No – it can not be true

Hej Style Hunter

No - it can not be true

No – it can not be true. Hvad mener jeg så med det ? Jo jeg har haft en oplevelse som jeg bare ikke kan accepterer som “sådan er reglerne”.

No - it can not be true

Med fare for at komme til at lyde indbildsk og lignende vil jeg alligevel forsøge at at tage dette emne op. Også fordi jeg mener det på en måde har kobling til netop “metoo” kampagnen som jeg også kunne skrive en historie om. Og ja den kommer måske også på et tidspunkt.

No - it can not be true

Hvad er det så der har fået mig til tasterne i dag ? Jeg kan ikke have at blot fordi en kvinde er ser godt ud og godt kan lide at gøre noget ud af sig selv, så skal hun skydes i skoene at hun gør dette for at fordreje hovedet på mændende.

Baggrunden for denne anklage er at jeg postede et headshot i en gruppe, ikke en dating gruppe men en gruppe for singler, hvor formålet med gruppen er:  at medlemmerne kan deltage i begivenheder, sammenkomster, hyggelige events og lign., samt udveksle erfaringer og få debatter om det at være single.

Med mit headshot ønsker gruppen en god dag. Billedet får mange reaktioner med hilsner tilbage. Jeg bliver så angrebet for at fordreje hovedet på gruppens mænd fordi jeg poster billedet. Billedet er ikke postet for at få dates eller kontakt men blot fordi jeg synes det er rart at sætte et billede på personen bag et opslag. Desuden skrev jeg intet om at jeg søgte en date. Vi kender jo som sådan ikke hinanden.

No - it can not be true

Min pointe er at det ikke kan være rigtigt at der gælder særlige regler for dem der åbenbart ser godt ud i forhold til dem der der er mindre heldige. Nu mener jeg i øvrigt at vi alle er smukke på hver vores måde. Men for at følge argumentationen.

Jeg bliver indigneret over at blive skudt motiver i skoene som jeg ikke har. Og jeg bliver vred over at mænd kan skyde skylden for deres manglende selvkontrol på kvinderne. For mig at se er det at bevæge sig i retning mod det muslimske mandesyn på kvinder. Og det kan jeg ikke accepterer.

No - it can not be true

Det svare til at sige til manden med den lækre Tesla at jeg ikke kan gøre for jeg stjæler din bil, det er din egen skyld når nu du flasher sådan en dejlig bil. Det giver da absolut ingen mening.

No - it can not be true

Og nej kvinder er hverken utro eller lette på tråden blot fordi de ser godt ud og gør noget ud af sig selv. Hvis du som mand har sådan en opfattelse, mener jeg du har behov for at kigge indad og dyrke dit selvværd.

Jeg har naturligvis forladt gruppen, da jeg ikke føler behov for at forsvare mig selv eller for den sags skyld finde mig i sådanne angreb.

Det var søndagens vredesudbrud, beklager men jeg havde brug for at få luft og en gang for alle slå fast at dette argument ikke er ok.

No - it can not be true

Jeg ønsker dig en lækker søndag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

 

Hi Style Hunter

 

No – it can not be true. What do I mean by that? Well, I have had an experience that I just can not accept as “such are the rules”.

 

With the risk of sounding insightful and similar, I will try to address this subject. Also because I mean it somehow has a link to the “metoo” campaign that I could also write a story about. And perhaps, it will come at some point.

 

What’s the matter with the view at women today? I just can not accept that just because a woman looks good and likes to take care of herself, so she has to be shot in the shoes that she does this to distort the head of men.

 

The background for this accusation is that I posted a headshot in a group, not a dating group but a group for singles where the purpose of the group is: that members can participate in events, gatherings, nice events and the like, as well as exchange experiences and discussing being single.

 

With my headshot I simply wished the group a nice day. The picture got many reactions with greetings back. I am then later accused of distorting the heads of the group’s men because I posted the picture. The picture is not posted to get dates or contact but just because I think it’s nice to put a picture on the person behind a post. And i did not write that I wanted a date. We do not know each other as such.

 

My point is that it is not ok that there are special rules for those who obviously look good compared to those who are less fortunate. For the record, I believe that we are all beautiful in each of our ways. Beautiful is in the eyes of the beholder. But to follow the argument.

 

I’m getting indignant of being shot motives in the shoes that I do not have. And I get angry that men think they can blame women on their lack of self-control. To me, it’s moving in the direction of the Muslim way of thinking of women. And I can not accept that.

 

It’s like telling the man with that delicious Tesla that I can not help myself when I steal your car – it is in fact your own fault because you’re flashing such a nice car that I want. It makes absolutely no sense.

 

And no women are neither cheaters nor easy on the thread just because they look good and take care of themselves. If you as a man have such an opinion, I think you need to look inward and grow your self-esteem.

 

Naturally, I left the group because I do not feel the need to defend myself or, for that matter, accept such attacks.

 

That was my Sunday’s outburst of anger, sorry but I needed to get air and once and for all to conclude that this argument is not ok.

 

I wish you a good Sunday while I look forward to seeing you again.

 

ILYG

 

/ Angel

 

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.