Old dog new tricks

Hej Style Hunter

Old dog new tricks

Old dog new tricks – hvem har dog fundet på den regel? altså reglen om at en gammel hund ikke kan lære nye tricks.

Old dog new tricks

Jeg har vist optjent retten til at være en “gammel hund” i den forstand at jeg har en del år på bagsmækken og derfor også har en del erfaring og dermed også tillagt mig en del vaner.

Old dog new tricks

Og ja, jeg indrømmer at jeg er en stærk tilhænger af hvilket vaskepulver og hvilken skyllemiddel jeg anvender. Jeg har bestemte måder mit tøj skal lægges sammen på.

Old dog new tricks

Jeg bruger bestemt rengøringsmidler og så videre, du har vist fået et billede af hvad jeg mener. Men selvfølgelig er jeg modtagelig for nye og lettere måder at gøre tingene på.

Old dog new tricks

Jeg har før nævnt at jeg plejer at støvsuge mine persienner, og at jeg synes det er vildt hårdt og besværligt.

Nu har jeg selvfølgelig fået synkroniseret mine persienne rengøring med min vinduespudsning, fordi det er lettere at ordne persiennerne når jeg alligevel har ryddet vinduerne til vinduespudsningen.

Old dog new tricks

Min kloge datter sagde at jeg skulle købe en af de der fiberklude, som suger støvet til sig, fordi det er meget lettere at rengøre persiennerne med en fiberklud end støvsugeren.

Derfor har jeg nu anskaffet mig en fiberklud og ja, fiberkluden er virker lige så godt som en støvsuger og er naturligvis meget lettere og ikke mindst nemmere at komme rundt med end en støvsuger.

Old dog new tricks

Så jo den her gamle hund kan altså godt lære nye kunster.

Du ønskes en dejlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Old dog new tricks – who have, however, made that rule? The rule that an old dog can not learn new tricks.

I think I’ve earned the right to be an “old dog” in the sense that I have a few years on the tailgate and therefore also has some experience and therefore also  have assigned a number of habits.

And yes, I admit that I am a strong believer in which laundry detergent and the fabric softener I will use. I have certain ways i want my clothes to be added together.

I use specific cleaning products and so on, you’ve been given a picture of what I mean. But of course I am receptive to new and easier ways to do things.

I’ve mentioned before that I used to vacuum my blinds, and I think it’s crazy hard and difficult.

Now I have of course synchronized my blind cleaning my window cleaning, because it is easier to fix the blinds when I already have cleaned the windows for window cleaning no.

My wise daughter told me to buy one of those fiber cloths, which sucks the dust to it, because it is much easier to clean the blinds with a fiber cloth than with the vacuum cleaner.

Therefore, I have now got myself a fiber cloth and yes, the  fiber cloth works just as well as a vacuum cleaner and is obviously much easier and especially easier to manouver than a vacuum cleaner.

So after all this old dog is able learn new trick.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.