My job is a bit nerdy

Hej Style Hunter

————————————————-Annonce————————————————-

My job is a bit nerdy

My job is a bit nerdy – jeg tror aldrig jeg har fortalt hvilket job som giver mig tag over hovedet og mad på bordet hver dag.

Safety first er meget sigende for hvad det er jeg arbejder med. Jeg arbejder med jernbanesikkerhed, hvilket mere præcist betyder jeg arbejder på Danmarks kæmpe store jernbane projekt som skal udskifte signalerne på den danske jernbane.

My job is a bit nerdy

Banedanmark er i gang med en totaludskiftning af de forældede danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen. De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog.

Projektet hedder Signalprogrammet og du kan læse meget mere om projektet her. At udskifte signal systemet betyder at vi arbejder med hjertet i sikkerheden, det er signal systemet som sikre at trafikken kan afvikles sikkert.

My job is a bit nerdy

Derfor er det vigtigt at kontrollerer og styre sikkerheden i projektet. Og netop styringen af sikkerheden er det jeg er involveret i når jeg er på arbejde.

Ind i mellem skal jeg også ud og kigge på det fysiske arbejde og når man skal bevæge sig ud i infrastrukturen skal man bære værnemidler som for eksempel sikkerhedssko.

My job is a bit nerdy

Netop sikkerhedssko har været kendt for at være virkelig grimme, men det er de ikke nødvendigvis mere. I dag kan man få smarte sikkerhedssko som ligner stylish sneakers.

Jeg vil gerne være stylish også når jeg skal være praktisk klædt til en tur i sporet og derfor har jeg surfet rundt for at finde et par stylish sikkerhedssko.

My job is a bit nerdy

Engelbert Strauss.dk har mange sikkerhessko og jeg har fundet et par super stylish sikkerhedssko som jeg ville elske at eje.

Engelbert Strauss er en virksomhed som sælger workwear og sortimentet omfatter arbejdstøj og tilbehør, sko samt arbejdsbeskyttelse. Jeg har lige kigget på arbejdstøjet og må sige at det er muligt at være stylish selv om man arbejder på en byggeplads.

My job is a bit nerdy 4

Du ønskes en hyggelig efterårs aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
My job is a bit nerdy – I think I’ve never told what job which gives me shelter and food on the table every day.

Safety first speaks about what it is I’m working with. I work with railway safety, which more precisely means I’m working on Denmark’s giant railway project which is about replacing all the signals on the Danish railway.

The Danish railnet is undergoing a complete replacement of the obsolete Danish signaling systems on both the S-bane net and Regional net. The new signaling system will result in fewer delays and allow for higher speed and more train in service.

The project is called Signaling Programme and you can read more about the project here. To replace the signal system means that we work with the heart of the railway safety, it is the signaling system which ensure that traffic can be handled safely.

Therefore, it is important to verify and control the security of the project. And exactly the management of safety, is what I am involved in when I’m at work.

Sometimes I shall go out on the tracks and look at the physical work and when you have to move out in the infrastructure, it is mandatory to wear protective equipment such as safety shoes.

Safety shoes has been known to be really ugly, but they are not necessarily ugly any more. Today you can get smart safety shoes that are resembling stylish sneakers.

I want to be stylish even when I have to be practical  and properly dressed for a walk in the track and therefore I surfed around to find a pair of stylish safety shoes.

Engelbert Strauss.dk has many Safety shoes and I have found a pair of super stylish safety shoes as I would love to own.

Engelbert Strauss is a company which sells workwear that includes clothing and accessories, shoes and protective work. I just looked at the work clothes and must say that it is possible to be stylish even if you work at a construction site.

I wish you a pleasant autumn evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.