Vacation glimpse – the rubber boot

Hej Style Hunter

hvor er den optaget

I dag giver jeg dig første “Vacation glimpse” – små glimt at årets ferie som måske ikke har været så interessant som tidligere års ferier, men til gengæld har jeg fået slappet af og ordnet en masse ting.

hvor er den optaget

Noget jeg har måtte lave meget i min ferie er have arbejde. Og nej jeg er ikke en pige der elsker at rende rundt med røven i vejret i haven. Næh – nej så er jeg meget bedre til at sidde i haven og se godt ud.

hvor er den optaget

Men jeg har ingen andre jeg kan sætte til at fikse haven så jeg må gøre det selv. Og med alt det regn vi har fået har græsset groet som om det blev betalt for det.

Min elektriske plæneklipper brændte desværre af – jep der stod røg ud af knappen til tænd/sluk. Så jeg måtte have fingre i en ny.

Da min græsplæne er meget lille besluttede jeg at det skulle være en håndskubber. Og se lige hvilken fin håndskubber jeg har fået mig. Og stadig med græsopsamler – helt perfekt.

Læg lige mærke til mine fine gummistøvler, jeg kan imellem dig og mig godt indrømme at jeg har ikke ejet et par gummistøvler siden jeg var barn.

hvor er den optaget

Jeg har altid hadet gummistøvler af et godt hjerte fordi jeg synes de var meget lidt smarte og de sagde en skrækkelig lyd når man gik.

hvor er den optaget

Men så faldt jeg over de her fine gummistøvler, som måske ikke er fashionable men alligevel lidt smarte. Men ja det er ikke let at se fashionable ud i gummistøvler.

hvor er den optaget

Jeg ønsker dig en skønt aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hi Style Hunter

 

Today, I give you the first “Vacation glimpse” – little glimpse of this year’s vacation, which may not have been as interesting as previous years’s vacations, but on the other hand I have relaxed and arranged a lot of things.

 

Something I have had to do a lot in my vacation is garden work. And no, I’m not a girl who loves to run around with the ass in the weather in the garden. Oh – no, I’m much better at sitting in the garden and looking good.

 

But I have no one else I can get to fix the garden so I have to do it myself. And with all the rain we’ve got, the grass grow as if it was paid for it.

 

Unfortunately, my electric lawnmower burned off – yes there was smoke out of the on / off switch. So I had to go buy a  in a new one.

 

Since my lawn is very small, I decided it should be a manuel lawnmower. And see what nice manuel lawnmower I’ve got to me. And still with a nive grass collector – absolutely perfect.

 

please pay attention to my nice rubber boots, I can between you and I admit that I have not owned a pair of rubber boots since I was a child.

 

I have always hated rubber boots with a good heart because I think rubber boots are not were very smart and my rubber boots said a horrible sound when I was walking.

 

But then I fell over these cute rubber boots, which may not be fashionable, but a bit smart. But yes, it’s not easy to look fashionable in rubber boots.

 

I wish you a wonderful evening while I look forward to seeing you again.

 

ILYG

 

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

One Comment

  1. Super awesome and interesting shoes! Love them! Great summer outfit!

    Paulo Paradox | http://www.pauloparadox.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.