Love rays on my fridge

Hej Style Hunter

Love rays on my fridge

Love rays on my fridge. I lørdags havde jeg min elskede børnebørn på besøg – der er intet bedre end når mine søde børnebørn kommer på besøg og proklamerer at de har savnet deres mormor.

Love rays on my fridge

Som jeg før har nævnt bliver jeg ofte begavet med deres flotte tegninger som behørigt er pakket ind i gavepapir og med flotte bånd. Det er en fornøjelse at pakke de små skatte op når jeg samtidig kan se hvordan deres øjne gløder af forventning.

Love rays on my fridge

Spændte på om mormor kan lide den fine tegning. Straks får vi en lille snak om hvad de har tegnet. Og på de fleste af mine tegninger er der tegnet hjerter, fordi hjerter betyder kærlighed – fordi “vi elsker vores mormor”. Jep mormor er solgt.

Love rays on my fridge

Jeg har også nævnt at jeg hænger de fine kunstværker på mit køleskab og jeg må sige der er trængsel på mit køleskab. I dag vil jeg vise dig hvor meget trængsel der er på mit køleskab – som en slags fernisering.

Love rays on my fridge

Uden dog at så meget som et eneste af de viste kunstværker er til salg. Jeg må nemlig indrømme jeg nyder synet af de mange tegninger og kærlighedserklæringer og synes kærligheden stråler fra mit køleskab og fylder mig med en dejlig varme og glæde.

Love rays on my fridge

Ingen tvivl om at børn er en gave. Jeg elsker mine egne børn og synes det har været en fantastisk gave at følge mine børns rejse fra barn til fantastiske voksne mennesker som jeg er meget stolt af.

Love rays on my fridge

Men at have børnebørn er en glæde og fornøjelse i en helt anden liga, det er så givende og dejligt at have børnebørn. Har du endnu ikke børnebørn kan du virkelig glæde dig til du en dag får børnebørn.

Love rays on my fridge

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

 

English Translation

 

Hello Style Hunter

Love rays on my fridge. Last Saturday my beloved grandchildren was visiting me – there is nothing better than when my sweet grandchildren comes to visit and proclaims that they have missed their grandmother.

As I have mentioned before, I am often gifted with their beautiful drawings duly wrapped in gift paper and with great bands. It is a pleasure to unpack the little treasures when I at the same time can watch how their eyes are glowing with anticipation.

Excited and anxious if their grandmother likes their delicate drawing. As soon as the gifts are unpacked we get a little talk about what they drawn. And on most of my drawings there are drawn hearts because the heart means love – because “we love our grandmother.” Yep this is grandmother sold.

I also mentioned that I am hanging the fine work of art on my refrigerator and I must say there is congestion on my fridge. Today I will show you how much congestion there is in my fridge – as a kind of private view.

Without as much as a single one of the displayed artworks are for sale. Indeed not, I must admit that I enjoy the sight of the many drawings and declarations of love and the drawing filled with love rays of my fridge and fills me with great warmth and joy.

No doubt that children is a gift. I love my own children and think it has been a great gift to follow my children travel from child to amazing adults that I am very proud of. But having grandchildren is a joy and pleasure in a completely different league, it’s so rewarding and great to have grandchildren. If you do not have grandchildren yet, you should look forward to one day you will have grandchildren too.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.