Enjoying life to the fullest

Spain Calling !

IMG_0807

 

Vi nyder livet i fulde drag her i den spanske sol og varme. Jeg ville ønske jeg kunne blive hernede, fordi her er så smukt og lækkert.

I går skulle vi som jeg fortalte en tur på markedet i Benidorm. Det er så stort at man skal sætte en dag af til at besøge det. Det var også varmt at gå der midt i solen mellem alle de mange boder, men det har bestemt også sin egen charme. Faktisk kunne man købe sig en pels. Dem kunne jeg dog slet ikke overskue at kigge på, for det var simpelt hen for varmt.

Da vi kom tilbage fra markedet, skyndte vi at klæde om og gå på stranden. Vi har 10 minutters gang til stranden og stranden er næsten det bedste sted at opholde sig. Dog skal man huske at leje en parasol sammen med solsengene, for solen er virkelig skarp. Lige som det er et must at smøre sig ind i solfaktor. Vi bruger faktor 30.

Da vi kom hjem fra stranden, lavede vi stenalder pandekager.

DSCN3146

For selv om vi er på ferie, så lever vi stadig på stenalderkost og motionen kommer helt af sig selv, fordi her er mange smalle gader med stejle trapper op og ned. Det er ganske få gader i den gamle by, hvor der må og kan køre biler.

Pandekagerne spiste vi på tagterrassen som jeg allerede kan mærke vil blive et sted hvor vi opholder os når vi er hjemme.DSCN3450

Et blog indlæg er ved at tage form. Du får lige et kig ud over byen – det der ligger længst bag ude er den nye del af Altea.

I morgen har vi planlagt at vi skal på stranden og så skal vi have vasket lidt tøj. Det skal jo gøres selv om vi har ferie. Og så skal vi også en tur op til toppen af den gamle by,  ved kirken hvor kunsthåndværkerne sælger deres smukke værker.

IMG_0808

Dagens outfit billeder er taget på vores tagterrasse. Outfittet er skjorte fra HM, shorts fra Markedet i Benidorm og Sandaler fra Dreams.

Her er så varmt hernede at min fødder hæver lidt og derfor ikke er glad for de høje sko.Derfor går jeg meget i mine flade sandaler.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Spain Calling !

We enjoy life to the full here in the Spanish sun and heat. I wish I could stay down here , because here is so beautiful and delicious.

Yesterday we had as I told you a trip to the market in Benidorm . It is so large that one should set aside a day to visit it . It was too hot to go there in the middle of the sun among the many stalls, but it certainly also has its own charm. Indeed, one could buy a coat. Those I could however not clear to look at , because it was simply too hot.

When we came back from the market , we rushed to dress and go to the beach . We have a 10 minute walk to the beach and the beach is almost the best place to stay . However, one must remember to rent a beach umbrella with sun beds , the sun is really sharp . Just as it is a must to smear themselves with sunscreen . We use factor 30

When we got home from the beach , we made Neolithic pancakes.

Because even though we are on vacation , so we still live in the Stone Age diet and exercise comes all by itself , because here are many narrow streets with steep stairs up and down. It is just a few streets of the old town which must and can drive cars.

The pancakes we ate on the rooftop as I feel will be a place where we stay when we are at home.

A blog post is taking shape . You ‘ll just have a look out over the city – the furthest back out is the new part of Altea.

Tomorrow we have planned that we need on the beach and so we must have washed some clothes . It must of course be done even though we have holiday. And then we also went to the top of the old town, at the church where artisans sell their beautiful products.

Today’s outfit pictures were taken on our roof terrace . Outfit ‘s shirt from HM , shorts from the market in Benidorm and Sandals from Dreams .

It’s so hot down here that my feet rises slightly and therefore are not fond of the high sko.Derfor I am very much in my flat sandals .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.
ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.