How is your body image? -anorexia

Hej Style Hunter

Body Image 5

Jeg har netop siddet og kigget dette indslag på nettet.

Body Image 2

Indslaget handler om Vicki Svensson som i dag er en sund og slank kvinde. Men for blot tre et halvt år siden var hun dødeligt syg af anoreksi. Hun vejede 28 kilo, og kroppen var ved at æde sig selv op indefra.

Vicki fortæller at hun som 16-17 årig begyndte at træne fordi hun gerne ville komme i form og tabe sig, træningen tog ganske langsomt overhånd. Samtidig med at træningen to overhånd begyndte hun også at begrænse sit indtag af føde. Det endte med at hun vejede 28 kilo og en lang og sej kamp for at blive rask tog sin begyndelse.

Jeg selv har ikke haft anoreksi, men jeg har i mine unge dage bestemt kredset omkring det at kunne kontrollerer min sult og mit indtag af føde. Jeg legede med mit helbred fordi jeg ville være tynd lige som dem jeg så i magasiner og blade. Jeg er fra naturens hånd ikke særlig høj (164 cm) og jeg har fået kvindelige former. Jeg kan huske at jeg havde det meget svært med at blive tykkere end min mor, og her kan jeg i dag se at jeg bestemt ikke var tyk. Det var min mor som fra naturens hånd var virkelig tynd. Hun kæmpede faktisk med at tage på.

Unge piger spejler sig i de voksne kvinder de ser omkring dem, det er både i real life og dem i magasiner og blade. Det er derfor super vigtigt at vi hylder almindelige og sunde kvinder. Jeg bliver forfærdet over at høre og læse hvordan slanke piger og kvinder på min størrelse bliver kaldt for tykke. Det er netop sådanne kommentarer der er med til at skubbe piger over i den livsfarlige anoreksi.

Det glæder mig virkelig meget at Vicki er blevet rask, selv om hun nu resten af sit liv skal døje med gener fra hendes sygdom.

Vi som forbrugere kan være med til at påvirke mode industrien til et mere sundt og normalt billede af hvordan kvinder ser ud. Det kan vi gøre ved at støtte magasiner og virksomheder der viser sunde og almindelige kvinder. Vi skal have stoppet den forfærdelige sygdom som rammer vores unge mennesker.

Body Image 6

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
I just sat and looked this tv interview online.
The interview is about Vicki Svensson who today is a lean and healthy woman. But just three and a half years ago she was fatally ill with anorexia. She weighed 28 kg, and the body was eating itself from the inside.

Vicki says that she as a 16-17 year old started training because she wanted to get in shape and lose weight, training took quite slowly hand. While training two overhand she also started to limit his intake of food. It ended up she weighed 28 kilograms and a long struggle to recuperate began.

I have not had anorexia, but I have in my young days certainly circled around it to control my hunger and my food intake. I played with my health because I wanted to be thin like those I saw in magazines and journals. I am by nature not particularly tall (164 cm) and I have been female forms. I remember I had it very hard to be thicker than my mother, and here I can now see that I certainly was not thick. It was my mother who by nature was really thin. She struggled actually taking on.

Young girls are reflected in the adult women they see around them, it’s both in real life and those in magazines and journals. Therefore, it is super important that we cherish ordinary and healthy women. I am horrified to hear and read how slim girls and women my size is called too thick. It is precisely such comments is to push girls into the deadly anorexia.

I am really much to Vicki has recovered, although she rest of his life must endure discomfort caused by her illness.

We as consumers can help to influence the fashion industry to a more healthy and normal picture of how women look. We can do this by supporting magazines and companies showing healthy and normal women. We should have stopped the terrible disease that affects our young people.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.