Gender equality and wonder woman

Hej Style Hunter

Gender equality and wonder woman

Gender equality and wonder woman – ja det er ikke nogen nyhed på den måde, fordi det er et stykke tid siden Wonder Woman udnævnt som FN æres ambassadør for empowerment af kvinder og piger.

Faktisk har der været mange protester imod udnævnelsen af den kvindelige superhelt. FN allieret sig med DC Entertainment og Warner Bros i et forsøg på at øge bevidstheden om ligestilling som en del af en ny kampagne.

Gender equality and wonder woman

Figuren Wonder woman er valgt fordi hun er en “pioner for kvinders rettigheder”, og Wonder Woman optrådte første gang i en tegneserie i 1941.

Gender equality and wonder woman

Cristina Gallach, FN under-generalsekretær for kommunikation og offentlig information, sagde: “Mens vi har opnået fremskridt i retning af ligestilling mellem kønnene, i mange dele af verden kvinder og piger fortsat udsat for forskelsbehandling og vold.

Gender equality and wonder woman

“Ligestilling er en grundlæggende menneskerettighed og et fundament for en fredelig, velstående og bæredygtig verden.”

Gender equality and wonder woman

Jeg kan godt forstå protesterne samtidig med jeg også synes det er en god ide med en æres ambassadør for ligestilling.

Gender equality and wonder woman

Jeg kan ikke forstå at FN ikke har valgt at udnævne en levende kvinde, en kvinde der som wonder woman udretter mirakler i hverdagen og kæmper imod diskrimination, arbejde på at forhindre kønsbaseret vold og misbrug, og støtter kvinder og piger i få en uddannelse og skabe et godt liv for dem selv.

Gender equality and wonder woman

Jeg kan kun bifalde FN’s kampagne som skal dele positive eksempler på virkelige kvinder og piger, der gør en forskel i hverdagen. Kampagnen skal tilskynde kvinder til at tale imod diskrimination, arbejde på at forhindre kønsbaseret vold og misbrug, og støtte kvinder og piger i ledelse og uddannelse.

Men jeg synes det havde virket mere seriøst hvis det havde været en levende kvinde som var udnævnt ambassadør. Hvad synes du om udnævnelsen ?

Gender equality and wonder woman

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Gender equality and wonder woman – yes it is no news in that way, because it’s been a while since Wonder Woman was appointed UN Honorary Ambassador for the empowerment of women and girls.

In fact, there have been many protests against the appointment of the female superhero. UN teamed up with DC Entertainment and Warner Bros. in an effort to raise awareness of gender equality as part of a new campaign.

The figure Wonder woman is chosen because she is a “pioneer in women’s rights”, and Wonder Woman first appeared in a cartoon in the 1941st

Cristina Gallach, the UN under-Secretary General for Communications and Public Information, said: “While we have made progress towards gender equality in many parts of the world, women and girls continue to face discrimination and violence.

“Gender equality is a fundamental human right and a foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.”

I can understand the protests while I think it’s a good idea with an honorary ambassador for equality.

I can not understand that the UN has not decided to appoint a real woman, a woman who like wonder woman work miracles in everyday life and struggles against discrimination, work to prevent gender-based violence and abuse, and support women and girls to get an education and create a good life for themselves.
I can only applaud the UN’s campaign to share positive examples of real women and girls who make a difference in everyday life. The campaign will encourage women to speak out against discrimination, work to prevent gender-based violence and abuse, and support women and girls in leadership and education.

But I think it had seemed more serious if it had been a vibrant woman who was appointed ambassador. What do you think about the nomination?

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

3 Comments

  1. Mit gæt er, at det er uden?

  2. I really like your camel toe. And your ass looks sooo amazing in this pants. So sexy. I wish my girlfriend would look Luke this.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.