The famous Danish cosiness

Hej Style Hunter

Danish cosiness

The famous Danish cosiness. Jo den er god nok vore danske hygge er blevet berømt og i følge Melk Welking, Direktør for det danske institut for Lykkeforskning.

Danish cosiness

Tænk en gang der findes et institut for lykke forskning. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi kunne finde på.

Danish cosiness

Der findes også virksomheder rundt om i verden som prøver at undervise i den danske hygge. Det er egentlig også sjovt at der ikke findes et ord på engelsk som er dækkende for den danske hygge.

Siden jeg har så mange udenlandske læsere synes jeg det ville være på sin plads at jeg fortæller hvordan jeg hygger.

Danish cosiness

Jeg vil også bede dig droppe en kommentar hvor du fortæller hvordan du hygger. På den måde kunne vi prøve at sætte lidt flere ord på den danske hygge.

Jeg er et rigtig hygge menneske, jeg sørger stort set for at jeg hver dag lige får mindst en halv times hygge. Jeg kan snildt hygge kun med mig selv.

Danish cosiness

Selvfølgelig synes jeg også det er dejligt at hygge sammen med min familie og venner. Hvad laver jeg så når jeg hygger?

For mig er hygge noget med at gøre noget godt for mig selv, det kan være at lave en kop kaffe og sætte mig i sofaen med et tæppe og en god bog.

På denne årstid hvor det bliver tidligt mørkt kan jeg også godt lide at tænde stearinlys eller min bio pejs. Hygge kan også være at se en god serie i fjernsynet eller at sidde stille og lytte til god musik.

Danish cosiness

Jeg har ikke behov for at skulle putte noget i munden for at hygge. Det vigtigste er at gøre noget som jeg godt kan lide.

De fleste aftner går jeg tidligt i seng og streamer en serie. Så ligger jeg der i min seng og putter mens jeg hygger med en god serie.

Hvis jeg hygger sammen med familie og venner er det afslappet samvær, vi spiser sammen men uden at jeg har stablet det helt vilde på benene. Så måske er nøgleordene for hygge; at gøre noget som man kan lide samtidig med man kan slappe af.

Danish cosiness

Det var mit bud på The famous Danish cosiness, nu glæde jeg mig til at høre hvordan du vil forklare den danske hygge samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

The famous Danish cosiness. Yes it’s true our Danish cosiness has become famous and in according to Melk Welking, Director of the Danish Institute for Research into happiness.

Think again there is an institute for happiness research. I had not in my wildest imagination could think of that.

There are also companies around the world who are trying to teach the Danish cosiness. Indeed, it is funny that there is not a word in English that is adequate for the Danish cosiness.

Since I have so many foreign readers, I think it would be appropriate for me to say how I practise cosiness.

I will also ask you to drop a comment where you tell how you’re practicing cosiness. In that way we could try to put a few more words on the Danish cosiness.

I am a very cosy person I try to practise cosiness every day I just have to get at least half an hour of coziness. I pretty able to socialize and practise cosiness only with myself.

Of course, I also think it is great to enjoy cosiness with my family and friends. What am I doing when I practicing  cosiness ?

For me cosiness have something to do with doing something good for myself, it can be to make a cup of coffee and sit on the couch with a blanket and a good book.

This time of year when it gets dark early, I also like to light candles or my bio fireplace. Coziness can also be a good series on television or to sit quietly and listen to good music.

I do not need to have to put something in my mouth to practise coziness. The key is to do something that I like.

Most evenings I go to bed early and stream a series. I lie in my bed and put while I practise coziness with a good tv-show.

If I practice coziness with family and friends we are relaxing togetherness, we eat together but without that I have stacked a raving big cirkus on the feet. So perhaps the key words to coziness; to do something that you like while you are relaxing and enjoying yourself.

That was my take on The famous Danish cosiness, now I look forward to hear how you would explain the Danish cosiness while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.