Have you learned to see yourself in the mirror

Hej Style Hunter

Have you learned to see yourself in the mirror 3

Måske tænkte du at mit spørgsmål “Have you learned to see yourself in the mirror” var underligt, eller måske tænkte du faktisk over mit spørgsmål. Og så er det jeg er lidt nysgerrig efter at høre dit svar. Kan du lide at se dig selv i spejlet? eller synes du ikke om at se dig selv i spejlet? Hvis du svar var nej skal du ikke fortvivle, for så er dit svar i overensstemmelse med det svar de fleste vil give.

Have you learned to see yourself in the mirror 2

Jeg synes det er en skam hvis du ikke kan lide dit eget spejlbillede. Jeg synes du skal kunne lide at se dig selv i spejlet og at du skal synes du er smuk. Og nej der er intet i vejen med at synes du selv er smuk. Jeg mener alle mennesker besidder skønhed, det gælder om at lære at arbejde med det du er blevet givet. At fremhæve det smukke og nedtone det du ikke kan lide.

Have you learned to see yourself in the mirror 1

Det er et faktum at alle mennesker har noget de ikke synes så godt om ved sig selv, dem vi ser i blade og magasiner har bare lært at fremhæve det smukke og nedtone det de ikke kan lide. Hvis ikke du tror mig, så skal du prøve at stille dig foran spejlet. Huske at rette dig op, smil og udstrål glæde med øjnene. Det hjælper at tænke på noget som gør dig glad.

Kig så på dit eget spejlbillede og find så de ting som du kan lide ved dit eget spejlbillede. Tænke over om du ved  hjælp af din påklædning kan understrege det som du godt kan lide.

Have you learned to see yourself in the mirror 4

Du skal også huske at du ved hjælp af makeup kan modellere dit ansigt, og fremhæve f.eks. dine smukke øjne eller dine høje kindben.

Prøv at style et outfit som hvis du skulle til fest og læg en makeup som passer til dit look. Stil dig så atter foran spejlet, husk at rette dig op samt at udstråle glæde. Og tillad så dig selv at se det smukke ved dit spejlbilledet.

Have you learned to see yourself in the mirror 9

Hvis du sidder og tænker at jeg er lidt fjollet og hvad pokker du skal bruge det her til, kan vil jeg gentage at alle mennesker er smukke og at jeg synes alle fortjener at anerkende deres egen skønhed. Jeg tror på at når man synes man ser godt ug, så får man det bedre med sig selv og kommer til at hvile bedre i sig selv. Dermed kan man bedre opnå de ting i livet som man drømmer om og sigter mod.

Husk at øvelse gør mester, så selv om du det er svært nu, vil du opdage at du med tiden vil få lettere ved at se det smukke i dit eget spejlbillede.

JEg ønsker dig en smuk aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Maybe you thought my question – Have you learned to see yourself in the mirror” was strange, or perhaps your actually thought about my question.

And so it is I am a little curious to hear your response. Do you like to see yourself in the mirror? or do you not like to see yourself in the mirror?

If you answer was ‘no’ do not despair, because then your answer in accordance with the answer most people would give up.

I think it’s a shame if you do not like your own reflection. I think you must like to see yourself in the mirror and you must think you’re beautiful. And no there is nothing wrong with that you thinking that you are beautiful. I think all people possess beauty, it is important to learn to work with what you have been given. To highlight the beauty and tone what you do not like.

It is a fact that all people have something they do not loke about by themselves, the ones we see in magazines has just learned to accentuate the beautiful and tone down what they do not like. If you do not believe me, try to put yourself in front of the mirror. Remember to straighten up, smile and radiate joy with eyes. It helps to think of something that makes you happy.

Then look at your own reflection and then find the things you like about your own reflection. Think about whether you by using your dressing can emphasize what you like.

You must also remember that you can use makeup to sculpt your face and highlight such as your beautiful eyes or your high cheekbones.

Try to style an outfit as if you were invited at a party and do your makeup that fits your look. Then think again in front of the mirror, remember to straighten up and radiate joy. And so allow yourself to see the beauty in your reflection.

If you think that I am a little silly and what the hell you need this for, I an going to repeat that all people are beautiful and that I think everyone deserves to recognize their own beauty. I believe that when you think you look good, you will feel better with themselves yourself and come to rest better by youself. Thus one can better achieve the things in life that you dream about and aims.

Remember that practice makes perfect, so even if you think it’s hard now, you will find that in time you will find it easier to see the beauty in your own mirror image.

I wish you a beautiful evening and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel”

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.