Learn from my beautiful granddaughter

Hej Style Hunter

Learn from my beautiful granddaughter 4

Hvis du er fast læser af bloggen så ved du at jeg er den stolte mormor til to smukke tvilling piger. De er begge virkelig smukke, dejlige og helt igennem fantastiske. Den ene er så fin og yndig og en anden er et charmerende livstykke.

Learn from my beautiful granddaughter 3

Freja fortalte den anden dag at hun er meget glad for Rasmus Seebachs nye sang “Flyv lille fugl”. Naturligvis skulle vi høre den sammen og hun sang så fint med på sangen. Det var tydeligt at se at hun virkelig kunne lide den sang. I learn from my beautiful granddaughter.

Hvis du ikke har hør sangen, kan du se med her.

Rasmus fortæller at sangen handler om, at ønske en af sine nærmeste held og lykke på vedkommendes videre rejse.

Held og lykke siges ofte uden stor eftertanke eller dybere mening. Men en dag skulle Rasmus Seebach tage afsked og brugte præcis de tre ord, gik det op for Rasmus Seebach, hvor meget ordene betød for ham – hvor meget han virkelig ønskede, at dette menneske fik held og lykke på sin vej.
Vi skal igennem livet, tage afsked mange gange. Afsked med familie, kærester, venner osv. Vi siger farvel – og sommetider siger vi også på gensyn.
Fælles for alle de gange vi tager afsked er, at vi for alt i verden ønsker en person held og lykke fremover.

Learn from my beautiful granddaughter 2

Jeg synes lige som Freja at sangen er virkelig smuk. Jeg har lyttet til den mange gange siden og både tænkt på alle de gange jeg har taget afsked. Da jeg tog afsked med min far da han døde, som var en trist afsked. Da jeg tog afsked med min smukke datter da hun flyttede hjemme fra.

Jeg kunne ikke lade være med at tænke videre – tænke på mine børnebørn fremtid, når de skal flyve ud i verden. Og ja selv om det er meget forskellige situationer, så er jeg enig med Rasmus. Fælles nævneren er altid en ønske om held og lykke.

Learn from my beautiful granddaughter 1

Jeg ønsker dig en smuk aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
If you are a regular reader of the blog you know that I am the proud grandmother of two beautiful twin girls. They are both really beautiful, lovely and utterly fantastic. One is so delicate and adorable and another is a charming bodice.
Freja told the other day that she is very fond of Rasmus Seebach’s new song “Fly little bird”. Of course we should hear it together, and she sang so well with the song. It was obvious that she really liked the song. I learn from my beautiful granddaughter
Rasmussen says that the song is about wanting one of his closest luck on their onward journey.

Good luck is often without much thought or deeper meaning. But one day Rasmus farewell and used exactly those three words, it dawned on Rasmus how much the words meant to him – how much he really wanted this man got the best of luck in its path.
We go through life, goodbye many times. Farewell to family, lovers, friends and so on. We say goodbye – and sometimes we also say so long.
Common to all the times we say goodbye is that we are for all the world like a person good luck in the future.
I think just as Freja that song is really beautiful. I have listened to it many times since and both thought of all the times I’ve said goodbye. When I said goodbye to my father when he died, which was a sad farewell. When I said goodbye to my beautiful daughter when she moved from home.

I could not help but think ahead – think about my grandchildren’s future when they have to fly out into the world. And even though it is very different situations, then I agree with Rasmus. The common denominator is always a wish for good luck.
I wish you a beautiful evening and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Go´formiddag AngelQueen

    Du ser bare så dejlig ud og du får en rigtig smuk bagdel i disse bukser .. Ønsker dig en god dag …

    VH. Christian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.