Thanks to my 2000 followers on Instagram – it is crazy

Hej Style Hunter

Sunny Spring day 6

Endnu en gang løber jeg risikoen og tager måske glæderne på forskud, men altså jeg har netop rundet 2000 følgere på Instagram. Det helt vildt og jeg er både stolt og ydmyg over at der er 2000 som synes at de kan bruge min stil inspiration.

Jeg har flere gange fortalt dig at mode, stil og styling er min passion – at det er min måde at få afløb for min kreativitet. Jeg har et arbejde som er meget krævende og med stramme regler og rammer for hvordan tingene skal gøre. Jeg er glad for mit arbejde og jeg er også god til det, mit arbejde er også min passion – man kan sige jeg lever og ånder sikkerhed.

Hvis du er fast læser af min blog, så ved du at jeg har fødselsdag den 10 juni og at min stjernetegn derfor er tvilling. Man siger at personer født i tvillingens tegn besidder to personligheder og det kan man på en måde også godt sige jeg gør. Fordi lige så stor en glæde og passion mit arbejde er lige så stor en glæde og passion er det for mig at blogge. Det er gennem min blogging og min styling jeg får afløb for noget af min kreativitet.

Netop fordi stil og styling er min passion og fordi jeg så gerne vil inspirerer dig og andre til at finde din personlige skønhed og wow faktor frem, glæder det mig så vanvittig meget at se at både bloggen vokser sig stor – at bloggen tiltrækker mange læsere hver eneste dag. Lige i øjeblikke har jeg lidt over 600 daglige besøgende på bloggen og nu har bloggen altså rundet 2000 følgere på Instagram.

2000 Instagram followers

Det er ingen hemmelighed at det er et stort arbejde at drive en blog med to daglige indlæg, hvor det ene indlæg kræver outfit billeder, men jeg bruger gerne tiden på bloggen fordi jeg kan se at jeg og min blog har en plads i blog verdenen, og fordi det er en kilde til stor glæde at dele min passion og mine fif til din styling. Samtidig glæder det mig også rigtig meget at modtage beskeder både her på bloggen, på mail og på de sociale medeier om hvor meget mine indlæg betyder for dig og mine andre læsere.

At være blogger er for de fleste bloggere drevet af passion og feed back fra læserne og sådan er det også for mig. Det giver mig lyst og energi til at fortsætte når jeg modtager beskeder om at jeg “endelig ikke må stoppe, at jeg skal blive ved og at mine posts er inspirerende”.

Sunny Spring day 3

Da jeg sidste gang fejrede antallet af følgere på Instagram her på bloggen , lovede jeg at jeg ville køre en giveaway når jeg havde fået 2000 følgere på Instagram. Det vil jeg selvfølgelig gerne stadig, men som jeg sidder nu og her og skriver blog indlæg ved jeg ikke hvad det skal være for en give away. Det vil jeg nu finde ud af og snarest skyde en festlig giveaway i gang her på bloggen.

Så hold øje med bloggen, jeg håber jeg kan skyde min giveaway i gang i morgen.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Thank you for reading my blog)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Once again, I take the risk and maybe joys in advance, but just now I have just reached 2,000 followers on Instagram. It is crazy and I am both proud and humbled that there are 2000 people that neliv that they can use my style inspiration.

I have repeatedly told you that fashion, style and styling is my passion – it is my way to let go of my creativity. I have a job that is very demanding and with strict rules and a framework for how things should be done. I enjoy my work and I am also good at it, my work is also my passion – you could say I live and breathe safety – because that is what I am working with.

If you are a regular reader of my blog, you know that I have birthday on June 10 and my zodiac therefore is twin. They say that people born in the twin’s character possesses two personalities and I can somehow also say I do. Because as much a love and feel passion for my work, I feel just as much a pleasure and passion for my blog. It is through my blogging and my styling I get to ventexplore some of my creativity.

Precisely because the style and styling is my passion and because I want to inspire you and others to find your personal beauty and wow factor, I am pleased so insanely much to see that both the blog is growing big – the blog attracts many readers each single day. Right in this moments I have just over 600 daily visitors to the blog and now the blog then have reached 2,000 followers on Instagram.

It’s no secret that it’s a lot of work to run a blog with two daily posts, one post requires daily outfit pictures, but I like to use the time on the blog because I can see that I and my blog has a place in the blog world, and because it is a source of great joy to share my passion and my tweaks to your styling. At the same time I am also very pleased and honored to receive messages both here on the blog, via email and on social medias about how much my posts means to you and my other readers.

Being a blogger is for most bloggers driven by passion and feedback from readers and so it is for me too. It gives me the desire and energy to continue when I receive messages like ” please don’t stop what I’m doing, that I must continue and that my posts are inspiring.”

Since the last time I celebrated the number of followers on Instagram here on the blog, I promised that I would run a giveaway when I had 2000 followers on Instagram. It will of course I still, but as I sit here and now and write blog posts I do not know what it should be for a giveaway. I will now find out and soon shoot a festive giveaway started here on the blog.

So keep an eye on the blog, I hope I can shoot my giveaway started in the morning.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Thank you for reading my blog)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.