Small gift giving pleasure

Hej Style Hunter

Small gift giving pleasure 7

Er der noget bedre end at give gaver? jeg synes det bedste er at give en gave og se at modtageren bliver glad for det jeg giver. Small gift giving pleasure. Glæden ved at give en gave synes jeg er en af de bedste ting vi kan lære vores børn. Jeg har lært mine børn at glæde sig over at give en gave, gerne en gave som de selv havde lavet. Jeg har forsøgt at lære dem at når man modtager en gave, skal man anerkende at giveren har gjort sig umage med at finde en fin og god gave, at giveren har tænkt på dig alt mens gaven er blevet udvalgt eller lavet.

Small gift giving pleasure 5

Den anden dag fik jeg en fantastisk gave af mine børnebørn. De havde været i skoven og finde kastanier og med dem havde de lavet fine dyr som både Kenneth og jeg fik et hver af.

Small gift giving pleasure 1

Her står de så fint ved vores hoveddør – en kanin og en ugle. Som du kan se er det en anden version af kastanie dyr end dem vi normalt kender.

Small gift giving pleasure 3 Small gift giving pleasure 2

Jeg blev virkelig glad for de fine dyr samtidig med at jeg også blev både stolt og glad for at min datter lære sine døtre glæden ved at give gaver. Samtidig må jeg også indrømme at jeg er vildt stolt af min smukke datter. Hun er en fantastisk mor og mit hjerte bliver helt varmt og meget stolt over at se hvilken god mor hun er for mine dejlige børne børn.

Small gift giving pleasure 4

Jeg bukker mig i støvet over hendes evne til hele tiden at finde på nye ting pigerne kan lave, jeg har efter hånden fået mange forskellige slags gaver som pigerne har lavet og jeg er vild med dem alle sammen.

Samtidig er jeg også stolt af mig selv, fordi jeg uagtet min udfordrende barndom har formået at bryde den sociale arv, og opfostre en smuk datter som har foldet sig ud til en klog og kærlig og helt igennem fantastisk og smuk mor.

Small gift giving pleasure 9

Hvis du selv har børn er jeg sikker på du også følder den samme stolthed over dine børn. Og sandheden er at når man først får børn er det eneste man ønsker sig, er at børnene skal klare sig godt og blive nogle fantastiske voksne mennesker. Jeg ved at det er det mål jeg har haft for øje i de år hvor jeg var ansvarlig for mine børns udvikling. Jeg vil endda gå så langt som til at sige at jeg uanset hvad jeg gjorde hele tiden tænkte på deres fremtid og hvordan jeg kunne støtte og bidrage til at de kunne lykkedes og få et godt liv – at de kunne blive selvstændige mennesker som kunne klare sig selv.

Lad denne post være en hyldest til vores børn og evt. børnebørn.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Is there anything better than giving gifts? I think the best is to give a gift and see that the recipient will be happy for what I give. Small gift giving pleasure. The joy of giving a gift, I think is one of the best things we can teach our children. I have taught my children to rejoice in giving a gift, like a gift that they themselves had made. I have tried to teach them that when you receive a gift, one must recognize that the gift giving person has taken the trouble to find a fine and good gift that the gigt giving person has thought of you while the gift has been selected or created.

The other day I received a wonderful gift from my grandchildren. They had been in the woods to collecting chestnuts and with them they had made fine animals as both Kenneth and I got, we got one each.

Here are the wery fine animal at our front door – a rabbit and an owl.

As you can see, it is a different version of the chestnut animals than those we usually made.

I was really happy with the fine animals while I was both proud and happy becauce my daughter teach her daughters the joy of giving gifts.

I also have to admit that I am wildly proud of my beautiful daughter. She is a great mother and my heart becomes quite hot and very proud to see what a good mother she is for my lovely grand children.

I bend in the dust by her ability to constantly come up with new things the girls can do, I have gradually got many different kinds of gifts that the girls have made and I love them all.

At the same time, I am also proud of myself because I notwithstanding my challenging childhood have managed to break the intergenerational transmission of poverty and raise a beautiful daughter who has unfolded to a wise and loving and utterly wonderful and beautiful mother.

If you have children, I’m sure you also feel the same pride in your children. And the truth is that once you got children the only thing you want is to let your children do well and get to be amazing adults. I know that’s the goal I had in mind in the years when I was responsible for my children’s development. I would even go so far as to say that I no matter what I did at all the time was thinking about their future and how I could support and help so they could succeed and have a good life – that they could become self-employed people who could cope everything.

Let this post be a tribute to our kids and perhaps. grandchildren.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.