My Wish for 2017

Hej Style hunter

My Wish for 2017

My Wish for 2017 – uha det nye år rykker nærmere og nærmere og jeg kan mærke jeg glæder mig allerede til at se hvad 2017 byder på.

My Wish for 2017

Jeg håber at 2017 bliver bedre end 2016 eller i hvert bedre end første halvdel af 2016. Jeg har ikke behov for at skulle kæmpe lige så hårdt i 2017 som jeg gjorde i 2016.

My Wish for 2017

På den anden side så ved jeg at jeg kan klare hvad som helst, at jeg kan klare mig selv uanset hvad der sker. Det er jeg så evig taknemmelig for at have fået vist mig selv.

My Wish for 2017

Som du ved havde jeg båret på en forfærdelig trold siden min barndom, en trold der til tider kunne paralyserer mig af angst – angst for at blive forladt – ladt alene. For hvordan skulle jeg så kunne klare mig.

My Wish for 2017

Den trold har jeg godt og grundig begravet og jeg ved nu at jeg ikke behøver at finde mig i noget, fordi jeg kan tage vare på mig selv.

My Wish for 2017

Derfor ved jeg også at 2017 bliver en fantastisk år uanset hvad der sker, fordi jeg kan klare det hele. Nej nej jeg udfordrer ikke skæbnen, jeg håber selvfølgelig på at 2017 bliver fyldt med glæde og lykke.

Hvad drømmer du for 2017 ?

My Wish for 2017

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

 

English Translation

 

Hello Style Hunter

My Wish for 2017 – oh the new year is coming closer and closer and I can feel I am already looking forward to seeing what 2017 has to offer.

I hope that 2017 will be better than 2016, or in any better than my first half of 2016. I have no need of having to fight just as hard in 2017 as I did in the 2016th.

On the other hand I know that I can handle anything that I can take care of myself no matter what happens. I am so eternally grateful that I have shown that to myself.

As you know, I had carried a horrible troll since my childhood, a troll who at times could paralyze me with fear – fear of being abandoned – left alone. Because how should I be able to cope.

The troll, I have thoroughly buried and I know now that I do not have to take anything, because I can take care of myself.

Therefore I know also that 2017 will be a fantastic year no matter what happens because I can handle it all. No no, I do not challenge fate, I hope of course that 2017 will be filled with joy and happiness.

What are your dreams for 2017?

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.