To stand upright in the middle of the storm

Hej Style Hunter

To stand upright in the middle of the storm 5

Som du måske har læst, er hele mit live i øjeblikket vendt på hovedet og det føles som om en kæmpe vase indeholdende mit liv – min håb og drømme, er væltet og det hele vælter ned over mig i øjeblikket.

Det er ingen hemmelighed at det virkelig kræver sin kvinde “To stand upright in the middle of the storm”, når mine tanker fræser derud ad med 500 km/t og slet ikke vil stoppe.

Lige nu er simple ting, som f.eks. at falde i søvn og sove, en kæmpe udfordring. Og det er slet ikke godt, når jeg samtidig har det her kronisk hovedping og migræne hoved at kæmpe med også. Den bedste behandling for mit hoved er at jeg sørger for at få min søvn, minimum 8 timer i døgnet.

To stand upright in the middle of the storm 2

Hvilket ikke er unaturligt, fordi vi skal alle bruge 8 timers søvn, for at vores krop kan nå at gennemfører alle de reparations processer, som kroppen har brug for at kunne fungerer optimalt.

Sagen er netop nu at når jeg ikke får min søvn, bliver min hovedpine og migræne meget værre og når jeg er meget plaget af hovedpine og migræne, så “stjæler” det min styrke – den styrke jeg skal bruge til at “To stand upright in the middle of the storm”.

Jeg ved jeg nok skal komme gennem dette stormvejr og komme stærk ud på den anden side. Jeg ved også at jeg ikke behøver at spille “super woman” fordi en skilsmisse er en form for livskrise – når man oplever det. Derfor besluttede jeg også at jeg hellere måtte en tur til min læge for at få den rette hjælp til at sikre mig den nødvendige nattero og ikke mindst søvn.

To stand upright in the middle of the storm 3

Du undrer dig måske over jeg deler noget så personligt med dig. Jeg gør det af to grunde, den ene er at jeg oplever vi lever i en verden hvor alle prøver at vise deres liv så perfekt som muligt. Faktum er at livet er ikke perfekt, livet går op og ned og vi møder alle svære ting i vores liv. Måske sidder der andre derude i samme situation som jeg, som kan få glæde og støtte af at vide de ikke er alene og at også de stærke piger, må ned og vende.

Den anden grund er at jeg tror på, det hjælper at kalde trolden ved navn, forstået på den måde, når vi erkender og anerkender vores følelser og situation, kan vi meget bedre hjælpe os selv.

Det er menneskeligt at falde ud over kanten og ramme bunden, det er hverken flovt eller pinligt, og jeg og andre er ikke nogen svæklinge – næh – vi er simpelt hen mennesker med følelser.

To stand upright in the middle of the storm 1

Det vigtige er hvordan vi finder styrken til at hjælpe os selv til at komme videre. Jeg har før sagt det – jeg har et lyst sind, og det er meget værdifuldt i netop disse situationer hvor livet gør ond og er svært. Det hjælper mig til at bevare troen på at jeg nok skal klare det.

Mit lyse sind og min psykiske styrke hjælper mig til at sætte mig nogle nye mål, som jeg så sigter mod. Jeg fokuserer ikke på “vejen der hen” men på målet. Den taktik fritager mig for at skulle bebrejde mig selv få evt. huller og bump på vejen til målet.

Det blev et et personligt og lidt længere indlæg idag, men som sagt er det alene delt i håbet om at du kan blive inspireret og måske få indsigt i hvordan det føles at gå gennem en skilsmisse. Har du nogen i din omgangskreds som netop går gennem en skilsmisse, kan det være hendes eller hans følelser opleves på lignende måde.

To stand upright in the middle of the storm 8

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

As you may have read, my whole life is now turned upside down and it feels like a huge vase containing my life – my hopes and dreams, is overthrown and it all tumbling down on me at the moment.

It is no secret that it really takes a strong woman “Two stand upright in the middle of the storm” when my thoughts races additionally by 500 km / h and don’t want to stop.

There are simple things such. go to fall sleep and sleep, is a huge challenge. And it is not good when I also have this chronic head pings and migraine to contend with too. The best treatment for my head is that I make sure to get my sleep at least 8 hours a day.

Which is not unnatural, because we all need eight hours of sleep so our body has time to implement all the repair processes that the body needs to function optimally.

The case is just now that when I do not get my sleep, my headaches and migraines gets worse and when I am very troubled by headaches and migraines, it “steals” my strength – the strength I need to “Two stand upright in the middle of the storm. ”

I know I will come through this storm and come out strong on the other side. I also know that I do not have to play “superwoman” because a divorce is a form of life crisis – when you experience it. Therefore, I also decided that I had to take a trip to my doctor to get the right help to make sure I’ll get the necessary peace and quiet and not least sleep.

You may wonder about why I share something so personal with you. I do it for two reasons, one is that I feel we live in a world where everyone is trying to show their life as perfect as possible. The fact is that life is not perfect, life goes up and down and we all meet some hard things in our lives. Maybe there are others out there in the same situation as I, who can benefit and support of knowing they are not alone and that they too are strong girls, to make a  turn.

The second reason is that I believe it helps to call the troll’s name, in the sense when we recognize and acknowledge our feelings and situation, we are more able to help ourselves.

It is human to fall off the edge and hit the bottom, it is neither shameful or embarrassing, and I and others are not weaklings – nay – we are simply human beings with feelings.

The important thing is how we find the strength to help ourselves to move forward. I have said before that – I’m an optimist, and that is very valuable in precisely those situations where life hurts and is hard. It helps me to keep the faith that I going to be ok sometime in the future.

My bright mind and my mental strength helps me to set some new goals to aim for. I do not focus on “the way to go” but on the target. That  tactics relieve me of having to reproach myself for falling into. holes and bumps on the way to my goal.

It was a personal and a little longer posts today, but as I said, it is only shared in the hope that you can be inspired and perhaps gain insight into how it feels to go through a divorce. Do you have someone in your social circle who is going through a divorce, it may be that her or his emotions experienced similarly.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. Hej Jannie
  Jeg føler med dig og synes, du er meget modig at skrive sådan private oplevelser her. Jeg kan godt lide, at du kalder en skovl for hvad den er.
  Jeg håber, du finder vejen op igen snart. Mht. Manglende evne til at få tankemylder til at forsvinde, så kan man få nogle gode cd’er på apoteket, hvor de hjælper med at få en til at slappe af , så man kan sove. Mindfullness.
  Kh Sonja

  • Kære Sonja

   Tak skal du have. Ja jeg tror på at trolden skal kaldes ved navn og jeg tror på at der er andre derude som kan have nytte af at læse om mine oplevelser og tanker. Planen er at jeg vil dele hele min rejse også når jeg kommer ud på den anden side. Tak for dit gode råd, som jeg straks vil benytte mig af.

   Jeg tænker at hvis vi deler vores oplevelser og tanker kan vi hjælpe hinanden og måske også bedre forstå hinanden.

   Du ønskes en dejlig aften.

   ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.