Scarred for life – The Locater

Hej Style Hunter

THE-LOCATOR

Jeg er sådan lidt en skabs detektiv, jeg kan godt lide et godt mysterium. Derfor kan jeg rigtig godt lide at se Investigation Discovery. Det er en kanal som gennem reportage og rekonstruktioner bringer ID historierne om de mest fascinerende mordmysterier. Her er medrivende personlige beretninger fra pårørende og vidner og et helt særligt indblik i det fantastiske politiarbejde, der førte til opklaring af mordsagerne og pågribelsen af de skyldige.

Troy the locater

Forleden så jeg udsendelsen som hedder Troy The Locater. Troy har specialiseret sig i at finde adoptivbørn biologiske forældre og biologiske forældres biologiske børn, kort sagt finde de manglende brikker i i ens slægts forhold.

Hver gang jeg ser udsendelser hvor børn søger efter deres biologiske forældre, bliver jeg slået af hvor smertefuldt det er at være afskåret fra sine biologiske rødder. Hvis du er fast læser af min blog, så ved du at jeg selv er adopteret og derfor på egen krop præcis kender konsekvenserne af at være afskåret fra sin biologiske rødder.

Selv om jeg på ingen måde drømmer om samkvem med mine biologiske forældre, bære også jeg på den indre store smerte over at være blevet frarøvet muligheden for at kende mine rødder. Med kende mener jeg at jeg personligt f.eks. havde kendt mine bedste forældre og søskende. Heldigvis har jeg i dag en dejlig kontakt og relation til min søster. Det betyder så meget for mig at have min søster i mit liv. En som bære de samme gener som jeg og en som på et dybere niveau forstår mig.

Jeg bliver berørt af at høre og se hvor mange mennesker som lever deres liv med denne smerte. Jeg oplever at mange som ikke har oplevet dette, ikke helt kan forstå hvordan det at blive “sendt væk fra sin biologiske familie” påvirker et menneske hele livet. Jeg oplever at mange voksne mennesker mener at børn kan tilpasse sig og derfor er det uden betydning, når blot de bliver elsket hos deres “nye familie”.

Selvfølgelig betyder det rigtig meget at blive elsket af sin nye familie, jeg var meget heldig at få nogle “nye forældre” som elskede mig højt. Problemet for mig var bare at jeg ikke var i stand til at føle deres kærlighed i mit hjerte, min hjerne vidste jeg var elsket. Jeg kunne rationaliserer mig til at jeg var elsket, men jeg kunne ikke mærke det.

Derfor har jeg hele mit liv arbejdet seriøst med mig selv, for at kunne komme til at føle at jeg var og er elsket. I dag har jeg endelig opnået den følelse og det har betydet alt og gjort en stor forskel i mit liv.

Derfor er det mit ønske at når vi taler om at adopterer børn, at vi også har fokus på og husker at det har store konsekvenser for at barn at miste sine biologiske rødder. Derfor kan adoption ikke være en løsning på barnløshed. Adoption er kun en god ting, hvis det handler om at redde et barn fra omsorgssvigt, som ikke kan imødegås ved at støtte og hjælpe forældrene.

Dette var lidt stof til eftertanke, som betyder rigtig meget for mig.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

I’m such a little one cupboard detective, I like a good mystery. Therefore, I really like to see Investigation Discovery. It is a channel through reportage and reconstructions ID brings the stories of the most fascinating murder mysteries. Here is gripping personal stories from relatives and witnesses and a very special insight into the great police work that led to investigations of murder cases and arrest of the culprits.

The other day I saw the broadcast called Troy The Locater. Troy specializes in finding adoptive biological parents and biological parents’ biological children, in short, find the missing pieces ii one’s ancestral relationship.

Every time I see programs where children searching for their biological parents, I am struck by how painful it is to be cut off from its biological roots. If you are a regular reader of my blog, you know that I myself am adopted and accordingly on your own body exactly know the consequences of being cut off from its biological roots.

While I in no way dream of intercourse with my biological parents, also I wear on the inner major pain to have been robbed of the opportunity to know my roots. With know, I think that I personally instance. had known my grandparents and siblings. Fortunately, I have today a nice contact and relationship with my sister. It means so much to me to have my sister in my life. One who carry the same genes as I and that at a deeper level understand me.

I am concerned to hear and see how many people live their lives with that pain. I find that many who have not experienced this, can not quite understand how it to be “sent away from his biological family” affects a human lifetime. I find that many adults believe that children can adapt and therefore it is irrelevant, as long as they are loved by their “new family”.

Of course it means a lot to be loved by his new family, I was very lucky to get some “new parents” who loved me very much. The problem for me was just that I was not able to feel their love in my heart, my brain knew I was loved. I could rationalize me that I was loved, but I could not feel it.

Therefore, I have my whole life working seriously with myself, to come to feel that I was and am loved. Today I finally achieved that feeling and that has meant everything and made a big difference in my life.

Therefore, it is my wish that when we talk to adopt children, we also focus on and remember that it has important implications for the child to lose its biological roots. Therefore, adoption may not be a solution to infertility. Adoption is only a good thing when it comes to saving a child from neglect, which can not be countered by supporting and helping parents.

This was a little food for thought, which means a lot to me.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. I love your post so much,and you must be kind woman. Have a good time.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.