Lifelong style and beauty – Jane Fonda

Hej Style Hunter

Sweet N girly 5

Den anden aften afholdt det Hvide hus i Washiongton deres årlige “White House Correspndents’ Dinner” hvor alle politikere, celebrities og medie mennesker som er noget deltog. Blandt andet deltog Jane Fonda.

Jane Fonda

Og det er netop et billede af Jane Fonde som fik mig til at reflekterer over livslang stil og skønhed. Jane Fonda er 77 år og er stadig blændende smuk. Og jo det kan hun jo også sagtens være når hun også har fået hjælp fra kirurgien, men jeg synes hun skal have den ros at hun ikke har fået lavet for meget eller prøver på at få sin ungdom tilbage.

Jane Fondan siger selv: “Jeg ville ønske jeg havde været modig nok til ikke at gøre noget, ” hun blev citeret for at sige tidligere på året”, men i stedet valgte jeg at være en noget mere glamourøst bedstemor. ”

I The Today Show, sagde hun: “Jeg gik ned ad gaden en dag og fik et glimt i vinduet og var som hvem er det? Og jeg tænkte, ‘Åh, min Gud, det er mig.” Jeg føler mig så stor og udhvilede og kiggede så forskellige og jeg har lige besluttet -. Jeg er ikke stolt af det, jeg besluttede jeg ønskede at se mere om, hvordan jeg føler … Jeg har lige besluttet, at jeg ønskede at købe mig lidt tid. ”

Jeg gik ikke ved siden af hende og kan derfor ikke vurderer hvad hun så i vinduet. Men jeg må da indrømme at også jeg kan kigge i spejlet og tænke at billedet er blevet noget dårligere – og at det føles som om det er sket over natten. Og jeg må da indrømme at jeg overvejer at få ordnet mine øjne – og det er der jo heller ikke noget galt i, når nu mulighederne for at gøre noget ved tidens tand er til stede.

Jane Fonda er stadig aktiv med hendes workout og laver stadig workout film – nu er de bare på DVD. Da hun var i The Today Show præsenterede hun sin seneste “video” og optrådte selvfølgelig i en gymnastikdragt som matchede den fra videoerne i 80’erne.

Jan Fonda Workout før og efter

Og det er da tydeligt at se at Jane Fonda stadig er smuk.

Jeg har ikke som sådan et stil ikon men hvis jeg skal nævne en kvinde som jeg synes er et smukt og sundt forbillede – så er det Jane Fonda. Jeg vil også gøre alt hvad jeg kan for at holde mig selv og mit udseende vedlige, så jeg også kan være smuk når jeg bliver 77 år gammel.

jane-fonda-golden-globes-2015-05  12-2015-Grammy-Awards-Red-Carpet-Rundown-Jane-Fonda

Jane+Fonda+Tops+Fitted+Blouse+Gjn-mhU-zM8x       1410857709980_Image_galleryImage_HOLLYWOOD_CA_SEPTEMBER_15

 

Jeg synes også Jane Fonda har en smuk stil og hun er beviset på at vi kvinder ikke skal klæde os kedeligt bare fordi vi er +40, +50, +60, +70 eller +80. Jane Fonda signalerer at vi skal blive ved med at holde fast i vores livsglæde og lyst til at lege med stil og mode uanset alder.

Det er derfor jeg synes at Jane Fonda besidder livslang skønhed og stil, og at hun er et perfekt forbillede for alle kvinder.

Hvordan leger du med stil og mode? er du stoppet fordi du synes du er for gammel? eller leget du stadig? Hvad er din holdning til stil og mode i forhold til alder? mener du der er en aldersgrænse eller mener du at stil og mode er uden alder?

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Hold fast i din livsglæde og lyst til at lege med stil og mode uanset alder)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

The other night held the White House in the Washington their annual “White House Correspndents’ Dinner” where all politicians, celebrities and media people who are somewhat participated. Among other participated Jane Fonda.

And it was just a picture of Jane Funda which caused me to reflect on lifelong style and beauty. Jane Fonda is 77 years and is still dazzlingly beautiful. And of course she can of course also be okay when she also received help from the surgery, but I think she must have the praise that she has not been made too much or try to get her youth back.

Jane Fondan says: “I wish I had been brave enough not to do something, ” she was quoted as saying earlier this year,” but instead I chose to be a somewhat more glamorous grandmother. ”

In The Today Show, she said: “I went down the street one day and got a glimpse of the window and was like who is this? And I thought, ‘Oh, my God, it’s me.” I feel so great and rested and looked so different and I just decided -. I’m not proud of it, I decided I wanted to learn more about how I feel … I just decided that I wanted to buy me some time. ”

I was not next to her and therefore can not assess what she saw in the window. But I must admit that I too can look in the mirror and think that the picture has become somewhat worse – and it feels like it happened overnight. And I must admit that I’m considering getting sorted my eyes – and there’s nothing wrong with that, now that the possibilities to do something about the ravages of time are present.

Jane Fonda is still active with her workout and still make workout movie – now they are just on DVD. When she was in The Today Show she presented her latest “video” and appeared obviously in a gym suit that matched it from the videos in the 80s.

And it is obvious that Jane Fonda is still beautiful.

I do not like such a style icon but if I were to name a woman who I think is a beautiful and healthy role model – it’s Jane Fonda. I will do everything I can to keep myself and my appearance well, so I can be beautiful when I am 77 years old.

I also think Jane Fonda has a beautiful style and she is the proof that we women should not dress boring just because we are +40, +50, +60, +70 or +80. Jane Fonda signals that we must continue to maintain our joy and desire to play with style and fashion, regardless of age.

That’s why I think that Jane Fonda holds lifelong beauty and style, and she is a perfect role model for all women.

How do you play with style and fashion? you stopped because you think you’re too old? or toyed you still? What is your attitude to style and fashion in terms of age? do you think there is an age limit or do you think that style and fashion is ageless?

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Hold your joy and desire to play with style and fashion regardless of age)

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.