Light a candle for France

Hej  Style hunter

Dette indlæg for at vise min sympati med Frankrig. Jeg tænder et lys for Frankrig.

image

Mit hjerte græder for de 128 dræbte og for de mange sårede, for de pårørende og for menneskeheden.

France

Mit hjerte græder fordi vi mennesker ikke kan leve i fred med hinanden. Mit hjerte græder fordi jeg ikke kan forstå den ondskab som kan få et menneske til at dræbe uskyldige mennesker og skabe frygt og terror.

image

Mit hjerte kan ikke forstå hvordan man kan vokse op i et frit og demokratisk land, nyde godt af goderne. Og pludselig vende sig mod det folk som man er blevet en del af og skabe frygt og terror.

Nuvel demokrati er godt, men betyder at man ikke altid er enig med flertallet. Fordelen er at er man uenig, kan man give udtryk for sin uenighed og bruge sin indflydelse til at skabe debat og måske påvirke beslutningerne. Selv om jeg ikke altid er enig med flertallet, vil jeg til enhver tid vælge et samfund hvor jeg har frihed til at have mine meninger.

Demokrati betyder også at jeg har min frihed til at rejse, hvis jeg ikke kan lide lugten i bageriet. Demokrati betyder ikke at jeg har ret til at skabe terror ogrædsel, for at få mine holdninger igennem.

At skabe terror og rædsel er ikke en adfærd som passer med vores ypperste værdi, at være humane. At skabe terror og rædsel er simpelt hen onde umenneskelige menneskers værk.

image

Med Stine Hviids smukke illustration tænder jeg et lys for Frankrig og jeg tænder et lys for menneskeheden og håber vi ikke er fortabt.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

This post to show my sympathy with France. I light a candle for France.

My heart cries for the 128 people that were killed and the many injured, their relatives and for humanity.

My heart weeps because we humans can not live in peace with each other. My heart is crying because I can not understand the evil that can get a man to kill innocent people and create fear and terror.

My heart can not understand how a person can grow up in a free and democratic country, enjoy the benefits. And suddenly turn against the people who the persona have been a part of and creating fear and terror.

Now democracy is good, but it means that you do not always agree with the majority. The advantage is that if one disagrees, one can express its disagreement and use its influence to bring debate and may influence decisions. Although I do not always agree with the majority, I will always choose a democratic society where I have the freedom to have my opinions.

Democracy also means that I have my freedom to travel if I do not like the smell of the bakery. Democracy does not mean I have the right to create terror and fear, to get my views across.

To create terror and horror is not a behavior that fits with our supreme value of being a human. To create terror and horror is simply evil inhuman work of men.

With Stine Hviids beautiful illustration I light a candle for France and I turn on a light for humanity and hope we are not lost.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.