From my childhood to my grandchildren

Hej Style Hunter

childhood to my grandchildren

From my childhood to my grandchildren. Hvis du er fast læser af bloggen, så ved du at jeg blev givet væk da jeg var ganske lille.

childhood to my grandchildren

Jeg blev sendt på ferie, båndet til min familie blev brudt. Heldigvis har jeg i dag kontakt med min søster hvilket jeg er super lykkelig for.

childhood to my grandchildren

Da jeg kom hos min mor og far havde jeg et lille fint sølvarmbånd på. Det er det eneste jeg har som er fra min tidlige barndom. Jeg ved ikke hvordan og hvem der gav mig det.

childhood to my grandchildren

Jeg synes selv det er et super fint armbånd, som min mor hjalp mig med at passe på da jeg var barn. Da jeg selv blev voksen og fik en datter, lod jeg selvfølgelig også hende gå med det.

childhood to my grandchildren

Nu er jeg blevet mormor til de smukkeste og dejligste tvilling piger. De er for kort tid siden blevet fem år og jeg synes det var en passende lejlighed – deres første halv runde fødselsdag – at give mit armbånd videre.

childhood to my grandchildren

Egentlig var det planen at armbåndene skulle laves deles og sættes sammen med et Bismarks armbånd, men det ville blive vanvittig dyrt, så i stedt blev det til en ankerkæde. Jeg synes de er blevet super fine og mine børnebørn blev glad for dem.

childhood to my grandchildren

Men da de er to og jeg kun har ét armbånd har jeg været hos guldsmeden for at få delt armbåndet til to armbånd.

childhood to my grandchildren

Jeg havde også et Bismark armbånd i sølv som jeg synes kunne bære perfekt også at dele til to. Altså at få sat de to armband sammen til to nye armbånd.

 

På den måde har jeg nu givet mit armbånd videre til mine børnebørn. Og jeg ved at deres mor vil gøre alt for at hjælpe dem med at passe på det ind til de bliver voksne. Ville være perfekt hvis armbåndene så igen kan gå i arv.

childhood to my grandchildren

Jeg synes der er noget fint og fantastisk ved at have ting som kan gå i arv, fordi man på den måde har forbindelse til sine rødder. Det er noget som betyder noget, det har jeg lært på den hårde måde, fordi jeg er blevet frarøvet forbindelsen til mine rødder.

 

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

From my childhood to my grandchildren. If you are a regular reader of the blog, then you know that I was given away when I was quite small.

I was sent on holiday, the tie to my family was broken. Fortunately, today I have got contact with my sister which I am super happy about.

When I came to my mother and father I had a little fine silver bracelet on. It’s the only thing I have that is from my early childhood. I do not know how and who gave it to me.

I think that is a super fine bracelet that my mother helped me to take care of when I was a child. When I became an adult and got a daughter, I let her wear it too.

Now I’m the grandmother of the most beautiful and wonderful twin girls. They have recently turned five years and I think it was an appropriate opportunity – their first semicircular birthday – to pass my bracelet on to the next generation.

But when they are two and I only have one bracelet I’ve been at the goldsmith to split the bracelet to two bracelets.

Originally it was planned that the bracelets were divided and put together with a Bismarks bracelet, but it would be so crazy expensive, so in stad they are made with an anchor chain. I think they are super fine and my grandchildren were happy for them.

In that way, I have now passed my bracelet on to my grandchildren. And I know that their mother will do everything to help them take care of the bracelets until their adult and maybe will pass it on. Would be perfect if the bracelets could be the future family link.

I think there is something fine and great about having things that can be inherited, because in this way we are connected to our roots. It is something that means something, I’ve learned the hard way because I have been robbed the connection to my roots.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.