Having a plan is everything

Hej Style Hunter

plan is everything

Having a plan is everything – det er det i hvert fald for mig.

En ny uge med super tidlige morgener, mange aktiviteter i løbet af dagen og dermed korte aftener. Jeg elsker at blogge og nyder virkelig den feed back jeg får samtidig med det glæder mig meget at kunne inspirerer.

plan is everything

Jeg har før nævnt at det kræver meget tid at drive en blog, hvilket jeg gør med glæde netop fordi jeg får så meget glæde ud af det.

Men netop fordi det kræver så meget tid, samtidig med jeg også har en krævende job af passe, er jeg nødt til at planlægge.

plan is everything

Jeg har før fortalt at jeg planlægger hvornår og hvilke emner jeg vil skrive om. Men planlægger også hele min uge, hvilket betyder jeg sørger for at indkøb af dagligvarer, rengøring, tøj vask i weekenderne.

plan is everything

Det er nyt for mig at planlægge min tid så nøje, men jeg gør det for at kunne passe på mig selv og ikke stresse. Selv om det er uvant, kan jeg mærke at det er en god måde at undgå at stresse, fordi jeg med min planlægning ved hvornår jeg skal gøre de forskellige ting.

plan is everything

Der er ikke noget som lige pludselig er svært at få tid til. Opstår der uventede ting – fordi det gør der i et hvert liv – så justerer jeg blot min plan. På den måde behøver jeg ikke at stresse fordi jeg ved hvornår jeg kan få gjort de forskellige ting.

plan is everything

Laver du også planer for dine hverdags aktiviteter eller stresser du bare rundt for at nå det hele?

plan is everything

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæde mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Having a plan is everything – that’s it, at least for me.

A new week with super early mornings, many activities during the day and thus short evenings. I love blogging and really enjoy the feedback I get while I am very pleased to be able to inspire.

I’ve mentioned before that it takes much time to run a blog, which I do with pleasure just because I get so much joy out of it.

But just because it takes so much time, while I have a demanding job to manage to, I have to have a plan.

I have mentioned my need for plans before, and that I make a plan for when and what topics I shall write about. But I also make a plan for my whole week, which means I plan when to do the grocery shopping, cleaning, washing clothes on weekends.

It’s new for me to plan my time so carefully, but I do it to be able to take care of myself and not stress. Although it is unfamiliar, I can feel that it is a good way to avoid stressing because I with my planning of when to do different things feels more relaxed.

There’s nothing that like suddenly is difficult to make time to get done. If an unforeseen thing arise – because unforeseen thing does that in everyday life – then I adjust just my plan. In that way I do not need to stress because I know when I are able to get the different things done.

Do you make plans for your everyday activities or  are your stressing around to get everything done?

Wishing you a lovely evening while I rejoice to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.