The sweetest Mardi Gras girls

Hej Style Hunter

The sweetest Mardi Gras girls 4

Så blev det Fastelavn og tid til at slå katten af tønden. Og nej jeg skal ikke til fastelavns fest, jeg synes bare jeg i anledningen af fastelavn også ville kigge tilbage på et fint 60’er kostume.

The sweetest Mardi Gras girls 6

Jeg har jo voksne børn og som sådan er det mange år siden jeg sidst har fejret fastelavn. Men jeg kan tydeligt huske hvordan jeg som barn altid gik højt op i at finde ud af hvad jeg skulle være klædt ud som. Min mor fik for det meste nogle svære opgaver med at lave det kostume som jeg skulle have på.

The sweetest Mardi Gras girls 5

Jeg har dog ikke helt glemt hvordan man kan lave kostumer og jeg syede dette fine smølfe kostume til mit ældste barnebarn for nogle år siden. Han vandt præmien for den bedst udklædte så farmor var et hit den dag.

The sweetest Mardi Gras girls 3

Jeg kan også huske at mine egne børn gik højt op i hvad de skulle klædes ud som. Den gang mine børn var helt små, var det ikke så let at købe færdige kostumer, så jeg måtte lige som min mor sidde og sy for at lave det ønskede kostume.

The sweetest Mardi Gras girls 8

I dag kan man købe de fleste kostumer færdige, så på den måde er det lettere, end den gang hvor jeg nogen gange måtte bruge min overtalelsesevner til at få mine børn til at blive begejstret for et andet kostume, fordi jeg ikke var kreativ nok.

The sweetest Mardi Gras girls 1

Min datters tvilling piger har besluttet at de vil klædes ud som politibetjent og som tigerdyret. Og jeg synes du skal se den sødeste politibetjent og det mest kære Tigerdyr jeg har set.

The sweetest Mardi Gras girls 2

Uanset hvad så er det sikkert at børn stadig er vilde med at klæde sig ud. Og jeg må da indrømme at barnet i mig også synes det er sjovt at klæde sig ud. Derfor griber jeg da også stadig chancen for at klæde mig ud hvis jeg bliver inviteret til en tema fest eller lignende.

The sweetest Mardi Gras girls 7

Holder du også dit indre legebarn i live? griber du også chancen for at klæde dig ud?

The sweetest Mardi Gras girls 9

Du ønskes en dejlig aften samtidig med at jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

So it is Mardi Gras and time to beat the cat out of the barrel. And no I’m not going to Shrovetide party, I just think I am, celebrating the Shrovetide and at the same time I would like look back on a fine 60s costume.

Have I grown children and as such it is many years since I last celebrated Shrove Tuesday. But I can clearly remember how as a child I always went high into to find out what I should be dressed as. My mother was at most a difficult task to make the costume that I had to wear.

However, I have not forgotten how to make costumes and I made this fine smølfe costume for my oldest grandson a few years ago. He won the prize for the best dressed as grandma was a hit that day.

I also remember that my own children went high up in what they were dressed up as. The time my children were quite small, it was not so easy to buy ready-made costumes, so I might just as my mother sit and sew to make the desired costume.

Today you can buy most costumes finished, so in that way it’s easier than it once where I sometimes had to use my powers of persuasion to get my kids to be excited about another costume, because I was not creative enough.

My daughter’s twin girls have decided that they will be dressed like the policeman and tiger animal. And I think you should see the cutest cop and the most dear Tigger I have seen.

Whatever it is certain that children still love to dress up. And I must admit the child in me also think it’s fun to dress up. Therefore do I also still have the chance to dress up if I get invited to a theme party or the like.

Do you also your inner kid alive? grabs you the chance to dress up?

Wishing you a lovely evening while I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.