Peak into my scullery

Hej Style Hunter

Peak into my scullery

Peak into my scullery, for et lille stykke tid siden fortalte jeg dig at mine møbler var kommet og er blevet samlet.

Peak into my scullery

I den forbindelse lovede jeg dig at du skulle få et kig til min bryggers som næsten er færdig. Jeg mangler bare at få hængt en hylde op til de sidste ting som stadig står lidt og roder.

Peak into my scullery

Jeg er vil med mine nye reoler med snavstøjskurv, jeg synes de passer så fint til mit bryggers. Jeg havde brug for noget hylde eller reol plads til mine køkkens maskiner som jeg ikke har plads til i mit køkkens.

Peak into my scullery

Jeg ville have noget reol hvor mine ting kan stå pænt og samtidig er lette at komme til. Jeg har erfaring med at hvis køkkenmaskinerne er gemt for langt væk eller for svære at få fat i når de skal bruges.

Peak into my scullery

Ja – så plejer jeg ikke at anvende dem, og det er jo dumt når nu man har så mange lækre maskiner som kan gøre arbejdet meget lettere.

Peak into my scullery

Ikea har virkelig nogle super smarte løsninger til et hjem hvor pladsen på en måde er trang. Ikke fordi jeg synes mit hus er trangt, det er mere fordi jeg har så mange ting.

Peak into my scullery

Det er da virkelig smart at have snavstøjet gemt pænt af vejen i bryggerset tæt på vaskemaskinen. Det er helt perfekt.

Peak into my scullery

Noget som jeg har lagt stor vægt på i min indretning er at det skal være let at komme til at gøre rent. Når man som jeg ikke kan tåle støv, og derfor er nødt til at støvsuge og vaske gulv tit.

Peak into my scullery

Så er det virkelig irriterende hvis der står alt muligt på gulvet som skal flyttes frem og tilbage. Derfor var jeg heller ikke i tvivl da jeg så de smarte reoler med vasketøjskurv.

Peak into my scullery

Du ønskes en dejlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Peak into my Scullery, a little while ago I told you that my furniture had arrived and been assembled.

In this context, I promised you that you should have a look to my Scullery which is almost done. I just need to get hung up a shelf for the last things that stands little fiddling.

I am loving with my new shelving with laundry basket, I think they fit so well into my Scullery. I needed something like shelf or shelf space for my kitchen’s equipment that I did not have room for in my kitchen.

I needed some shelf space where my things could stand nicely and at the same time were easy to get to. I have experienced that if the kitchen machines are tucked far away or too difficult to get hold of when they are needed, they will not be used.

Yes – so I tend not to use them, and it’s silly now that I have so many delicious machines that can do the job much easier.

Ikea really have some super smart solutions to a home where space is somehow limited. Not because I think my house is tight, it’s more because I have so many things.

It’s really smart to have some dirty laundry tucked neatly away in the pantry near the washing machine. It is absolutely perfect.

Something that I made importen is that my house should be easy to get to clean. because I do not tolerate dust, and therefore need to vacuum and wash floors frequently.

So it’s really annoying if everything stands on the floor and therefore have to be moved back and forth. Therefore, I was in no doubt when I saw the smart shelving with laundry basket.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.