My Single life style

Hej Style Hunter

My Single life style

My Single life style, jep det er en anderledes life style end den jeg kender fra at være i et forhold.

My Single life style

Som jeg har fortalt, er det første gang jeg lever alene siden jeg boede på kollegie mens jeg læste til laborant. Oh boy det er nærmest en menneske alder siden, utrolig nok når nu jeg ikke er blevet meget ældre siden da.

My Single life style

Ja ja ja, jeg ved det, det er for lyst til den slags røver historier. Jeg flyttede direkte  derfra og sammen med min første mand. Da vi blev skilt 8 år senere købte jeg en lejlighed for nu skulle jeg leve alene.

My Single life style

Sådan skulle det ikke gå, fordi jeg var så uheldig at min lejlighed brændte og jeg måtte bo hos min nye kæreste mens min lejlighed blev gjort i stand igen.

My Single life style

Det viste sig dog at være en meget lang proces, så efter mere end et halvt år, endte jeg med at flytte permanent ind hos min kæreste som endte med at blive min mand.

My Single life style

Da vi blev skilt 12 år senere, flytte jeg nærmest direkte sammen med min kæreste. Vi har boet sammen i 18 år – altså til vi gik fra hinanden. Så som du kan se så er det første gang i mange år jeg lever alene og jeg må sige jeg kan lide det.

My Single life style

Det er skønt ikke at skulle tænke på andre – at kunne gøre lige hvad jeg har lyst til når jeg har lyst til det. Single livet er en super egoistisk livs stil, som jeg når jeg ser tilbage skulle have praktiseret da jeg blev skilt første gang og såmænd også anden gang.

My Single life style

Jeg tror det er rigtig sundt at give sig selv tid til at finde sig selv at blive dus med “jeg” livet at gå fra “vi” livet til “jeg” livet kræver lige lidt. I hverfald når man har været sammen i rigtig mange år.

My Single life style

Du ønskes en lækker aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

My Single lifestyle, yep it is a different lifestyle than the one I know from being in a relationship.

As I say, it is the first time I live alone since I lived in the dorm while I was a lab technician. Oh boy it’s almost a generation ago, incredibly enough now that I am not much older since then.

Yes yes yes, I know, it’s too bright for this kind of tall tales. I moved directly from the dorm and in with my first husband. When we got divorced eight years later I bought an apartment to I live alone.

That was not to be because I had the misfortune that my apartment burned down and I had to stay with my new boyfriend while my apartment was redone in order again.

It turned out to be a very long process, so after more than half a year, I ended up moving permanently in with my boyfriend who ended up being my second husband.

When we were divorced 12 years later, I move almost directly in with my new boyfriend. We have lived together for 18 years – that is until we broke up. S as you can see it is the first time in many years I live alone and I must say I like it.

It’s great not to have to think of others – to do whatever I want when I feel like it. Single life is a super selfish life-style that I when I look back should have practiced since I divorced the first time and actually also the second time.

I think it’s really healthy to give yourselves time to find your true selve to get familiar with the “I” life to go from “we” life to the “I” life requires a minute. In each case, when you have been together for many years.

Wishing you a delicious evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.