Grand children – a beautiful gift

Hej Style Hunter

Granddaugthers 8

Jeg har haft en fantastisk weekend, fordi de sødeste smukke prinsesser kom. Min datter og hendes mand skulle til fest og jeg var den heldige som fik lov til at nyde den vidunderlige gave det er at tilbringe en weekend med mine børnebørn.

Pigerne kom lørdag formiddag og blev hentet søndag formiddag, så der var god tid til at lege, hygge og putte. Vi legede gemmer, hvilket er super sjovt at lege med de små pinsesser, fordi de når vi først har gemt os et sted, bliver de ved med at gemme sig det samme sted. På et tidspunkt havde jeg gemt mig bag en spisestue stol i spisestuen (jeg tænkte jeg skulle være let at finde, fordi pigerne er kun 4 år). Men selv om jeg havde gemt mig meget synligt havde de svært ved at finde mig, de løb lige hen til døren i spisestuen og stak hovedet ind, men synes ikke lige de kunne se mig ved det korte kig og løb så ind på mit kontor for at kigge. Jeg sagde kuk kuk – eller rettere “Titte Lis” hvilket er det de synes man skal sige.

De gentog det hurtige kig i spisestuen, men nej – de kunne ikke finde mig. Jeg synes de var så super søde og jeg var flad af grin over deres forsøg på at finde mig.

Granddaugthers 13

Tidligt på eftermiddagen begyndte de at spørge hvornår de skulle i seng, fordi de havde glædet sig så meget til at skulle sove hos mormor. Jeg måtte fortælle dem at vi først skulle spise aftens mad før de skulle i seng.

Selvfølgelig blev de ved med at spørge hvornår skal vi i seng – er det nu vi skal i seng? Endelig blev det aften og da vi havde spist, hyggede vi med lidt lørdags slik og lidt børne tv. Og endelig blev det tid til at de skulle i seng.

Granddaugthers 6

Vi havde været lidt spændt på hvad de sagde til at skulle sove hos os, men der var absolut ingen problemer. De hoppede glade i seng.

Granddaugthers 7

Søndag hyggede vi videre med morgenmad, tv og mere gemmeleg. På et tidspunkt legede vi med solbriller og da jeg sagde at de virkelig var rå, rock cool, begyndt de straks at danse sådan som man gør når man er rå.

Granddaugthers 5

Granddaugthers 2

Granddaugthers 1

Selv om jeg må indrømme at jeg var træt, fordi de to prinsesser kan virkelig holde mig beskæftiget, så har jeg haft en fantastisk dejlig weekend. Børne børn er i sandhed en smuk gave. Tak til mine små stjerner for en dejlig weekend.

Granddaugthers 11

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

I have had a fantastic weekend, because the cutest beautiful princesses came. My daughter and her husband were invited at a party and I was the lucky one who was allowed to enjoy the wonderful gift it is to spend a weekend with my grand children.

The girls came Saturday morning and was picked up Sunday morning, so there was plenty of time to play, socialize and putt. We played hide and seek, which is super fun to play with the little pinsesser because once we have found us a hiding place, they continue to hide in the same place. At one point I had been hiding behind a dining chair in the dining room (I thought I was going to be easy to find, because the girls are only 4 years). But even if I had hide myself very visible, they had trouble finding me, they ran straight to the door of the dining room and stuck their head inside, but does not look carefully they could not see me by the short look and ran into my office to look there. I said kuk kuk – or rather “Wink Lis” which is what they want to call it.

They repeated the quick look in the dining room, but no – they could not find me. I think they were so super cute and I was flat with laughter over their attempt to find me.

Early in the afternoon they started asking when they were going to go to bed, because they had looked forward so much to having to sleep at grandma. I had to tell them that we first had to eat evening meal before they should go to bed.

Of course, they were repetingly asking when are we going to bed – is it now, we go to bed? Finally, it was evening and when we had eaten, we had a good time with a little Saturday candy and little kids’ TV. And finally it was time for them to go to bed.

We had been a little curious as to what they said to having to sleep with us, but there were absolutely no problems. They jumped happy in bed.

Sunday we enjoyed breakfast, television and more hide and seek. At one point we were playing with sunglasses and when I said that they were really raw, rock cool, begun immediately to dance as one does when one is raw.

 

Although I must admit that I was tired because the two princesses can really keep me busy, so I have had a fantastic lovely weekend. Grand children is truly a beautiful gift. Thanks to my little stars for a lovely weekend.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Det er så smukke tøser <3 Det lyder som en fantastisk weekend.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.