Yet another parade through the city with music and fireworks

Saludos desde España – hilsner fra spanien

2013-08-13 21.05.27

 

Byfesten fortsætter ufortrødent og jo trætheden kan mærkes fordi festen starter tidligt om morgenen, hvor der også bliver skudt kanonslag af – mange og høje brag lyder tidligt om morgenen og om aftenen er der musik og larm i gaden hele natten. Så jeg synes godt jeg kan sige at spanierne virkelig forstår at feste igennem.

Men selv om gaderne er propfyldt med mennesker og der serveres al den alkohol man lyster, så er der kun glade og venlige mennesker i byen. Og jo der er selvfølgelig også lokal politi, men de går faktisk rundt og hygger om alle de glade mennesker og hjælper med at gennemfører festen. Man kan ikke undgå at blive imponeret over hvor let og gnidningsløst det hele foregår.

I går var vi nede og se det flotte og store blomster optog, det var virkelig flot at se så mange mennesker i de smukke spanske folkedragter – børn og voksne – unge og gamle gå i lange rækker gennem byen.

Nedenfor får du lige lidt billeder så du kan få en fornemmelse af hvordan det så ud.foto (62)

foto (63)

foto (64)

Hvert Penya gik som en gruppe, hvor der forrest gik nogle mænd og bar på Penyaets varetegn.

foto (66)

Optoget gik gennem gaderne i den gamle by og endte på torvet foran kirken.

foto (65)

Herefter gik de op ad trappen og ind i kirken med blomsterne.

Da alle blomster var afleveret i kirken, blev der danset folkedans i de smukke dragter.

I dag skal vi på besøg i Penya Els Nuciers og spise sorte ris. Vi skal have blæksprutte med ris som er vendt i blækspruttens blæk. Jeg har aldrig smagt det og ved ikke om jeg kan lide det, men det bliver spændende at smage.

I aften skal vi se det store og sidste optog, hvor alle Penyaer er klædt ud efter forskellige temaer.

Det er også i dag hvor vi skal “flytte” til Altea i vores ferielejlighed, men først skal vi hente den bil vi har lejet. Så vi skal også et smut til Benidorm.

2013-08-13 21.08.09

Dagens outfit er kjole fra Miss Martin og klip klapper fra BCB Generation, tasken er fra DKNY. Her er så varmt herned at jeg har opgivet at bruge make up lige som jeg næsten ingen smykker har på.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Saludos desde España – greetings from spain
Town fair continues unabated and the fatigue is felt because the party starts early in the morning , with firecracker – many and loud booms sounds early in the morning and in the evening there is music and noise in the street all night. So I like I can say that the Spaniards really know how to party .
But even if the streets are packed with people and serves all the alcohol you please then there is only happy and friendly people in the city. And yes of course there is also the local police , but they actually go around and take care of all the happy people and helps to implement the party. One can not help but be impressed with how easily and smoothly it’s all done .
Yesterday we were down and see that great and big flower parade, it was really nice to see so many people in the beautiful Spanish costumes – children and adults – young and old go in long lines through the city.
Below are some pictures so you can get a sense of how it looked . Each Penya went as a group , which first went some men and bar on Penyaets trademark . The procession went through the streets of the old town and ended up in the square in front of the church. Then they went up the stairs and into the church with flowers. When all the flowers were delivered in the church, there was dancing folk dance in the beautiful costumes.
Today we visited the Penya Els Nuciers and eating black rice . We need squid with rice that is tossed in the squid ‘s ink. I have never tasted it and do not know if I like it , but it will be interesting to taste .
Tonight we see the great and final parade where all Penyaer is dressed according to different themes.
It is also the day when we must “move” to Altea in our apartment , but first we get the car we rented . So we also have a trip to Benidorm.
Today’s outfit is dress from Miss Martin and flip flops from BCB Generation , the bag is from DKNY . It’s so hot down here that I have given up trying to use make up just as I almost no jewelry wearing.
I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.
ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.