Goodiebox. Den kom faktisk i forgårs, men jeg var simpelt hen ikke i standt til at gå over og hente den. Og da jeg ikke var hjemme i går før sent, kunne det først blive i dag jeg hentede pakken.

Goodiebox 2

Jeg ser altid frem til at modtage min Goodiebox, som jeg abonnerer på. For 99,00 DKR om måneden modtager jeg hver måned en boks fyldt  fire til fem produkter i specialstørrelser, som jeg kan teste af her hjemme i ro og mag.

Produkterne er udvalgt blandt de meste populære, innovative, trendskabende brands inden for makeup, skincare, hårpleje og dufte.

Jeg har abonneret på boksen lige siden de startede og jeg er meget tilfreds. Det er super hyggeligt at modtage en hyggelig æske fyldt med overraskelser.

Goodiebox 1

De fleste gange er der noget jeg bare må købe fordi det er så godt. Vil du også have fingre i en Goodiebox kan du læse mere her.

DenneGoodiebox er også i selvforkælelsens tegn – hvilket jeg synes jeg har fortjent efter min gæst – Goodieboxen indeholdt:

  • Urban Ved Radiance Body scrup – I like it, så jeg kan blive klar til foråret.
  • Pixi beauty tinted brilliance balm – prisvindende fordi læbepomade jeg kan ikke få for meget fugt til mine læber her i kulden – I like it.
  • Monu Illuminateing Primer – jeg kan slet ikke få nok lys magneter til ansigtet. I like it.
  • Matas sportscare som er en muskel varmer med kamfer.
  • Vichy Normaderm night detox creme.

Jeg er vild med indholdet af denne box, som jeg nok skal få brugt.

Nu skal jeg hygge sammen med min skat og nyde at weekenden står for døren.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

I can see the traffic that you really like to read my daily posts, so I have now made the decision that I will continue to also post a daily blog posts. Basically, I will endeavor to be able to post a weekday post every day but I already know that there may be outages in power than once in between – that is, there can be days in between where there comes a point, because I also have a demanding full-time job to care – and as it is right now it’s my job which gives me bread and butter. I would ask you to accept and instead enjoy for the everyday speech as I post. There will be no change in relation to the style speeches.

Hooray, I am “superwoman” Today, I can handle it all and game effort and energy to carry out all the tasks that I have had to omit the week. I woke up happily and discovered that my old friend “M” had gone home again. And it annoyed me for a moment, because I would have wished I could have gotten an agreement – an agreement that it would take more than half a year before the next visit. But although I was annoyed annoyance could not overshadow the joy of being free and independent again.

So today should I when I get home from work, clean up and start the laundry. And yes then the hut of course also have a game of cleaning. I am looking forward to a weekend without pain where I can get done what I am behind with – which also means some regular work. And then of course there be room to relax. For that is how my head that if I do not provide too little breaks in between, then you can not keep “M” from the door. And so it is for most migraineurs.

Right now I am just come in the door after I have been over at the Post shop to pick up my Goodiebox. It actually came the day before yesterday, but I was simply not in STANDT to go over and get it. And when I was not home yesterday until late, it could be first today I downloaded the package.

I always look forward to receiving my Goodiebox that I subscribe to. For 99.00 DKR month I receive each month a box filled four to five products in special sizes that I can test by here at home in peace and quiet.

The products are selected among the most popular, innovative, trendsetting brands in makeup, skincare, hair care and fragrances.
I have subscribed to the box since the beginning and I am very satisfied. It’s super nice to receive a nice box full of surprises.

Most times there is something I just have to buy because it is so good. Do you also have fingers in a Goodiebox you can read more here.

DenneGoodiebox Also selvforkælelsens character – which I think I’ve earned my guest – Goodie Box included:

Urban By Radiance Body scrup – I like it, so I can get ready for spring.
Pixi beauty tinted brilliance balm – award winning lip balm because I can not get too much moisture to my lips here in the cold – I like it.
Monu Illuminateing Primer – I can not get enough light magnets to the face. I like it.
Matas sports care which is a muscle heater with camphor.
Vichy Normaderm night detox cream.
I love the content of this box, which I probably should get used.

Now I socialize with my treasure and enjoy the weekend is upon us.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.