The change of seasons

Hej Style Hunter

The change of seasons

The change of seasons ja det er ikke til at komme uden om. Velkommen til efteråret, jeg håber og du er kommet godt ind i den nye sæson.

Jeg elsker sommer, sol og varme men årstidernes skiften kan også noget. Oktober måned i gang og oktober betyder desværre vi går mod mørkere, kortere dage og koldere tider.

Jeg er et udpræget forår og sommermenneske, men hver gang bladene begynder at falde og overalt omkring os og alt bliver gyldent og magisk så er det på en måde svært ikke alligevel at blive en smule forelsket i årstiden.

The change of seasons

Måske synes jeg at sæsonen også er magisk fordi nu jeg ved det også er sæson for indendørs hygge, stearinlys og simremad – tre umanerligt dejlige ting og noget, som jeg som en ægte hygge trold elsker.

Jeg synes det skaber en ekstra og magisk hygge med stearin lys og mørke kroge, ild i min pejs mens jeg flyder på sofaen indhyllet i et tæppe og nyder stemningen med en frisk brygget latte og en god bog.

The change of seasons

Det er også magisk at tage ud i naturen og beundre de smukke farver som naturen frembringer. Jeg kan sagtens nyde en smuk efterårsdag og især nu hvor det endnu ikke er blevet rigtig koldt.

The change of seasons

Til gengæld har jeg fået mere end nok når vi kommer til Januar og vinteren hvor det ofte er meget koldere. Heldigvis er jeg nu blevet bil ejer. Jeg glæder mig så meget over at jeg ikke længere er nødt til at skulle op på cyklen i regn og rusk.

The change of seasons

Der er ingen tvivl om at jeg er en sommerpige hvorfor jeg også elsker foråret hvor det myldrer frem sammen med forsikringer om sommer sol og varme.

The change of seasons

Men efterår har også en særlig charme over sig, en charme som jeg også kan sætte pris på. Hvilken årstid eller hvilke årstider er dine favoritter ?

The change of seasons

Jeg ønsker dig en smuk aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

 

Hi Style Hunter

 

The change of seasons yes there is no way around it. Welcome to autumn, I hope you are well arrived in autumn and you have benefited from the new season.

 

I love the summer, sun and heat, but the season changes can also be something nice. Its October time and October means unfortunately we are heading for darker, shorter days and colder times.

I’m a distinct spring and summer person, but every time the leaves begin to fall and everything around us becomes golden and magical, it’s hard not to be a bit in love with the season.

Perhaps I think the season is magical too, because now I know it’s also the season for indoors activities, candles slow food and cozying up – three unmatched lovely things and something that I love as a true, cozy wizard.

I think the dark autumn creates an extra and magic cosiness with candle light and dark hooks, fire in my fireplace while I float on the couch wrapped in a blanket enjoying the mood with a fresh brew latte and a good book.

It is also magical to go out into nature and admire the beautiful colors that nature produces. I am able to enjoy a beautiful autumn day and especially now that it has not yet become really cold.

In the other hand, I’ve got more than enough when we come to January and Winter, where it is often colder too. Fortunately, I have now become a car owner. I’m so excited that I no longer have to ride the bike in rain and debris.

There is no doubt that I’m a summer girl, why I love spring where it’s rolling out with promises about summer sun and heat.

But fall also have a special charm, a charm that I am able appreciate. What season or seasons are your favorites?

 

I wish you a beautiful evening while I look forward to seeing you again.

 

ILYG

 

/ Angel

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.