Tap tap – new game

Hej Style Hunter

Tap tap - new game 1

Jeg har altid gerne ville lære at steppe. Og som jeg skrev i går, så bliver jeg aldrig for gammel til at lege eller lære nye ting. Man siger “vi lære så længe vi lever og vi lever så længe vi lære”.

Tap tap - new game 22

Derfor synes jeg også at min nye status som single byder på en chance for at få lært at steppe. Derfor har jeg foræret mig et par step sko.

Tap tap - new game33 Tap tap - new game 44

Jeg har købt mine step sko hos Dansemessen. Jeg har valgt de billigste, fordi jeg først skal finde ud af om det overhovedet er noget jeg kan finde ud af at lære. Selvfølgelig kan jeg lære det, hvis jeg vil. Det handler om hvorvidt jeg virkelig er interesseret, hvis det viser sig jeg er virkelig interesseret, kan jeg senere bestille i et par læder step sko. Første forsøg er altså disse i lærred.

Tap tap - new game 2

Lige nu er jeg i gang med at lære en rutine som hedder The Shirley Temple. Shirley Temple var en Amerikansk barnestjerne og denne rutine er forholdsvis simpel.

Det er faktisk ikke så svært at steppe, det er temmelig enkelt og består kun af hæl og tå. Men så er det lige det at hjernen skal lære at bevæge foden på en helt ny måde og pludselig oplever jeg at mine ankel nærmest stivner og ikke kan bringes til at vippe mellem hæl og tå.

Jeg kan ikke lade være med at grine af mig selv, fordi det er lidt morsom hvordan min hjerne og min fod kan blive vildt uenige om hvordan min fod skal bevæge sig. Så ind i mellem ligner jeg en person med to stive ben.

Tap tap - new game 3

Jeg ved fra andre former fra dans jeg har skulle lære, at der er en vis periode hvor hjernen lige som skal lære de nye bevægelser at kende, og når så hjernen har fattet hvad den skal, bliver det pludselig meget lettere.

Det tror jeg også vil ske i forhold til at lære at steppe. Lige nu synes jeg det er sjov og jeg glæder mig til jeg kan danse en rigtig lille stepdans og ikke kun nøjes med de forskellige grund trin.

Tap tap - new game 5

Hvis jeg får lært at danse en Shirley Temple, vil jeg lave en video så du kan se mine fremskridt. Men nu må vi se.

Du ønskes en hyggelig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

I have always wanted to learn to tap dance. And as I wrote yesterday, I will never be too old to play or learn new things. They say “we learn as long as we live and we live as long as we learn.”

Thats also why I feel that my new status as a single featuring a chance to get to learn to do some tap. Therefore I have given me a tap shoes.

I bought my step shoes by Dance Fair. I chose the cheapest, because at first I need to figure out whether tap dance is something I can figure out how to do. Of course I know that I can learn it if I want. It’s about whether I really am interested, later if it turns out I’m really interested, I can buy a pair of leather tap shoes. First attempts are therefore the canvas.

Right now I’m starting to learn a routine called The Shirley Temple. Shirley Temple was an American child star and this routine is fairly simple.

It’s actually not that hard to tap, it is fairly simple and consists only of the heel and toe. But it’s just that the brain must learn to move the foot in an entirely new way and suddenly I find that my ankle almost stiffens and that they can not be brought to tilt between the heel and toe.

I can not help but laugh at myself, because it’s a bit funny how my brain and my foot can wildly disagree on how my foot should move. So sometimes I look like a person with two stiff legs.

I know from other forms of dance I had to learn in my pass that there is a certain period of time where the brain need to learn the new movements, and when the brain grasped what how it should be done, it suddenly becomes much easier.

I believe this will happen in terms of my  learning to tap. Right now I think it’s fun and I am looking forward to dance little tap routine and not just settle for the various basic steps.

If I get to learn how to do the Shirley Temple, I’ll make a video so you can see my progress. But we’ll see.

I wish you a pleasant evening while I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.