I want to go to WestWorld

Hej Style Hunter

WestWorld

I want to go to WestWorld – nej altså ikke sådan rigtig, men jeg er blevet temmelig vild med HBO nyeste serie West World.

Selv om det ikke er til at forstå at jeg kan huske en film fra 1973, ej men så gammel er jeg da ikke – tja jeg var 10 år da filmen udkom så jeg var for lille til at gå i Biografen og se den.

Der blev også indspillet en i 1976, jeg ved ikke om det måske er mere sandsynligt at det er den jeg kan huske. Du skal ikke fortvivle hvis du ikke kan huske filmene fordi jeg har fundet de gamle film trailere.

Jeg kan huske jeg så den i fjernesynet – men ikke hvornår. Den gang blev jeg meget betaget af filmen som den gang var virkelig futuristisk.

WestWorld

HBO-serien Westworld er skabt af Jonathan Nolan og JJ Abrams  som er inspireret af film af samme titel skrevet af Michael Crichton om en futuristisk forlystelsespark befolket af kunstige væsener 1973

WestWorld

Nå men tilbage til nutiden, hvor HBO har genoplivet hele WestWorld ideen. Serien har Anthony Hopkins i en af hoved rollerne og vores egen Sidste Babett Knudsen og mange flere amazing skuespillere.

WestWorld

Serien foregår i  Westworld, en enorm, afsides forlystelsespark, hvor gæster betaler store summer for at opleve western-eventyr med androideværter, og programmørerne bekymrer sig over afvigende adfærd efter en omkodning.

WestWorld

Jeg må indrømme jeg er allerede hooked på serien, som jeg synes er både spændende og underholdende. Jeg må indrømme jeg sidder ikke og drømmer om at kunne rejse til westworld, jeg ville være alt for bekymret for at det ville gå galt på samme måde som det gør i serien.

Så er det dog alligevel bedre at sidde trygt i min egen sofa og nøjes med at kigge med. Virkeligheden har det med at overgå fantasien.

WestWorld

Du ønskes en hyggelig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

 

English Translation

 

Hello Style Hunter

I want to go to WestWorld – no that is not true, but I am pretty crazy about HBO latest series Westworld.
Although it is not to understand that I can remember a movie from 1973, since *I am not as old – well I was 10 when the film was released so I was too small to go to the cinema and see it.
There were also recorded one in 1976, I do not know whether it is perhaps more likely that it’s the one I can remember. Do not despair if you can not remember the movies because I have found the old movie trailers.
I remember I saw in the tv – but not when. At the time I was fascinated by the film as it once was really futuristic.

The HBO series Westworld created by Jonathan Nolan and JJ Abrams is inspired by the film with the same title written by Michael Crichton about a futuristic amusement park populated by artificial beings.

Anyway back to the present, where HBO has revived the old Westworld idea. The series has Anthony Hopkins in one of the lead roles and danish actor Babett Knudsen and many more amazing actors.

The series takes place in Westworld, a huge, secluded theme park where guests pay large sums to experience western adventure with androide hosts, the theme is that programmers are concerned about a deviant behavior after a recoding.

I must admit I’m already hooked on the series, which I think is both exciting and entertaining. I must admit I do not dream of being able to travel to westworld, I would be too worried that it would go wrong in the same way as it does in the series.

Then it is nevertheless better to sit safely in my own bed and just stop by. Reality tends to surpass the imagination.

We wish you a pleasant evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.