La Nucia Town festival kicked off properly

Greetings from Spain 2013-08-15 01.41.14 I går startede byfesten i L Nucia, hvor Dronningen og hendes hof damer blev præsenteret. Byfesten arrangeres af et Penya, som er en slags klub eller Loge. Den Penya som er årets arrangør af byfesten vælger en Dronning og 4 hofdamer.

Dronningen er en vigtig hoved person i byfesten, men hun har også mange vigtige opgaver i løbet af året. Dronningen blev kronet for en uges tid tiden. I går blev Dronningen og hendes hofdamer præsenteret i forbindelse med et “optog med veteranbiler.

Der er ca 30 Penyaer i La Nucia, som hver har et lokale eller hus i den gamle by.  Hele dagen kan man besøge de forskellige Penyaer. Penyaerne byder på ægte spansk Tappas og forfriskninger til byen borgere.

Over middag blev festen skudt i gang med en kæmpe fyrværkeri, som bestod af mange kanonslag. Hele torvet blev spærret af og der bliver spændt tov op hvori fyrværkeriet blev hængt. Fyrværkeriet tog 5 minutter og rungede i den gamle bys gader og kunne høres mange kilometer væk.

Her er den video jeg filmede af fyrværkeriet, så du kan få en lille fornemmelse af hvordan det var. Filmen er desværre lidt rystet fordi det var meget voldsomt at stå så tæt på så meget bang-bang fyrværkeri. Det var virkelig meget høje knald, jeg håber du kan fornemme det.

Om aftenen fik hver Penya overrakt deres årsvimpel af Dronningen på trappen foran kirken. Dronningen og hendes hofdammer var iklædt smukke kjoler fra en svunden tid.

foto (54)

På billedet ser du Dronningen i den lyse grønne kjole sammen med hendes fire hofdamer.

Jeg skylder også at fortælle dig at temperaturen er langt over 30 grader og det derfor ikke er hele tiden at Dronningen og hendes hofdamer er iklædt de meget smukke men også meget varme kjoler.

Alle medlemmerne fra de forskellige Penyaer kan kendes på deres T-shirt hvorpå navnet på deres Penya er trygt.

foto (55)

På billedet ses Penyaet Els Nuciers (som betyder dem fra La Nucia), som netop har fået overrakt deres årsvimpel af Dronningen.

Den første uge her i det spanske bliver travl, fordi der er mange aktiviteter i forbindelse med byfesten, som jeg gerne vil opleve. Og så skal der også være tid til at nyde solen 🙂

I dag fortsætter byfesten, og vi skal spise i Penyaet Sokarrats, som betyder den sorte stegeskorpe som sidder på panden. Men først er der Dronninge runden, hvor Dronningen besøger den ene halvdel af byens Penyaer, som serverer Tappas for hende og hendes hofdamer.

Jeg er så gad for at få mulighed for at få dette indblik i en spansk byfest, og jeg håber du synes det er spændende at følge med. Har du prøvet at komme tæt på de lokales traditioner på en ferie? og hvis du har, hvad har du oplevet – fortæl fortæl.

2013-08-15 01.45.28

Dagens outfit er shorts fra Pieces, top fra Vila, klipklapper fra BCG Generation, øreringe fra Jewels Cph og solbriller fra Le Specs.

Jeg er stadig dansker bleg, men håber at få en lækker kulør mens jeg er her nede.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Greetings from Spain

Yesterday started the town fair in La Nucia, where the Queen and her court ladies were presented. Town fair is organized by a Penya , which is a kind of club or Loge . The Penya that this year organize the town festival chooses a queen and four maids of honor .
The Queen is an important protagonist of the town fair , and she also has many important tasks during the year . The Queen was crowned a week before we arrived. Yesterday, the Queen and her maids of honor were presented in the context of a ” procession of vintage cars.

There are approximately 30 Penya in La Nucia , each having a room or house in the old city. Throughout the day you can visit the various Penyaer . Every Penyaerne offers authentic Spanish tappas and refreshments to the city ‘s citizens.

The Town festival  was kicked off with a huge fireworks display , which consisted of many bangers . The whole square was cordoned off and the fireworks is hanged at the tightened rope. The fireworks took about 5 minutes and resounded in the old city streets and could be heard many kilometers away.

Here is the video I filmed of the fireworks , so you can get a small sense of what it was .

In the evening , each Penya got their year pennant wich was presented by the Queen on the stairs in front of the church. The queen and her maids of honor wore beautiful dresses from a bygone era .

The picture shows the Queen in a bright green dress with her ​​four maids of honor .
I am telling you that the temperature is well above 30 degrees, and therefore it is not all the time, that the Queen and her court ladies are dressed in the very beautiful but also very hot dresses.
All the members of the various Penyaer can be identified by their T -shirt with the name of their Penya is safe .

The picture shows Penyaet Els Nuciers (meaning those from La Nucia ) , which has just been handed their year pennant by the Queen.

The first week here in the Spanish will be busy, because there are many activities in the town fair that I would like to experience . And there must also be time to enjoy the sun 🙂

Today continues the town fair , and we are invited to eat in Penya Sokarrats , which means the black rose crust that sits on the frying pan. But first there are queens round where the Queen visits one half of the city’s Penyaer serving tappas for her and her maids of honor .
I am so happy to get the opportunity to have this insight into a Spanish town festival , and I hope you will find it exciting to follow . Have you tried to get close to the locals’ traditions on a holiday? and if you have , what have you experienced – tell tell .

Today’s outfit is shorts from Pieces , top from Vila , flip-flops from BCG Generation , earrings fromJewels Cph and sunglasses from Le Specs .
I’m still Dane pale, but hope to get a nice tan while I’m down here.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.