Why are women are women worst

Hej Style Hunter

women are women worst

Why are women are women worst? Jeg er faldet over denne artikel på nettet Mor fortryder sine tvillingdrenge: Skulle jeg have fået en abort?, og jeg må sige at jeg ikke forstår hvorfor folk skal være så urimelig grove, de sviner hende til.

women are women worst

Der var dog også nogle, som virkelig synes hun er sej, fordi hun står frem og fortæller hvordan hun har det. Det som forbavser mig er at det også er kvinder som er super grove med deres kommentarer.

women are women worst

Jeg må indrømme at jeg slet ikke kan forstå at kvinder kan finde på at svine en anden kvinde til, bare fordi hun siger det som mange andre kvinder skamfuldt tier med.

women are women worst

Det kan være benhårdt at blive mor- sådan var det også for mig da jeg blev mor. Min datter havde kolik lige fra første dag og samtidig havde hun det jeg vil kalde lagen allergi. Hun ville ikke ligge ned – hun ville bæres.

Og hun sov kun ganske få timer om dagen samtidig med at hun sove meget lidt om natten. Jeg kan tydeligt huske hvordan jeg sad med et grædende spædbarn i armene og selv stor tudede samtidig.

Også den gang led jeg af migræne, som blev virkelig voldsom og slem fordi jeg måtte bære rundt på min datter konstant.

women are women worst

Jeg syntes bestemt også at det var vildt hårdt og ja der var da dage hvor jeg ville ønske jeg kunne lægge hende tilbage i min mave – eller på anden måde få en pause.

Da jeg havde født ved akut kejsersnit, var der bestemt ikke nogen moder kærlighed ved første øjekast. Det tog nogle uger før jeg kunne føle moder kærligheden.

Jeg kan kun gisne om hvor hårdt det må have været at få to børn på en gang. Min datter har tvillinger og jeg skal da lige love for at der er noget at se til mens de er helt spæde. Der er ikke mange pauser – for at slet ingen pauser.

women are women worst

Jeg kan ikke forstå hvorfor kvinder skal være så hårde ved hinanden, jeg synes netop vi burde stå sammen og anerkende at det kan være en meget dramatisk oplevelse at blive mor, og at det for andre kvinder er en lyserød  dejlig oplevelse med en stille og nemt barn.

Lad dette indlæg være en opfordring til at være mere rummelig i forhold til andre mennesker. Prøv i stedet at være nysgerrig efter at forstå hvorfor denne mor havde denne oplevelse. Og uanset hvad, så kan man ikke dømme andres liv og oplevelser fordi man i sagens natur ikke har gået i deres sko.

women are women worst

Du ønskes en dejlig aftens samtidig med jeg glæde mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Why are women are women worst? I stumbled upon this article online Mother regret his twin boys: Should I have had an abortion ?, and I must say that I do not understand why people should be so unreasonable coarse, the mess her.

However, there were also some who really think she’s tough, because she stands up and tells how she’s doing. What amazes me is that it is also women who are super serious with their comments.

I must admit that I do not understand that women can find to pig another woman just because she says it like many women shameful tier with.

It can be really tough to be morning so it was for me when I became a mother. My daughter had colic from day while she had what I would call sheet allergies. She would not lie down – she’d worn.

She slept only a few hours a day while she sleep very little at night. I clearly remember how I sat with a crying infant in arms and even large hooted at the same time.

Also at that time I suffered from migraine, which was really violent and bad because I had to carry around my daughter constantly.

I think certainly that it was really hard and yes there were as days when I wish I could put her back in my stomach – or otherwise get a break.

When I was born by emergency caesarean section, there was certainly no mother love at first sight. It took some weeks before I could feel maternal love.

I can only imagine how hard it must have been to have two children at once. My daughter has twins and I must just love that there is something to watch for while they are quite tentative. There are not many breaks – to no breaks.

I can not understand why women have to be so hard on each other, I think just we should come together and recognize that it can be a very dramatic experience to become a mother, and that for other women is a pink lovely experience with a quiet and easy child.

Let this post be a call to be more spacious compared to other people. Instead, try to be curious to understand why this mother had this experience. And no matter what, you can not judge other people’s lives and experiences because they inherently do not have walked in their shoes.

Wishing you a lovely evening while I rejoice to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.